Ernæringsscreening er god pasientsikkerhet

Pasienter skal ved innkomst ernæringsscreenes og tiltak skal iverksettes for pasienter med høy score. Likevel gjøres det for usystematisk og sjeldent. 

Pasientsikkerhet 2019

Med mye snakk for tiden om at spesialisthelsetjenesten er finansiert og fokusert rundt skadeoppretting og sykdom mer enn forebygging og ettervern kommer oppfordringen fra kliniske ernæringsfysiologer (kef) i medisinsk klinikk klart og tydelig:

«Ta ernæringsscreening på alvor. Tenk på hva som er viktig for pasienten. Tenk på livskvalitet. Tenk på hvor viktig ernæringstilstand er for videre prosedyrer og behandling. Det er tid og penger å spare på å gjøre dette riktig fra start. I tillegg gir det god pasientsikkerhet. Og ernæringsscreening er pålagt, ikke valgfritt.»

Renate Hansen, KEF, Medisinsk klinikk

Prosjektet på Akuttgeriatrisk sengepost, Geriatrisk avdeling

Med utgangspunkt i denne tankegangen gikk kef’ene og sykepleierne i samarbeid med seksjonsleder Marc Vali Ahmed sammen om et forbedringsprosjekt på Akuttgeriatrisk sengepost på Ullevål høsten 2016. Det var på tide med å få på plass en forbedring for en pasientgruppe som er svært utsatt for underernæring og negative følgevirkninger av dette.

– Vi etablerte et samarbeid der vi skreddersydde verktøy som skulle gjøre jobben så lett som mulig for pleiepersonellet på akutt geriatrisk sengepost. Disse kan brukes som kommunikasjonsverktøy for alle som er involvert i ernæringsbehandlingen. Ernæringstiltak kan da fortløpende legges inn i behandlingsplan og tiltakene kan evalueres på lik linje med et medisinsk tiltak, forteller Renate Hansen.

ernæringstrappen
De ulike tiltakene er beskrevet trinnvis og på en lett forståelig måte i «Ernæringstrappen» (Kilde: Helsedirektoratet)

 

– Ja, og det vi så var at vi fikk til et godt samarbeid med sykepleierne, for et skikkelig løft på denne sengeposten. Det er viktig at sykepleierne forstår viktigheten av å fokusere på ernæring på lik linje med andre omsorgstiltak og medisinske observasjoner. Vi så også at å gi et særansvar for fagutvikling rundt ernæringsscreening til nøkkelpersoner var nødvendig for å drive gjennom endring til det bedre, legger Lene Aven til.

lene + renate
Lene Aven og Renate Hansen mener ernæring må settes i system (foto: Dag Kristiansen)

 «Alle sykepleiere jeg har møtt ønsker å gjennomføre behandlingsmålene på sine pasienter. De ønsker å ha oversikt over alle risikomomenter slik at de kan være trygge på at pasienten er godt ivaretatt så lenge de er hos oss, sånn at når de leveres fra oss så er alt utredet som skal utredes, tiltak igangsatt, og videre oppfølging baseres på et godt kunnskapsgrunnlag. For å få til det må de ha tilgjengelige verktøy. »

Lene Aven, KEF, Medisinsk klinikk

Nøkkelpersonene

For å lykkes med dette forbedringstiltaket ble ansvaret for gjennomføring og drift forankret i ledelsen og lagt til noen få spesielt utvalgte, en såkalt ernæringsgruppe, bestående av sykepleier, helsefagarbeider og klinisk ernæringsfysiolog.

– Det å peke ut noen som skal ha et spesielt forhold til en problemstilling fostrer eierskap og engasjement og det er viktig fordi det er mye vi skal passe på som sykepleiere. Mye som skal dokumenteres, risikovurderes og følges opp. For at alle disse forskjellige fokusområdene skal stå like høyt prioritert i en hektisk hverdag så trenger vi forkjempere. Folk som tar på seg oppgaven og vokser inn i den slik at de kan være stemmen som sørger for at oppgaven aldri neglisjeres, sier tidligere enhetsleder fag ved akuttgeriatrisk sengepost, Gro Mette Nygaard, som hadde en sentral rolle som bindeledd mellom akuttgeriatri og ernæringsfysiologene og ble en av de viktigste forkjempere for dette prosjektet.

– Det tror vi er helt riktig. Og så håper vi at avdelinger som tenker på å jobbe seriøst med dette sånn som Akuttgeriatrisk sengepost har gjort ivaretar forkjemperrollen som en funksjon og ikke gjør den personavhengig. Vi må ikke gjøre oss sårbare for forandringer selv om vi nyter godt av stort personlig engasjement, sier Renate og Lene.

gruppebilde med alle, 450
Deler av gjengen som har jobbet med dette på Akuttgeriatrisk sengepost (foto: Dag Kristiansen)

«Det å ikke løse denne oppgaven er egentlig bare å skyve problemene foran seg. Riktig ernæringstilstand er en forutsetning for all behandling seinere i forløpet til den innlagte pasienten. Tenk hva vi kan spare ved å ha alt på stell så tidlig som mulig, slik at neste steg i behandling ikke blir utsatt på grunn av ernæringssvikt.»

Renate Hansen og Lene Aven

Tverrfaglig samarbeid

Selv om ernæringsscreening er en sykepleieroppgave er det et apparat rundt som kan og skal bidra. Og det er en viktig forutsetning for å lykkes.

– Ved siden av gode faglige og praktisk baserte verktøy til rutinebruk, slik som her er utarbeidet i samarbeid med kef og sykepleiere, er det en forutsetning med et godt samarbeid med kjøkkenet og matvertene. Ernæring må gjøres på pasientens premisser. Da må det være mulig å tilby fristende standardiserte og tilgjengelige måltider når pasienten er i stand til og har lyst til å innta dem, sier Renate og Lene.

Selv om opplegget på Akuttgeriatrisk er skreddersydd for dem, og det selvfølgelig er det optimale, er det mulig å lage mer generelle opplegg som kan adopteres på tvers av poster og avdelinger.

– Ta kontakt med oss. Vi har materiale som enkelt tilpasses til deres bruk. Husk å ledelsesforankre. Det skal bare stå på viljen til å komme i gang der ute, vi har grunnlagsmatrialet, sier Renate og Lene.

Lurer du på noe rundt denne saken eller ernæringsscreening? Ta kontakt med leder for seksjon for klinisk ernæring i medisinsk klinikk, Lill Monica Drivdal

 

 

 

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: