Flere tiltak skal gi raskere pakkeforløp for kreft

Forløpstidene for kreftpasienter i pakkeforløp må bli bedre. Denne høsten fortsetter arbeidet med flere konkrete tiltak som skal gi raske resultater.  Tekst: Kristine Hetland Clark Målet er at minst 70 prosent av kreftpasientene skal inn i et pakkeforløp, og av disse skal minst 70 prosent få behandling innen anbefalt tid. Ved OUS er 70 prosent... Fortsett lesing →

Ernæringsscreening er god pasientsikkerhet

Pasienter skal ved innkomst ernæringsscreenes og tiltak skal iverksettes for pasienter med høy score. Likevel gjøres det for usystematisk og sjeldent.  Med mye snakk for tiden om at spesialisthelsetjenesten er finansiert og fokusert rundt skadeoppretting og sykdom mer enn forebygging og ettervern kommer oppfordringen fra kliniske ernæringsfysiologer (kef) i medisinsk klinikk klart og tydelig: «Ta... Fortsett lesing →

150 nye sykkelplasser ved Laboratoriebygget på Ullevål

- De ansatte ved Labbygget (bygg 25) er veldig fornøyde. Flere sykkel-parkeringsplasser er etterlengtet, og nå kan kan mange flere sykle til jobben og plassere sykkelen sin rett utenfor arbeidsplassen, sier Annette Alestrøm, kvalitetsrådgiver og miljøkoordinator i KLM. På Ullevål sykehus sitt område er det over 1200 sykkelparkeringsplasser. Ved de fleste bygg er det sykkelstativer, samt at... Fortsett lesing →

Bedre influensavaksine og enklere distribusjon

I år som i fjor kommer sesonginfluensaen, og årets influensavaksine ventes om noen uker til Oslo universitetssykehus. Tidligere hentet klinikkene vaksinen hos Avdeling for smittevern på Rikshospitalet, men nå har Sykehusapotekene overtatt distribusjon. - Vi er her for dere, sier en smilende Samira Benaissa på Sykehusapoteket. Både Benaissa og smittevernoverlege Ragnhild Raastad tror omleggingen fører til enklere... Fortsett lesing →

Artikkel om selvmord og alvorlige selvmordsforsøk i forbindelse med akuttinnleggelser i psykisk helsevern

Foto: Shutterstock I akutt psykisk helsevern er suicidalitet en sentral problemstilling som vi må forholde oss til daglig. I Avdeling for akuttpsykiatri i Klinikk psykisk helse og avhengighet har vi forsøkt å lære av våre egne erfaringer ved å gjennomgå journalene til alle pasienter som har hatt et alvorlig selvmordsforsøk eller selvmord ved avdelingen gjennom... Fortsett lesing →

Overdoseprosjekt på Rusakuttmottaket

Foto: Shutterstock Norge har lenge ligget bekymringsfullt høyt på den internasjonale overdosestatistikken. Effektiv overdoseforebygging avhenger av detaljert kunnskap om risikofaktorer. Vi vet for lite om hvilke stoffer og blodkonsentrasjoner som skiller en fatal overdose fra en ikke-fatal overdose. Seksjon rusakuttmottak og avgiftning sammen med RusForsk og Avdeling for rettsmedisinske fag har derfor satt i gang... Fortsett lesing →

Kognitiv trening gir økt mestring

Foreløpige resultater fra pilotprosjektet «Goal Management Training» viser at kognitiv trening gir økt mestring. Seksjon for tidlig psykosebehandling (TPB) startet, i samarbeid med førsteamanuensis/psykologspesialist Jan Stubberud ved Psykologisk Institutt/Lovisenberg Diakonale Sykehus, rekruttering til og gjennomføring av pilotprosjektet «Goal Management Training» (GMT) i oktober 2018. Kognitivt treningsprogram GMT er et kognitivt treningsprogram der fokuset er på... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑