OUS strategien i praksis: Hva innebærer «tillit, åpenhet og respekt»?

I fire artikler kan du lese hvordan OUS sine fire strategiske mål gir den effekten OUS ønsker, eksemplifisert av ansatte fra ulike klinikker. I dag kan du lese hva «OUS er en attraktiv arbeidsplass og har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt» betyr for ansatte.

Ansatte svarer på følgende:

  1. Ett av de fire hovedmålene er: OUS er en attraktiv arbeidsplass og har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt. Kan du gi et eksempel på hvordan dere jobber med dette?
  2. Er det noe dere kan gjøre for å bli enda bedre på dette?

Her er OUS sin strategi (lenke til e-håndboken)

Janne Marlene Gripheim, seksjonsleder, Transplantasjonskirurgisk sengepost

Janne-M-Gripheim-450px
Janne Marlene Gripheim, seksjonsleder, Transplantasjonskirurgisk sengepost

1. For å ha en attraktiv arbeidsplass må vi satse på våre medarbeidere. Transplantasjonskirurgisk sengepost har et seks måneders opplæringsprogram hvor kompetansen spisses og det skapes gode, selvstendige og engasjerte medarbeidere. Ved å satse på fagutvikling blir folk værende og dette blir med på å forme arbeidsmiljøet. Et trygt og godt arbeidsmiljø må pleies og aktivt jobbes med. Vi jobber aktivt med åpenhetskultur i form av åpenhet og gjennomgang av uønskede hendelser (det grønne korset). Vi bruker leantavle og årshjul aktivt i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring. Vi jobber alltid i team – to og to, for å ha en partner som kan se deg, hjelpe deg og som du kan spørre. Spørrekulturen er viktig, ingen spørsmål er dumme, når alle spør hverandre, ny som gammel, lages en kultur basert på tillit og respekt for hverandre.

2. I vår HMS handlingsplan har vi valgt arbeidsmiljø som bevaringsområde – spesifisert som spørrekultur, åpenhetskultur, hjelpsomhetskultur. Område er valgt ut av personalet selv gjennom en ordsky i arbeidet med ForBedringsundersøkelsen. Målet er å ha en til to fagdager per år der det er fokus på teambuilding og gruppearbeid rundt aktuelle tema for å bevare arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø skal man likevel ikke ta forgitt, og det er viktig med jevnlig fokus på det. Ansatte oppfordres til å gi hverandre konstruktive direkte tilbakemeldinger, ta ting med en gang. Og viktigst av alt, hold ikke inne med positive tilbakemeldinger til hverandre. 

Kirsti Bjørbæk, enhetsleder ortopedisk sengepost 1 og hotellposten

Kirsti_Bjørbæk-450-px
Kirsti Bjørbæk, enhetsleder ortopedisk sengepost 1 og hotellposten

1. Hos oss er det viktig at det skal være gøy å være på jobb. Vi har stor takhøyde for latter og spøk. Det er viktig å bryte hverdagen og gjøre stas på de ansatte. Vi har alltid, uten unntak, fredagslunsj. Én gang i året har vi også fokusmåned på arbeidsmiljø. Da inviterer vi arbeidsmiljøavdelingen som holder et lite foredrag om det å gi og ta tilbakemeldinger. Vi har leker, snakker om kultur, og hvordan vi vil ha det hos oss.  Fokusmåneden avsluttes med Holmenkollstafetten og at vi finner på noe gøy etterpå. Ellers har vi teambuilding én gang i året. Da har vi for eksempel vært på «Fangene på fortet» eller hatt rebusløp i skogen. De siste tre – fire år har vi også feiret «mandag i advent» med gløgg, pepperkaker og julemusikk. Da koser vi oss de første ti minuttene av mandagsvakten og får en god start på uka. Det er kjempehyggelig, og jeg gleder meg hvert år. Alle disse tingene er utrolig viktig, ellers kan hverdagen bli så grå.

2. Vi har stort fokus på åpenhet på avdelingen vår og hver dag starter vi med å snakke om hva som ikke gikk som det skulle i år. Men vi vil gjerne arbeide med å sette det i system og skal starte med det grønne korset i september. Vi scorer bra i medarbeiderundersøkelsen på åpenhet, men det er også noe med å sette fokus på å bevare nettopp det. Det krever stor innsats. Vi vil gjerne beholde kulturen vi har på arbeidsplassen. Som mange andre sengeposter har vi høy turnover så det krever kontinuerlig innsats.

Ylva Husby, seksjonsleder, Thoraxkir. intermediær og sengepost

Ylva-Husby-450px
Ylva Husby, seksjonsleder, Thoraxkir. intermediær og sengepost

1. Arbeidsmiljøet i seksjonen er et resultat av mange års bevisst arbeid. Vi har en kultur hvor vi stoler på hverandre. Medarbeidere får delegert stort ansvar og opplever dermed at de får tillit og respekt.  Ved å tørre å delegere, tar hver enkelt medarbeider større ansvar, blir mer engasjert og jobber bedre sammen for felles mål. Ingen detaljkontroll av medarbeidere.

Forbedringssystemet har vi brukt aktivt i mange år. Ansatte læres opp i viktigheten av å bruke det. Alle forbedringsforslag og avvik drøftes og gjennomgås med alle ansatte, for å lære av hverandre, identifisere risikofaktorer og analysere områder som vi må jobbe systematisk med, for å bli bedre og /eller opprettholde god kvalitet. Åpenheten er en helt nødvendig forutsetning for å sammen kunne oppnå gode resultater. Også åpenhet om det psykososiale arbeidsmiljøet.  Det skal oppleves ufarlig å si fra og melde om forbedringsområder.

Et godt arbeidsmiljø er en helt avgjørende forutsetning for å ivareta pasientsikkerheten.

I hele thoraxkirurgisk avdeling (TKA), på tvers av seksjoner og tverrfaglig, er det lagt ned et stort arbeid de siste årene for at vi sammen skal få til et godt arbeidsmiljø. Vi har utarbeidet felles målsetting og det har vært jobbet mye for å bevisstgjøre hver enkelt medarbeiders ansvar for å varsle og si fra, dersom man opplever uønskede hendelser og atferd hos medarbeidere.  Vi har hatt flere interne arbeidsmiljøundersøkelser om det psykososiale arbeidsmiljøet, flere kulturseminar og vi har utarbeidet en egen kulturplakat for TKA som beskriver vår felles nulltoleranse for trakassering, nedlatenhet og latterliggjøring. Plakaten beskriver hver enkelt medarbeiders personlige ansvar for å være en god lagspiller og hvordan vi alle kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

2. Arbeidsmiljøet er i stor grad ferskvare. Det innebærer å ha et vedvarende fokus i alle ledd, dersom man skal bedre eller opprettholde et godt arbeidsmiljø.  I alle ledelsesbeslutninger, personalmøter og medarbeidersamtaler må dette tema inngå. Fortsette med å kartlegge, vurdere og evt. sette inn nye tiltak.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: