OUS strategien i praksis: Hva betyr «samfunnsansvar»?

Dette er fjerde og siste artikkel på intranett som belyser OUS sine strategiske mål, eksemplifisert av ansatte fra ulike klinikker/staber. I dag kan du lese hva «samfunnsansvar» betyr i praksis.

Ansatte ved sykehuset svarer på følgende spørsmål:

1. Ett av de fire hovedmålene er: «OUS er en god samarbeidspartner som tar samfunnsansvar». Kan du gi et eksempel på hvordan dere jobber med dette?

2. Er det noe dere kan/skal gjøre for å bli en bedre samarbeidspartner/ta samfunnsansvar?

(Lenke til OUS-strategi i eHåndbok)

Audun-450-px-2019
Audun Stubhaug

Audun Stubhaug, professor og leder for smerteklinikken

1. Vi medvirker til å lage nasjonale og lokale retningslinjer for fagområdet der god samhandling mellom pasient og 1. og 2. linjetjenesten tydeliggjøres. Videre lager vi videreutdanning og kurs for både pasienter og helsearbeidere på alle nivåer. Vi har for eksempel åpne møter for allmenheten, tverrprofesjonell utdanning på masternivå og nordisk diplomkurs for spesialister.

2. Vi bør forbedre oss på formidling.  Nettsider og nettressurser blir viktige i et moderne helsevesen.  Her kan vi forbedre oss.  Nye kommunikasjonsformer bør også brukes mer i pasientbehandlingen.  Det er ressursbesparende for samfunnet og til glede for pasientene.

Nina Due, seksjonsleder Miljø og bærekraft (Grønt sykehus)

nina due
Nina Due

1. Å forbedre avfallshåndteringen er en av våre hovedmål og en prioritert oppgave. Vi er godt i gang med å få oversikt over manglende kildesortering av matavfall i kantinene og våre postkjøkken. Arbeidet involverer miljøkoordinatorer, hovedkjøkken, avdeling for transport og portør, driftere av våre kantiner og Franzefoss, vår eksterne avfallsrenovatør. Alle bidrar ut i fra sitt ansvar og rolle og vi ser fram til å rette opp mangler som er avdekket.

I fjor ble miljøledelse innført ved sykehuset (ISO 14001:2015). Det betyr at vi nå har et system på plass som skal bidra til å redusere sykehusets negative påvirkning på miljøet. Seksjon for miljø og bærekraft er ansvarlig for dette arbeidet. Miljøkoordinatorene har en viktig rolle i egen klinikk, og skal bistå i gjennomføring av tiltak og hente innspill og spre informasjon internt. Et revisjonsteam, ledet av Alicia Altier, gjennomfører interne miljørevisjoner.

2. Mange ansatte lurer på når vi skal sortere plastemballasjen. De har rett i at det her er et potensial for forbedring. Vi kildesorterer mykplast på en del lokasjoner og i fjor ble 14 tonn mykplast sendt til materialgjenvinning. Dessverre er ikke all plasten egnet for gjenvinning. En utvidet ordning for sortering av plast til gjenvinning vil kreve samarbeid med flere, blant annet avdeling for transport og vår avfallsrenovatør. Planlagt oppstart er 2020.

Vi har et ferskt miljøledelsessystem som skal videreutvikles. I tillegg er vi et stort sykehus med mange involverte og det kan by på utfordringer ved både innhenting av informasjon og gjennomføring, så noe prøving og feiling må vi nok regne med i starten. Fordelen ved å arbeide med miljø på et stort sykehus er at selv et mindre tiltak vil kunne ha stor effekt totalt sett, og det er inspirerende.

I november kommer revisorer fra DNV-GL på revisjon ved sykehuset. Dette er et krav siden vi er miljøsertifisert. Hovedtema for revisjonen er utslipp til avløp og forhåpentligvis får vi litt drahjelp til hvordan vi kan bli bedre.

Thor Børre Sangesland: avdelingsleder psykisk helsevern døgnbehandling, klinikk for psykisk helse og avhengighet

samfunnsansvar-Thor-Børre-Sangesland-450px
Tor Børre Sangesland

 

1. Noen pasienter er så syke at de blir tvangsinnlagt.  De kan ha varierende grad av motivasjon for samarbeid under innleggelsen. Men de skal likevel ha et så godt behandlingstilbud som mulig.  Vi må derfor tilpasse vår behandling til den enkelte på best mulig måte. I samarbeid med pasienten, de pårørende og andre samarbeidspartnere som f.eks. bydel, NAV og lokale botilbud, forsøker vi å få til gode pasientforløp.

I klinikk psykisk helse og avhengighet møter vi pasienter som i gjennomsnitt lever 20 år kortere enn normalbefolkningen. En del pasienter har invalidiserende tilstander og betydelig nedsatt livskvalitet. Derfor vil godt samfunnsansvar for oss være å intervenere så tidlig som mulig overfor disse pasientene, slik at de skal få et så godt liv som mulig.

2. Vi er rett og slett nødt til å bli flinkere til – og bedre på – å samarbeide om den behandling vi gir våre pasienter, slik at pasienter, spesialhelsetjeneste og kommune-/bydelshelsetjeneste samarbeider om å gi det best mulige behandling på tvers av forvaltningsgrenser. Vi må bli bedre på utvikling i fellesskap, som for eksempel kan dreie seg om en enda bedre dialog med kommune og bydeler.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: