Forbedringstiltak i seks pakkeforløp for kreft

Erik Rokkones, avdelingsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft.

Flere tiltak settes nå inn for å forbedre pakkeforløpene for kreft ved OUS. Ved Avdeling for gynekologisk kreft skal kvinner som henvises få tilbud om poliklinisk time innen en uke, og mengden regransking av bilder og undersøkelser skal bli færre. For å få ned ventetiden til kirurgisk behandling får avdelingen også tilført operasjonsressurser. 

Dette fremgår av sluttrapporten til ressursgruppen for pakkeforløp kreft som tirsdag 25. juni ble presentert i klinikkledermøtet. Ledermøtet ga også sin tilslutning til at ressursgruppen fortsetter arbeidet utover høsten for å følge opp effekten av tiltakene. Gruppen skal etter plan legge fram en tilleggsrapport i november og også vurdere dagens styringsmodell for pakkeforløp i samarbeid med arbeidsutvalget i driftsstyret for kreftområdet.

Like utfordringer på tvers av forløpene

Det har denne våren pågått et større arbeid i OUS for å se nærmere på hvorfor sykehuset ikke når de normerte forløpstidene for flere av pakkeforløpene og foreslå forbedringstiltak i samråd med forløpsledelsen i klinikkene. Analysen viser at mange utfordringer er like på tvers av forløpene.
– Vi ser at mange av pakkforløpene sliter med det samme, bl.a. dårlig henvisningsflyt, unødvendig regranskning av prøvesvar og kapasitetsutfordringer på bl.a. patologi, radiologi og operasjon. Det er også behov for økt kompetanse og rolleavklaring i forløpsledelsen. Også kapasiteten på poliklinikkene kan utnyttes bedre, sier leder av ressursgruppen Kjell Magne Tveit.

I sluttrapporten er det definert konkrete tiltak i seks utvalgte pakkeforløp, men mange av disse vil kunne være relevante også i andre forløp. Noen av tiltakene er allerede iverksatt, som kursing av forløpskoordinatorer, utarbeidelse av kompetansekrav til forløpsledelse og tydeligere henvisningsrutiner, mens en del tiltak er på trappene.

Skal få time innen en uke

Erik Rokkones, avdelingsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft, er ansvarlig for to av pakkeforløpene; eggstokkreft og livmorkreft, som denne våren har inngått i ressursgruppens arbeid. De har definert seks hovedtiltak for å bedre forløpstidene og styrke oppfølgingen av pasientene som henvises hit.
– Blant annet skal vi starte med å ta inn pasientene så tidlig som mulig etter at henvisning er mottatt, selv om ikke alle resultater fra undersøkelser og prøver er klare. Slik det er i dag møter vi ikke pasientens behov for å komme raskt inn. Nå skal pasienten tidlig bli kontaktet av forløpskoordinator. Målet er tilbud om poliklinisk time innen en uke, så legger vi en foreløpig plan og justerer heller siden, sier Rokkones.

Redusere regranskinger

Et annet viktig tiltak er å redusere på antall regranskinger.
– Analysen har avdekket at vi kan kutte ned på regranskinger av radiologi- og patologisvar for å redusere forløpstidene. Her er vi i gang med å utarbeide nye retningslinjer. Vi har også laget nye sjekklister på internett for å sikre bedre kvalitet og merking på henvisninger til sykehuset. Et viktig ledd i dette er oppstarten av én til én videomøter med henvisende helseforetak, sier Rokkones.

Økt bemanning

Fra høsten vil avdelingen også få økt bemanning. Poliklinikk- og operasjonskapasiteten skal styrkes, og det skal ansettes ekstra sykepleier, lege og forløpskoordinator.

Effekter til høsten

Resultater av arbeidet vil for alvor først bli synlig i høst, og vil bli nøye fulgt opp av forløpsledelsen og linjeledelsen i respektive forløp sammen med arbeidsutvalget. Ansvaret for å ivareta mer overordnede problemstillinger knyttet til blant annet uavklarte henvisningsveier inn i OUS og kapasitetsutfordringer, vil ligge hos arbeidsutvalget i driftsstyret for kreftområdet. Leder av arbeidsutvalget, Sigbjørn Smeland, roser det analysearbeidet som er blitt gjort denne våren for å bedre pakkeforløpene for kreft i OUS.
– Vi vet nå mer om hvor det butter og vi har identifisert tiltak. Framover skal vi fokusere på å hente ut gevinstene av de forbedringstiltakene vi setter inn. Samtidig må vi styrke både forløpslederfunksjonen og forløpskoordinatorene, og vi må se på styringsmodellen for hvordan vi best kan understøtte gode pakkeforløp. Dette er viktig og nødvendig for pasientene våre, sier Smeland.

Utfordringer_pakkeforløp kreft

Illustrasjonen vise identifiserte utfordringer som gjelder mange av pakkeforløpene.

 

Sluttrapport_ressursgruppe pakkeforløp kreft

Ledermøtesak – Pakkeforløp kreft 25062019

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: