KRN – 10 strålende år!

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ble til i januar 2016. Fram til da var vi en del av Klinikk for diagnostikk og intervensjon (KDI), sammen med laboratoriefagene.

Radiologi og nukleærmedisin er en sentral del av alle sykehus. Oslo universitetssykehus (OUS) har radiologisk virksomhet på fem lokalisasjoner (Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål, Aker og Legevakten) og nukleærmedisinsk virksomhet på tre lokalisasjoner (Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål).

Bildediagnostisk utredning og behandling er integrert i nærmest alle pasientforløp, og på årsbasis håndterer vi anslagsvis 328 000 henvisninger, inkludert ca. 15 000 intervensjonsprosedyrer. I tillegg beskriver og håndterer vi 31 000 tilsendte undersøkelser.

krn3

Paulina Due-Tønnessen er klinikkleder for KRN

Raskere, men mer kompleks

Gjennom de ti årene OUS har eksistert har vår virksomhet forandret seg på samme måte som medisinen generelt. Kunnskap har økt, apparaturen og prosedyrene er blitt mer avanserte, hver enkelt arbeidsprosess er blitt mer komplisert, og vi kan formidle stadig mer informasjon. Det er økende grad av digitalisering, med til dels raskere prosedyrer, økt bildekvalitet og mer rom for etterbehandling.

Det er en tydelig trend mot redusert bruk av konvensjonelle røntgenbilder og de tradisjonelle nukleærmedisinske metodene og økt bruk av avanserte bildemetoder som CT, MR og PET/CT. Disse metodene har i seg selv blitt mer avanserte, med raskere opptak og mer avanserte teknikker. Nå ser vi at det er flerfoldig antall bilder per MR- og CT-undersøkelse i 2019 sammenlignet med 2009. Tilsvarende er det både blitt mer avanserte intervensjonsprosedyrer og økt bruk av intervensjon som tillegg eller alternativ til åpne kirurgiske inngrep.

Kompetanse og tverrfaglighet

Klinikkens personale får stadig flere oppgaver med krav til økende kompetanse. Radiografer og bioingeniører deltar mer og mer i bildeanalysen. Dette forsterkes av økende muligheter med nyutviklede programvarer. Vi regner med dette vil gå enda fortere med hjelp fra kunstig intelligens, et område som klinikken satser på, med nylig etablering av ressursenhet for beregningsbasert radiologi og AI.

krn2.jpg

Fortsatt er radiologien stedbunden, med arbeid der pasienter og klinikere er, og både radiologer og nukleærmedisinere er viktige deltagere i multidisiplinære møter. Den store organisasjonen har gitt oss noe fleksibilitet, der for eksempel kapasiteten på Aker har kommet alle til gode.

Forskning og innovasjon

Den største IKT-gevinsten de siste ti årene er at vi har klart å redusere fra fire RIS/PACS-systemer til to. Målet er å redusere videre til ett system i løpet 2 år.

Forskning, fagutvikling og undervisning har en viktig plass innen klinikkens virkeområde. Mange av våre ansatte driver egen forskning og er også med i andres forskning, både for klinikerne og andre. Til enhver tid er flere ansatte oppmeldt i doktorgrads- og masterprogrammer. Vi har egne utdanningsprogrammer for høyskolestudenter, medisinske studenter, leger i spesialisering og for legespesialister. I mars 2018 åpnet ImTECH, et senter hvor det jobbes med forskning og utvikling innen medisinsk bildediagnostikk.

krn1.jpg

Etter at vi ble egen klinikk, har vi organisert oss med to avdelinger (radiologi og drift) for Ullevål/Aker/Legevakten og Rikshospitalet, mens Radiumhospitalet er en egen avdeling. I tillegg har vi der Brystdiagnostisk senter som en egen avdeling. Avdeling for nukleærmedisin er organisert på tvers av tre hus, slik som Avdeling for kontor, Avdeling for teknologisk drift, Avdeling for diagnostisk fysikk og Forsknings- og utviklingsavdelingen i KRN (se egne vedlegg fra flere avdelinger/hus).

Våre ansatte er opptatt av kvalitet i alle ledd og det jobbes kontinuerlig med forbedring. Vi har som ambisjon å delta aktivt i den rivende utviklingen av fagene, til det beste for pasientene.

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: