Mobil og IKT-sikkerhet i ferien

Sommeren er høysesong for datasvindel og annen ondsinnet dataaktivitet. Mange legger også ferien til utlandet, der risikonivået kan være annerledes enn hjemme. Vær oppmerksom og tenk godt igjennom hvilke lenker du klikker på, vedlegg du åpner og hvordan du bruker mobil og PC på en sikker måte. Her finner du tips for sikker bruk i... Fortsett lesing →

Forbedringstiltak i seks pakkeforløp for kreft

Erik Rokkones, avdelingsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft. Flere tiltak settes nå inn for å forbedre pakkeforløpene for kreft ved OUS. Ved Avdeling for gynekologisk kreft skal kvinner som henvises få tilbud om poliklinisk time innen en uke, og mengden regransking av bilder og undersøkelser skal bli færre. For å få ned ventetiden til kirurgisk... Fortsett lesing →

Fire prosjekter fikk innovasjonsmidler

Fire søknader fikk tilslag da klinikkens interne innovasjonsmidler ble utdelt for første gang. Ledelsen i Klinikk psykisk helse og avhengighet besluttet i april 2019 å etablere en ordning med interne innovasjonsmidler. Hensikten er å stimulere til nye initiativer og å gi starthjelp til å prøve dem ut. Innen søknadsfristen hadde det kommet inn 12 gode... Fortsett lesing →

BASIS-konferansen 2019: Oppsummering og erfaringer fra et treårig pilotprosjekt

BASIS-konferansen 2019 markerte slutten på det treårige pilotprosjektet som har hatt som hovedmålsetning å utvikle et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd i Helse Sør-Øst. Det er allerede besluttet at 19 millioner av Regjeringens totale bevilgning på 67 millioner for å styrke arbeidet mot vold og overgrep i 2019 skal gå til... Fortsett lesing →

Aktivitetsmedisin til din pasient!

(På bildet: Merete Holen Rimstad og Toril Moe, spesialrådgivere i Forsknings- og utviklingsavdelingen) Onsdag 5. juni deltok 30 aktive og engasjerte ansatte ved OUS på kurset Aktivitetsmedisin til din pasient. Terje Halvorsen, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og Eivind Meland, allmennlege, professor emeritus ved Faggruppe for allmennmedisin, begge tilknyttet Exercise is medicine, foreleste og... Fortsett lesing →

Ny leder for psykososialt kriseteam

Ingvild Strand Hovland er tilsatt som ny leder av psykososialt kriseteam ved Oslo universitetssykehus. Hun trer inn i funksjonen etter psykiater og professor emeritus Øivind Ekeberg. Ingvild kom siste gang til OUS som tilsynspsykiater ved akuttmedisinsk avdeling for to år siden. Hun har også en tidligere periode arbeidet ved OUS, bl.a. ved rusakutten på Aker.... Fortsett lesing →

Fokus på ungdomskulturen

Ungdomskulturen sto i fokus da BUP Oslo Syd arrangerte fagdag for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på OUS Mortensrud 14. juni. Over 150 deltakere fikk servert et variert program med engasjerte foredragsholdere. Fagdagen ble åpnet av seksjonsleder Lene Christin Holum sammen med leder av brukerrådet i BUPA,Tonje Granmo og avdelingsleder Heini Ringel. Annika Melinder, professor og... Fortsett lesing →

Oslo universitetssykehus på Oslo Pride 2019

I disse dager markeres Pride i Oslo, en feiring av skeiv kjærlighet og menneskelig mangfold. Byen har pyntet seg i regnbuens farger, og Oslo universitetssykehus er med. Olafiaklinikken har test-stand i Pride-parken Olafiaklinikken - et lavterskeltilbud ved Oslo universitetssykehus for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv - har en stand i... Fortsett lesing →

Tre nye strategiske forskningsområder utpekt ved Oslo universitetssykehus

I konkurranse blant 30 svært gode søknader, har sykehusets eksterne Scientific Advisory Board valgt ut tre nye strategiske forskningsområder i OUS.   Persontilpasset behandling står sentralt i alle de tre områdene; tarmflorarettet behandling som ledd i persontilpasset medisin, ex vivo legemiddeltesting som grunnlag for persontilpasset behandling av tarmkreft samt celle-basert immunterapi mot kreft. Satsingene ledes av... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑