Priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus

Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus er tildelt Ole A. Andreassen (Excellent Researcher Award), Mette Kalager og Anita Sveen (begge Early Career Awards). Tekst: Lillian Kramer-Johansen Det er sykehusets forskningsutvalg som står bak prisutdelingen, mens sykehusets eksterne vitenskapelige råd - Scientific Advisory Board - har vurdert kandidatene, som er nominert av forskerkolleger. Prisene... Fortsett lesing →

OUS 10 år: Oslo sykehusservice – Vi holder sykehusets maskineri i gang!

Oslo sykehusservice (OSS) har ansvar for de aller fleste tjenester sykehuset trenger innenfor sykehusets ikke-medisinske områder. Dette består av over 40 teknologiske, administrative og servicerelaterte tjenester som OSS leverer selv eller formidler fra eksterne leverandører. OSS har ca 1900 heltidsansatte. OSS forvalter 1 million kvadratmeter eiendom og over 40 000 medisinsk teknologiske utstyrsenheter - herunder... Fortsett lesing →

Aker-bygg viker plass for den nye storbylegevakten

Fra 15. september er bygg 40 og 41 på Aker sykehus historie. De gule murbyggene langs Trondheimsveien ligger der den nye storbylegevakten skal bygges, og må vike plass før byggearbeidene kan starte. Oslo kommunes Omsorgsbygg, som er byggherre for den nye storbylegevakten, startet arbeidet med infrastruktur i slutten av juli. Selve rivingen av bygg 40... Fortsett lesing →

Videreutvikler egen spisskompetanse på utagerende pasienter

Ved Intermediærenhenten for hodeskaderehabilitering har de spisskompetanse på håndtering av utagerende pasienter. Det må de ha, de som driver med hodeskadede pasienter. Men der du er god kan du alltids bli enda bedre. Oslo universitetssykehus er en stor utdanningsinstitusjon med samarbeid mot en rekke andre utdanningsinstitusjoner. Men det er ikke bare grunnutdanning av helsepersonell vi... Fortsett lesing →

Har du lyst til å utdanne deg til spesialsykepleier?

Sykehuset har stort behov for spesialsykepleiere og tilbyr derfor utdanningsstillinger slik at det blir mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg. Ta en videreutdanning med lønn! En utdanningsstilling innebærer at du kan ta en spennende videreutdanning samtidig som du mottar lønn fra sykehuset. Du vil derfor opparbeide deg både lønnsansiennitet og pensjon i denne perioden.... Fortsett lesing →

Ny forskrift om pasientjournal

Ledere og helsepersonell bør være kjent med den nye pasientjournalforskriften som trådte i kraft 01.07.19. Den nye forskriften utfyller journalføringsplikten og legger til rette for en pasientjournal sentrert rundt pasientens behov for helsehjelp. Forskrift om pasientjournal ble 1. juli 2019 erstattet av en ny pasientjournalforskrift. Den nye forskriften er i større grad tilpasset en digitalisert hverdag,... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑