KRN – 10 strålende år!

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ble til i januar 2016. Fram til da var vi en del av Klinikk for diagnostikk og intervensjon (KDI), sammen med laboratoriefagene. Radiologi og nukleærmedisin er en sentral del av alle sykehus. Oslo universitetssykehus (OUS) har radiologisk virksomhet på fem lokalisasjoner (Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål, Aker og Legevakten) og nukleærmedisinsk virksomhet... Fortsett lesing →

OUS 10 år: Barne- ungdomsklinikken – for barnas beste

Barne- og ungdomsklinikken (BAR) er en stor klinikk i Oslo universitetssykehus med over 1000 ansatte likt fordelt mellom Ullevål og Rikshospitalet. Vi dekker hele bredden av medisinsk behandling av alvorlig syke barn (0-18 år) fra lokalsykehusfunksjoner til mange nasjonale behandlings- og kompetansetjenester inkl. nyfødtintensiv, kreft hos barn, medfødte hjertefeil, barnenevrologi og habilitering, lunge og allergi,... Fortsett lesing →

Global helse på OUS

Det har alltid vært viktig for Oslo universitetssykehus å drive med global helse, og mange medarbeidere har jobbet i prosjektene. Nå har OUS endelig fått felles prinsipper for deltakelse. Det er nå vedtatt en ny strategi for global helse i OUS  og her ligger det prinsipper for deltakelse i prosjekter som eies av Oslo universitetssykehus.... Fortsett lesing →

Kinesiske ambulansearbeidere i Norge

For første gang har kinesisk ambulansepersonell vært i Norge for kompetanseutveksling. I regi av Fagforbundet og hovedtillitsvalgte i Prehospital klinikk ble det arrangert en vennskapelig konkurranse i ambulansemedisin mellom Kina og Norge, etter modell fra Nasjonalt ambulansemesterskap.   Tekst og foto: Hedda Holth Konkurransen ble avholdt i forbindelse at en kinesisk delegasjon fra en søsterorganisasjon besøkte... Fortsett lesing →

OUS 10 år: KIT– spisskompetanse, behandling og forskning innen tre hovedområder

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ble opprettet i 2016 ved en deling av tidligere Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon. Hvem er vi? Vi ivaretar lokalsykehusfunksjoner inne kirurgi for deler av Oslos befolkning, flere regionsfunksjoner for Helse-Sør-Øst, og både formelle og uformelle landsfunksjoner. Klinikken spenner over mange fag og spesialiteter som kan sammenfattes i... Fortsett lesing →

Miljøvennlig tiltak ved Radiologisk avdeling

Klinikk for Radiologi og nukleærmedisin (KRN) har iverksatt returordning for jodholdige kontrastmidler. Tidligere ble det behandlet som farlig avfall og destruert. Nå blir det til et nytt produkt. Retur av kontrastmiddel-rester Radiologisk avdeling, Ullevål /Aker, er storforbruker av kontrastmidler. Disse midlene brukes til pasientundersøkelser, spesielt ved CT-undersøkelser, men også ved en del røntgen- og gjennomlysningsundersøkelser.... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑