Tre nye strategiske forskningsområder utpekt ved Oslo universitetssykehus

I konkurranse blant 30 svært gode søknader, har sykehusets eksterne Scientific Advisory Board valgt ut tre nye strategiske forskningsområder i OUS.   Persontilpasset behandling står sentralt i alle de tre områdene; tarmflorarettet behandling som ledd i persontilpasset medisin, ex vivo legemiddeltesting som grunnlag for persontilpasset behandling av tarmkreft samt celle-basert immunterapi mot kreft. Satsingene ledes av... Fortsett lesing →

OUS 10 år: KRE – Vi gjør OUS til et ledende kreftsenter i Europa

Tekst: Sigbjørn Smeland, klinikkleder KRE. Kreftklinikken er en av de største klinikkene i Oslo universitetssykehus med omtrent 1650 ansatte og dekker alle behandlingsmodalitetene innen moderne kreftbehandling. Det omfatter medikamentell kreftbehandling, stråleterapi og kirurgi samt pasientsentret behandling som palliasjon, rehabilitering og ernæring innenfor fagområdene onkologi, hematologi, gynekologisk kreftbehandling og bryst/endokrinkirurgi. Kreftklinikken har virksomhet på alle de... Fortsett lesing →

Nordens største forskningssenter for benmargskreft er åpnet på Ullevål

Fredag 7. juni åpnet Nordens største forskningssenter for benmargskreft i nye lokaler i bygg 20 på Ullevål. Oslo myelomatosesenter har fram til nå vært spredt på flere steder i Oslo universitetssykehus(OUS), fortrinnsvis på Rikshospitalet. Nå er virksomheten samlet under samme tak. Oslo myelomatosesenter (OMS) er størst i Norden Senteret er Nordens største og inkluderte 98... Fortsett lesing →

Lederseminar: Å stå i det

Nesten 150 personer møttes til vårens innholdsrike lederseminar i Klinikk psykisk helse og avhengighet 15. mai. Se hele programmet her I sitt innlegg om fremtidens sykehus understreket Just Ebbesen, nytilsatt prosjektdirektør, at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har et stort behov for nye bygg. Forprosjektet starter i 2020 og er spesielt viktig fordi premissene... Fortsett lesing →

Hyttetur for psykosepasienter er empowerment i praksis!

Seksjon for tidlig psykosebehandling ved spesialsykepleier Tim Henne og ergoterapeut Fredrik Lysaker arrangerer to ganger i året hytteturer med overnatting hvor pasienter øver på praktisk samarbeid og bygger sosiale bånd i en hyggelig kontekst. Brukerstyring er god egenkraftmobilisering Empowerment har blitt foreslått oversatt til «egenkraftmobilisering»; uttrykket får et praktisk innhold når tolv pasienter med psykoselidelse... Fortsett lesing →

Petter Andreas Ringen er ny avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

Petter Andreas Ringen (49) er ansatt som avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, med samtidig ansettelse som professor II i medisin/psykiatri ved Universitetet i Oslo (UiO). Han tiltrådte i den nye stillingen 5. juni. Petter Andreas er spesialist i psykiatri og fullførte en doktorgrad på psykoselidelser og rusmiddelbruk ved UiO i... Fortsett lesing →

Om viktigheten av veiledende behandlingsplaner

Ved Medisinsk klinikk setter de klinisk dokumentasjon sykepleie høyt på agendaen. Hele Oslo universitetssykehus har fokus på dette for tiden. Og det viser seg å gi resultater. – Strukturert dokumentasjon har kommet for å bli, sier Ida Steen, og legger til – Derfor er det viktig at vi får gode, kunnskapsbaserte veiledende behandlingsplaner. Veiledende behandlingsplaner... Fortsett lesing →

Halvårets fremragende forskningsartikler kåret

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. Fredag 7. juni ble prisene for artikler publisert i andre halvår av 2018 delt ut. Forskning som bidrar til et fremtidsrettet helsetilbud De seks vinnerartiklene viser bredden av forskningen ved sykehuset og et faglig svært høyt nivå. Resultatene berører... Fortsett lesing →

OUS 10 år: HHA – med sans for pasienten

Klinikken består nå av seks avdelinger som skal være nasjonalt og internasjonalt ledende på sine områder både innen pasientbehandling, forskning og utdanning. Klinikken har ansvar for til sammen syv lands- eller flerregionale funksjoner. Til sammen har klinikken nærmere 1000 ansatte, og har aktivitet både ved Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker. Les mer om de ulike avdelingene under.... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑