Portrettintervju Stein Kvaløy: «Unge må oppmuntres til lederskap»

– Jeg har alltid vært en Radiumhospitalets mann. Samtidig har jeg også vært tilhenger av alle sykehusfusjonenene i Oslo, sier Stein Kvaløy, som holdt sitt avskjedsinnlegg under en avslutningsmarkering på Radiumhospitalet 4. september.

– Emeritus er en veldig fin tittel – særlig om du legger trykket på siste stavelse – emerittuss -, ler Stein Kvaløy. Han er kjent for å være lite selvhøytidelig og han er åpenbart godt likt på huset. Inne på kontoret i den gamle pasientblokka, står det både sykkel og kaffetrakter.

Stein Kvaløy er professor, spesialist i onkologi og forskningsleder i Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved Oslo universitetssykehus og tilknyttet avdeling for kreftbehandling ved UiO. Han studerte medisin ved Universitet i Gent, Belgia og ved Universitetet i Oslo og avla embetseksamen i 1973. Etter turnustjeneste ved Lillehammer Fylkessykehus og i Myre i Vesterålen tjenestegjorde han i Forsvarets Sanitet i ett år. Det var som assistentlege på en sengepost ved Radiumhospitalet i 1976 at han ble kjent med onkologi.

Tilhenger av sammenslåing

Når han nå går han av med pensjon – sammenfaller begivenheten med Oslo universitetssykehus 10-årsjubileum.

– Jeg har alltid vært Radiumhospitalets mann. Samtidig har jeg vært tilhenger av alle fusjonene, sier han og begrunner: – Selv om Radiumhospitalet har vært et fantastiske sted, har det også preget av å være en egen øy. Dagens kreftpasienter er en svært sammensatt gruppe med sammensatte utfordringer. Mange har også andre lidelser og vil slite med senvirkninger etter behandling som må følges opp resten av livet. I en slik situasjon ville det vært helt feil å ikke åpne for samarbeid, sier Kvaløy.

Som både forsker og kliniker opplever han det som fenomenalt spennende å ha fått møte de andre fagfeltene i OUS.

– Reorganisering og utbygging er både nødvendig og viktig. Den medisinske utviklingen krever endringer og vi må alltid tenke hva som er best for pasientene. Da er det mange hensyn som må overveies: Arbeidsforhold, optimal størrelse og ivaretaking av forskningen, sier Kvaløy.

Spesialist på lymfekreft

Kvaløys doktorgrad dreide seg om studier på lymfomcellers biologi og korrelasjon til prognose. I sitt kliniske arbeid har spesialiteten hans vært maligne lymfomer. I mange år var han leder for lymfomenheten og enheten for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte. I 2003 ble han avdelingsoverlege ved Kreftavdelingen, Radiumhospitalet.

Etter fusjonen av sykehusene i Oslo til det nåværende OUS har han vært forskningsleder for Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken. Han har også ledet for sykehusets lymfomprogram og startet og ledet i mange år både Norsk Lymfomgruppe og Nordisk Lymfomgruppe.

Som stipendiat fikk han i sin tid opprettet en omfattende klinisk database som sammen med en tilsvarende stor biobank har vært utgangspunktet for arbeidet til en rekke andre stipendiater og gjort Radiumhospitalet attraktivt i internasjonal sammenheng, blant annet gjennom et fruktbart samarbeid med Stanford University og National Cancer Institute.

De dyktige medisinstudentene

Blant pasienter og kolleger er han kjent som en usedvanlig romslig person med mye humor. Det er heller ikke overraskende at han de senere årene har undervist medisinstudenter i pasientkommunikasjon.

Studenter i dag er kjempeflinke i kommunikasjon og svært bevisst rollen sin. Studentene i dag er i det hele tatt utrolig dyktige. Medisin er i ferd med å bli et kvinneyrke. I en slik situasjon er det enormt viktig at vi også oppmuntrer kvinnelige leger til å lederskap.

– Som rådgiver må man være oppmerksom på hvem som kan bli gode ledere og oppmuntre dem til å skaffe seg lederutdannelse i tillegg – noe som selvfølgelig både gjelder både unge kvinner og menn. Tradisjonelt har det jo hersket en oppfatning i legeyrket om at det å være faglig god også automatisk gjør deg til en god leder. Det kan jo være en viss sammenheng, men ikke nødvendigvis. Det viktigste en leder i dag kan gjøre er derfor å legge til rette for at andre også kan bli gode ved å engasjere seg i menneskene. Det vil alltid være noen som er flinkere enn deg faglig. La ikke det bli en hindring for å prøve å utvikle deg. Vær interessert i medarbeiderne dine, jobb med å utvikle sosiale antenner, se, lytt og forstå.

Kjempet for protonterapi

Kvaløy har gjennom årene også hatt et sterkt engasjement for nye sykehusbygg. Allerede på 90-tallet argumenterte han for en utbygging av Montebello til et større, topp moderne senter for kreftforskning og behandling – ikke ulikt det området som i dag er i ferd å ta form rundt det opprinnelige Radiumhospitalet. Blant annet er han en av foregangspersonene bak arbeidet med å etablere et norsk senter for protonterapi. Når han nå går nå går av, er det samtidig med at tomten senteret skal bygges på ryddes.

– Sykehusets oppdrag er å gi pasienter god og moderne behandling. Mitt motiv for å få til dette senteret har vært at vi må gjøre det vi kan for å unngå bivirkninger, blant annet stråleskader, noe vi vet er et problem for mange etter å ha mottatt den type behandling vi har i dag, sier han.

Sammen med Per Magnus Mæhle ledet Kvaløy også søknadsarbeidet for å få OUS akkreditert som et CCC – Comprehensive Cancer Center – noe sykehuset oppnådde å bli i 2017.

Har du en oppsummerende konklusjon etter en lang karriere i kreftbehandlingen?

– Det finnes ikke noen enkel løsning i kreftbehandlingen, men om man klarer å være litt tålmodig, så viser resultatene seg likevel. Dødeligheten har gått ned. I 1976 ble det 13 000 nye krefttilfeller i året. I 2017 hadde det økt til 33 000. Det gledelige er at mens overlevelsesprosenten etter 5 år den gang var 38-40 prosent er den nå på 72 prosent. I årene som kommer vil det komme endre bedre verktøy og andre hjelpemidler som vil bidra til den positive utviklingen – blant annet kunstig intelligens, mer immunterapi og andre former for persontilpasset medisin, sier Stein Kvaløy.
Navn: Stein Olav Kvaløy
Født: 1947
Sivil status: Gift. Tre barn,
Bosted: Bekkelaget, Oslo
Utdannelse: Cand. med. (1973), dr. med. (1986) og spesialist i onkologi (1988)

Kilder:
https://onkonytt.no/stein-olav-kvaloy-aeresmedlem-av-onkologisk-forening/
https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/forskning/forskeren/en-pionr-innen-hoydosebehandling-med-stamcellestotte

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: