Hvordan kan vi kommunisere bedre med pasientene?

Vi trenger helsekompetanse! Derfor har helse- og omsorgsminister Bent Høie lansert en ny strategi for å øke helsekompetanse i befolkningen 2019- 2023. Helsekompetanse er blitt det offisielle norske begrepet for «health literacy». Det handler om menneskers evne til å forstå, vurdere og bruke helseinformasjon for å ta gode beslutninger om egen helse. Høie fremhevet at... Fortsett lesing →

Lev livet når du har det!

Den internasjonale sykepleierdagen ble også i år behørig markert, og fire flotte OUS-sykepleiere med mastergrad presenterte sine prosjekt. Temaet for dagen var "Lev livet når du har det - sykepleieres ivaretakelse av mental og somatisk helse". Sykepleierne er den største yrkesgruppen i helsevesenet og rundt to hundre sykepleiere var samlet for å feire Florence Nightingales... Fortsett lesing →

Et farvel med en epoke

Kari Aursand har 42 år bak seg i norsk helse. Foran seg har hun pensjonisttilværelse, sikkert ispedd en rekke spennende prosjekter.  - ­Etter alle disse årene med endring begynner jeg endelig å bli vant til dem, akkurat tidsnok til at jeg går av med pensjon. Norsk helsevesen vil alltid være i endring. Er vi ikke... Fortsett lesing →

Kinderegget på Bekkestua

For befolkningen er det viktig at ambulansen kommer raskt frem når man ringer 113 og varsler om en akuttsituasjon. Oslo universitetssykehus betjener 19 ambulansestasjoner i Oslo, Akershus og deler av Hedmark. Likevel dekker ikke disse alle befolkningsområder like godt. Derfor har vi i tre år utviklet ordninger med desentraliserte beredskapspunkter, der ledige ambulanser i kortere... Fortsett lesing →

Ekko-lab åpnet på Radiumhospitalet

Nå er en egen ekko-lab for hjerteundersøkelse endelig klar på Radiumhospitalet. Hjerteultralydmaskinen som dette laboratoriet er utstyrt med har fått kallenavnet «Madam Curie», og skal brukes til å følge med på om kreftbehandling har negativ innvirkning på pasienters hjertefunksjon. reftbehandling kan være tøft for hjertet. Både medikamentell behandling og stråleterapi kan gi hjerteskader; dette ser... Fortsett lesing →

Prehospital klinikk – OUS 10 år!

Prehospital klinikk har siden 2016 vist seg å være mer enn bare døren inn til resten av sykehuset. Selv om volumet er enormt, er kvaliteten viktigst. I 2016 ble tidligere Prehospitalt senter en egen klinikk ved Oslo universitetssykehus. Prehospital klinikk (PRE) med sine 890 årsverk utgjør landets største prehospitale tjeneste. Klinikken består av en ambulanse-,... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑