Tre nye strategiske forskningsområder utpekt ved Oslo universitetssykehus

I konkurranse blant 30 svært gode søknader, har sykehusets eksterne Scientific Advisory Board valgt ut tre nye strategiske forskningsområder i OUS.  

Persontilpasset behandling står sentralt i alle de tre områdene; tarmflorarettet behandling som ledd i persontilpasset medisin, ex vivo legemiddeltesting som grunnlag for persontilpasset behandling av tarmkreft samt celle-basert immunterapi mot kreft. Satsingene ledes av Johannes Espolin Roksund Hov, Ragnhild A. Lothe og Karl-Johan Malmberg.

Oslo universitetssykehus er en ledende helseforskningsaktør nasjonalt, med forskningsmiljøer i verdensklasse. Et viktig hovedmål i helseforetakets Forskningsstrategi er å skape flere fremragende forskningsmiljøer, basert på kvalitet og faglig bredde. Som et tiltak for å heve kvaliteten ytterligere og stimulere til økt samarbeid på tvers av avdelinger og klinikker, har Forskningsutvalget etablert en ordning med langsiktig stimulering av noen utvalgte forskningsområder. Blant viktige kriterier er tverrfaglighet, pasientnytte, aktualitet og bruk av eksisterende infrastrukturer og kompetansemiljøer, jf. utlysning. Brukermedvirkning er også et krav. Nytt i denne runden er vektlegging av at yngre talentfulle forskere gis definerte, selvstendige roller i satsingene, slik at dette kan bidra til deres videre karrierebygging.

Oslo universitetssykehus har et Scientific Advisory Board (SAB), som evaluerte søknadene. Hver prosjektansvarlig klinikk kunne sende inn maksimalt tre søknader. SAB berømmer kvaliteten på søknadene i sin innstilling: «The SAB members were impressed by the high quality of the applications in general and identified several innovative research approaches.»

De nye strategiske forskningsområdene 2019-2024

Persontilpasset tarmfloraterapi i klinisk medisin

Johannes EspolinProsjektleder: Johannes Espolin Roksund Hov, Avdeling for transplantasjonsmedisin

Hovedpartnere i OUS (key researchers): Jørgen Bjørnholt, Michael Bretthauer, Anne M. Dyrhol-Riise, Karianne Gammelsrud, Kjetil Garborg, Lars Gullestad, Åslaug Helland, Marte Høivik, Knut Lundin, Asle Medhus, Øyvind Molberg, Fredrik Müller, Dag-Henrik Reikvam, Ingebjørg Seljeflot, Marius Trøseid, Tone Tønjum

Deltakende klinikker: Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Medisinsk klinikk, Klinikk for laboratoriemedisin, Kreftklinikken, Hjerte-, lunge- og karklinikken

I det strategiske forskningsområdet «Persontilpasset tarmfloraterapi i klinisk medisin» vil vi etablere et multidisiplinært team ved OUS for å planlegge, koordinere og gjennomføre kliniske behandlingsstudier rettet mot tarmfloraen. Tanken er å forbedre behandlingen ved en rekke sykdommer ved å påvirke tarmfloraens sammensetning, eller ved å velge behandling basert på den enkeltes tarmfloraprofil. Dette forskningsfeltet krever et samarbeid mellom spesialister i fordøyelsessykdommer, infeksjonssykdommer og mikrobiologer, i tillegg til spesialister på de individuelle sykdommene. En rekke studier har nylig blitt finansiert i dette feltet, inkludert behandling av primær C. difficile (pseudomembranøs) kolitt, systemisk sklerose, HIV-infeksjon og kardiovaskulær sykdom. Dette viser både potensialet i tarmfloramedisinen men også behovet for en felles strategi for raskt å kunne teste og tilby forskjellig typer behandling innen mange felter inkludert betennelsestilstander, infeksjonssykdommer og ved immunterapi mot kreft.

Ex vivo legemiddeltesting som grunnlag for persontilpasset behandling av tarmkreft (TEAM-ACT)

Ragnhild A LotheRagnhild A. Lothe og co-PI Anita Sveen, Institutt for kreftforskning

Hovedpartnere i OUS (key researchers): Tormod K. Guren, Bjørn A. Bjørnbeth, Pål Dag Line, Svein Dueland, Arild Nesbakken, Andreas Abildgaard, Marianne G. Guren, Morten Brændengen, Jarle Bruun, Kushtrim Kryeziu, Jørgen Smeby, Kristoffer W. Brudvik

Deltakende klinikker: Kreftklinikken, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Anita SveenTEAM-ACT er et multidisiplinært team som vil implementere presisjonsmedisin for pasienter med tarmkreft ved OUS. Vi innehar en bred translasjonell forskningsportefølje og et klinisk apparat som gir oss mulighet til å dyrke pasientenes egne kreftceller som såkalte pasientderiverte organoider (PDO), og deretter teste disse for sensitivitet mot en rekke legemidler. Disse resultatene gir grunnlag for individtilpasset behandling basert på faktiske responsdata, enten det er med standard legemidler eller andre medikamenter som ikke rutinemessig gis til pasienter med tarmkreft. Vi vil også gjøre molekylære analyser av PDOene og den originale svulsten for å utvikle biomarkørmodeller som senere kan brukes til å forutsi effekten av de samme legemidlene i andre pasienter. Sammen med avansert bildediagnostikk og maskinlæring forventer vi å kunne gi et mer presist bilde på medikamentenes faktiske effekt på svulstene. I tillegg vil vi etablere et nytt immunonkologi profileringsprogram for tarmkreft. Dette vil innebære retrospektive molekylære studier i pasientmaterialer av nasjonal dimensjon, samt prospektive studier av immunterapi i enkeltpasienter. Vi vil dyrke kulturer av pasientens egne kreftceller sammen med immuncellene som også finnes i svulstene, ettersom disse er avgjørende for responsen på immunterapi. Vi har som mål å identifisere mekanismene som hindrer behandlingseffekt i pasienter som i henhold til nåværende kriterier er forventet å ha nytte, samt identifisere legemidler som gjør «ikke-responsive svulster» mer immunogene og dermed vil være effektive i kombinasjon med immunterapi.

Celle-basert immunterapi mot kreft (STRAT-CELL)

Karl-Johan MalmbergProsjektleder: Karl-Johan Malmberg, Institutt for kreftforskning

Hovedpartnere i OUS (key researchers): Johanna Olweus, Jon Amund Kyte, Ludvig Munthe, Geir E. Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl d.y., Dag Josefsen, Anders Aune Tveita, Arne Kolstad, Jochen Büchner

Deltakende klinikker: Kreftklinikken, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Klinikk for laboratoriemedisin, Barne- og ungdomsklinikken

Immunterapi har blitt en hjørnesten innenfor kreftbehandling. En lang rekke strategier er tatt i bruk for å aktivere og rettlede pasientens eget immunforsvar, og involverer adoptiv overføring av ekspanderte lymfocytter (naturlige eller genetisk modifiserte). Det er imidlertid stort behov for nye strategier, både mot de tilfellene som er resistente mot nåværende behandling og mot andre sykdommer. Spesielt sykdommer som inkluderer faste svulster. Det overordnede målet for denne satsingen er å få de nye strategiene for gen-modifisering av cytotoksiske lymfocytter raskere ut i klinisk bruk.

Nærmere om ordningen med strategiske forskningsområder
Hvert strategiske forskningsområde tildeles totalt 7,2 millioner kroner over en seksårsperiode, det vil si 1,2 millioner kroner per år. Ordningen ble første gang etablert i 2013. Det ble da etablert fem fokuserte forskningsområder for perioden 2014-2018. Disse fikk gode evalueringer og er senere videreført i nye konstellasjoner og initiativer. I 2016 ble ytterligere ett område etablert innen antibiotikaresistens; Turning the Tide of Antimicrobial Resistance – en satsing som pågår til og med 2021. Ordningen med strategiske forskningsområder er nå utvidet fra fem til seks år, og beløpet per år er økt fra 1 million til 1,2 millioner kroner pr år. Det vil fremover bli etablert tre nye områder hvert tredje år, for å bidra til mer dynamikk gjennom hyppigere utlysning og en mer kjent ordning. Prosjektene vil bli fulgt opp av Forskningsutvalget og SAB gjennom årlig rapportering og med en grundigere midtveisevaluering. Prosjektene vil også etablere egne nettsider.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: