Ortopedisk klinikk – OUS 10 år!

Den første januar 2016 kom Ortopedisk klinikk til verden. Før det var vi en avdeling i det som var Klinikk for kirurgi og nevrofag. Nå vil vi jobbe for at kvalitet skal skape bevegelse.

Tekst: Rolf Riise

Ortopedisk klinikk har et fullverdig ortopedisk tilbud. Det kan dreie seg om alt fra ankelforstuinger ved Skadelegevakten til håndtering av multitraumatiserte pasienter med mange brudd på Ullevål.

Våre verdier er basert på respekt, åpenhet, trygghet og kvalitet. Visjonen vår er «kvalitet skaper bevegelse».

Ortopedisk avdeling er faglig forankret på fire geografiske områder: Skadelegevakten (ORS), Radiumhospitalet (ORA), Ullevål sykehus (ORU) og Rikshospitalet (ORH). Før sammenslåingen i 2010 var alle organisert under respektive sykehus, der Skadelegevakten var en del av Ullevål Sykehus. Etter fusjonen i 2009 ble alle avdelingene lagt inn under ortopedisk avdeling som senere ble til Ortopedisk klinikk.

rolf riise
Rolf Riise er klinikkleder for ortopedisk klinikk

Avdelingene

Ortopedisk klinikk består av 5 avdelinger. De ortopediske avdelingene samarbeider med avdelinger og seksjoner fra andre klinikker, og vi deltar i multi-disiplinære vurderinger av pasienter. Vår klinikk er referansesykehus i vår region, vi har nasjonal behandlingstjeneste for ikke-maligne rygglidelser hos barn under 10 år, plexusskader, alvorlige bekkenskader, akutte replantasjoner, deformiteter i underekstremiteter og sarkomer. I tillegg har vi kompetansetjenester for albue- og fot-kirurgi.

ORS er Skadelegevakten i Oslo, med ca. 125000 konsultasjoner årlig, hvor omtrent halvparten er øyeblikkelig hjelp og resten er behandlingskontroller. Avdelingen har adgang til operasjonsstuene i Storgata 40 og kan operere enkle brudd dagkirurgisk. Det er 5 operasjonsstuer i Storgata 40 og en 5-døgnspost som i hovedsak benyttes av pasienter som tilhører fot- og ankelseksjonen, håndseksjonen eller artroskopiseksjonen ved ORU (se nedenfor), eller pasienter som kommer fra ORS. I tillegg til den vanlige poliklinikken ved ORS, har vi også faste poliklinikker hvor spesialistene fra ORU deltar i behandlingsvurderingene.

ORA er avdelingen for kreftortopedi. Her behandler man alle typer svulster i ben, muskler og underhud. Derimot kan enkle og godartede svulster behandles lokalt. Kreftkirurgi foregår i de aller fleste tilfeller ved Radiumhospitalet hvor kirurgene har utstrakt samarbeid med radiologene og patologene. Ved spesielle kreft-lokalisasjoner kan pasienten bli operert på enten ORU eller ORH, hvis vi trenger spesialkompetanse innenfor eksempelvis ryggkirurgi.

ORU er Ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus. Der finner du Seksjon for traume og der blir blant annet brudd behandlet. Vi har både lokalsykehusfunksjon som tilsier at også eksempelvis enkle ankelbrudd og håndleddsbrudd blir behandlet ved vår seksjon, men vi har også regionansvar som tilsier et behandlingsansvar for store og kompliserte brudd. Seksjonen har nasjonal behandlingstjeneste for kompliserte bekkenbrudd.

operasjon orto wp.jpg
Operasjonsstuene er i høy aktivitet

 

Seksjonen har også stort fokus på ortogeriatrisk traumatologi med stor forskningsaktivitet knyttet opp mot denne pasientgruppen og osteoporoseforskning generelt.

Barneseksjonen behandler og følger opp barnebrudd og infeksjoner, og samarbeider tett med barnemedisinske avdelinger og nyfødtintensiv ved medfødte ortopediske tilstander.

 

Ryggseksjonen for brudd og degenerativ rygglidelse har egen ryggvakt og behandler alle ryggbrudd (unntatt i halsryggsøylen som behandles av nevrokirurgene). I tillegg håndterer de degenerative rygglidelser, og funger også som andre og tredjelinje- sykehus for vurdering og behandling av kroniske og/eller kompliserte rygglidelser.

Proteseseksjonen behandler degenerative lidelser i hofte og knær og har også stort fokus på pasienter med kne- eller hoftedeformiteter etter skader eller infeksjoner. Seksjonen har en stor andel pasienter med pågående infeksjoner i proteseledd. Vi behandler også svikt i protesekomponenter (også fra andre sykehus) og de samarbeider tett med traumeseksjonen ved større skader i hofteleddet. I samarbeid med hematologisk avdeling behandler man protesepasienter med blødersykdommer.

Artroskopi seksjonen har i hovedsak sitt virke i Storgata 40. Seksjonen har et stort pasientvolum og behandler større kne- og skulderskader og har drevet utstrakt forskningsarbeid bl.a. på multiligamentære kneskader.

Fotseksjonen har hatt stor vekst i etterspørsel. De har utdannet mange fotortopeder til sykehusene i Helse Sør-Øst de siste årene, og har bidratt til en generell nivåheving av fotkirurgi i både egen helseregion og i landet forøvrig. Seksjonen samarbeider med medisinske spesialiteter og karkirurgene og en stor del av pasientene har diabetiske fotsår. De har et tett samarbeid med Sophies Minde Ortopedi i vurdering av føtter som trenger ortopediske hjelpemidler, og har kompetansetjeneste i fot- og ankelkirurgi.

Håndseksjonen fungerer som Skadelegevaktas bakvakt i mange henseende, og håndterer fortløpende pasienter som trenger håndkirurgi ved operasjonsstuene i Storgata. Vi behandler også degenerative håndlidelser og bruddsekveler i albue- og hånd. Håndkirurgene tar del i traumevirksomheten på ORU når det er behov for det.

På ORH, som ligger ved Rikshospitalet, har vi en stor håndseksjon med egen vakt for større håndskader og replantasjoner som er nasjonal behandlingstjeneste. De behandler også barn med misdannelser i hendene. I tillegg har vi nasjonal behandlingstjeneste for plexusskader (oftest nyfødte eller voksne etter høyenergiskader.). Seksjonen behandler de fleste typer håndlidelser.

arm.JPG
Påsydd arm med godt resultat

Barneseksjonen har nasjonal behandlingstjeneste for deformiteter i underekstremitetene. De vanligste problemstillingene seksjonen behandler er hofte- og fotlidelser hos barn samt nevroortopedi.

Ryggseksjonen for deformiteter behandler ca. 2/3 av skoliosene hos de under 20 år i landet. Vi har også nasjonal behandlingstjeneste for barn under 10 år.

Forskningen i OPK er av meget høy kvalitet. Det publiseres ca. 90 artikler i internasjonale tidsskrifter årlig. Vi har om lag 35 leger som er i et PhD- løp

 

Klinikkens hovedutfordringer

 

  1. Kapasitet. Vi har stor pågang av pasienter, og spesielt traume og skadelegevakten har store variasjoner som kan være krevende å håndtere. Samtidig har vi de siste årene redusert ventetiden på barn og skoliose betydelig og det er nå ventetid som er akseptable
  2. LIS- utdannelse. Det har vært krevende arbeid å få dette på plass. Men vi er i rute og det er et godt samarbeid på tvers i regionen som tilsier at vi skal håndtere etterspørselen av LIS 3 utdannelse. Vi har LIS 1 på ORS, men LIS 2 er ikke aktuelt for oss, så vi har ca. 12 såkalte gjennomstrømningsstillinger for LIS 3
  3. Den medisinske utviklingen er kostnadsdrivende. Det er ofte nye metoder i utredning eller behandling som er kjent blant pasientene, men som vi av økonomiske hensyn må avvente med å skaffe oss. Det er en krevende situasjon, da vi ønsker (og det forventes) av i er i front i faget.
  4. Skadelegevakten skal flytte til Storbylegevakten på Aker i 2023. det er noe vi ser frem imot. Vi får en moderne enhet med 7 nye operasjonsstuer og det tette samarbeidet mellom ORS og ORU vil utvikles videre med fokus på gode pasientsløyfer og kvalitet.

     

Faglig i front

OPK står faglig sterkt i regionen og i landet. Vårt omdømme er godt, og vi brukes ofte som «bakvakt» som både rådgiver men også behandler. Våre leger er sterkt representert i alle spesialistkurs, likeså er flere ledere for nevnte kurs.

Våre sykepleiere på sengepostene holder høyt faglig nivå, og vi har blant annet etablert intermediærsenger/postoperativ ved sengepostene både på ORH og ORU. Seksjonen på Ullevål og Rikshospitalet samarbeider tett og har et felles fagråd som arbeider kontinuerlig med kompetanseheving i sykepleietjenesten. Fagrådet står for kursing, sertifisering og årlige nyansattdager. Det arrangerer fag- og seminardager med aktuelle tema, og seksjonene har egne Fokus-uker med nettopp fokus på fagområder som trenger ekstra oppmerksomhet.

Seksjonen for ortopedisk rehabilitering OPK, drifter på 3 ulike geografiske steder (ORU, ORH og ORS) med et sterkt fag, pasientfokus og forskning. De jobber systematisk med å forfatte flere nasjonale prosedyrer, kompetanseoverføring til 1. og 2. linje tjenesten, pasientinformasjon og utdanningsvirksomhet. Seksjonen server også andre fagområder enn ortopedi, og deltar i flere prosjekter inn mot andre klinikker og seksjoner.

Fremtiden

Ortopedisk klinikk skal også i fremtiden være primisseleverandør for ortopedisk behandling av ortopediske pasienter. Vi er ledende innen de fleste fagfelt i Norge. Vi har både lokalsykehuspasienter, samtidig som vi også i fortsettelsen skal ivareta og utvikle vår spisskompetanse. Våre nasjonale behandlingstjenester og kompetansetjenester er bevis for dette. OPK har 6 av 7 nasjonale behandlingstjenester i Norge innen ortopedi og er et synlig bevis for vår unike stilling innad i det ortopediske miljøet i landet. Forskningen ved vår klinikk er også i særstilling i Norge.

Samarbeid og kulturbygging innad i klinikken er fokusområder og vi opplever å ha kommet langt i arbeidet med å skape felles verdier, leveregler og visjon. Vi må hele tiden utvikle samarbeidet både innad og mellom de forskjellige yrkesgruppene, og bare på denne måten kan vi utvikle klinikken i den retning vi ønsker. Uten samarbeid og trivsel vil vi ikke kunne møte fremtiden og nå de målene vi setter for vår klinikk.

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: