Legionella-bakterier oppdaget ved Radiumhospitalet

Det er påvist Legionella pneumophila i vannprøver tatt ved Radiumhospitalet 16.mai, men verken ansatte eller pasienter har fått påvist sykdom på grunn av bakteriene. Det er trygt å bruke vann til drikke og matlaging, tannpuss og dusjing m.m. fra kraner hvor det nå er installert vannfilter. Nedenfor kan du lese mer om hvilke forholdsregler du kan ta, og hva sykehuset gjør,  ta for å forhindre smitte.

Funn av Legionella i vannet

Det ble påvist Legionella pneumophila (serogruppe 2-14) i vannprøver tatt ved Radiumhospitalet 16.mai. Prøvene ble tatt fordi det var driftsproblemer med anlegget som produserer klordioksid – ikke fordi det var påvist sykdom hos noen som hadde vært på Radiumhospitalet den siste tiden.

Legionella pneumophila har aldri tidligere vært påvist ved Radiumhospitalet. Positive prøver er påvist i A- og B-bygget. Det er ikke tatt prøver i andre bygg, men det er grunn til å tro at vannet i de andre eldre byggene (C, D E, F, H og G) også kan inneholde Legionella pneumophila. Derimot regner vi ikke med at hotellet eller Forskningsbygget (K) er påvirket, fordi disse har egne moderne vannforsyningsanlegg.

Ikke påvist legionellainfeksjon hos pasienter eller ansatte

Det er ikke påvist Legionella hverken hos pasienter eller ansatte. Men – vi velger likevel å orientere bredt om funnet av legionella.

 1. Vi har delt ut et eget informasjonsskriv til inneliggende pasienter
 2. Vi har sendt informasjonsskriv til samarbeidende sykehus, ved fagdirektørene ved alle norske sykehus og til alle smittevernavdelinger
 3. Vi har sendt et skriv til nylig utskrevne pasienter

Legionellainfeksjon

Legionella smitter bare fra vann, ikke mellom mennesker, og gir lungebetennelse (pneumoni). Inkubasjonstiden er normalt 2-10 dager (median 4-6 dager), men kan være opptil 4 uker for noen pasienter.

De som er mest mottakelige for legionella-smitte er personer med nedsatt immunforsvar og eldre mennesker. Yngre, friske mennesker får som regel ikke legionella selv om de utsettes for smitten.

Polikliniske pasienter

Vi anser risikoen for pasienter som bare har vært til poliklinisk konsultasjon, poliklinisk strålebehandling og andre kortvarige besøk på Radiumhospitalet som liten.

Hvor lenge har det vært Legionella i vannet?

Vi vet ikke hvor lenge vannet har inneholdt Legionella. For å ta høyde for inkubasjonstiden, anbefaler vi at pasienter som har vært innlagt på Radiumhospitalet i perioden 1. – 22. mai, og som utvikler symptomer på lungebetennelse, undersøkes for Legionella (av fastlege eller sykehuslege på eget sykehus) og vurderes behandlet.

Smitteforebyggende tiltak

Legionella smitter bare fra vann (vannet må komme i lungene; det er ikke farlig å drikke), og ikke fra personer som har sykdommen. Det er først og fremst personer som har en alvorlig sykdom fra før som er utsatt for å bli syke.

Siden utbruddet med Legionella micdadei i 2013, har det vært økt fokus på å forebygge legionellavekst i vannet ved Radiumhospitalet. Dette har vi gjort:

 1. Temperaturkontroll: Minst 55 grader på sirkulasjonsvannet og minst 50 grader på tappepunktene.
 2. Kjemisk desinfeksjon: Tilsetting av klordioksid til varmtvannet, vekselsvis med tilsetting av klor til kaldtvannet
 3. Regelmessig tapping fra tappepunkter som blir lite brukt

Det er kjent at tilsetting av klordioksid ikke har fungert som den skal i den senere tid, men det undersøkes om også andre forhold kan ha bidratt til at det er kommet vekst av Legionella i vannet nå.

Ekstra tiltak som følge av påvist Legionella

Filtrering av vannet
Det er montert spesialfiltre på dusjer og kraner som hindrer spredning av Legionella.

Dusjer/kraner som brukes av pasienter har vært prioritert først. Filtrene fjerner Legionella helt, og har en virketid på minst 1 måned.

Tilsetting av klordioksid
Tilsetting av klordioksid er gjenopprettet 21. mai.

Bruk av vann
Legionella trives i stillestående vann, og det er derfor viktig at alle dusjer og tappepunkter brukes regelmessig. Dette hjelper også klordioksiden med å nå frem til alle deler av rørsystemet. Klordioksid brytes ned ganske raskt, spesielt i varmt vann, og må derfor «etterfylles».

Bruk av vann fremover

Oppdatering 23.mai:
Alle pasientnære områder i A, B og C -byggene har nå tilgang på kraner med filter. Det arbeides med å sette filter på alle kraner og dusjer, men dette vil ta noe tid. Det er trygt å bruke vann til matlaging, å vaske seg, dusje og drikke vann der hvor filter er installert.

Pasienter og besøkende må:

 1. Bare dusje der det er montert et filter på dusjen. Se bilde av filter nedenfor.
 2. Bare drikke vann fra vannkran som har filter. Se bilde av filter nedenfor
 3. «Kjøpevann» fra flaske kan selvsagt drikkes som normalt.
 4. Vann fra frittstående vanndispensere kan drikkes hvis dispenseren ikke er koblet til springvann.
 5. Bare pusse tenner med vann fra vannkran som har filter. Det samme gjelder personlig hygiene.
 6. Ikke bruke isbiter eller isvann fra dispensere uten at det er klarert med personell med kjennskap til dispenseren.
 7. Bare bruke filtrert vann til skylling av frukt og grønnsaker

Filtrene ser slik ut:

Kranfilter:

kranfilter

Dusjfilter:

dusjfilter

Annen bruk av vann

Håndvask anses som trygt, men vi har likevel satt filter på kraner til servanter for at de trygt kan brukes til drikkevann, tannpuss og lignende.

Toaletter kan brukes som normalt, men det anbefales som vanlig at lokket ligger på ved nedspyling.

Varming av vann til kokepunktet dreper Legionella raskt og kan, om nødvendig,  benyttes for vann som ikke er filtrert.

Pasienthotellet og K-bygget

Det har ikke blitt installert filter og iverksatt andre tiltak på hotellet og i Forskningsbygget. Disse har sin egen vannforsyning, og der kan vannet brukes som normalt.

Hvor lenge vil situasjonen vare?

Det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta før Legionella er fjernet fra vannet. Systematisk legionelladyrkning må utføres for å kartlegge situasjonen. Dyrkningstiden for Legionella er 10 dager, så det vil ta lang tid å få verifisert negative resultater. Det vil derfor trolig ta flere måneder før situasjonen er normalisert. Inntil da fortsetter opprettholder vi smittetiltakene som nå er innført.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: