Nå er årets forskningsmidler fra Sophies Minde på 5 millioner kroner klare

Forskningsmidlene skal stimulere til forskning og utvikling knyttet til ortopediteknikk, ortopedisk behandling og andre relevante fagområder. Her kan du lese om hvem som fikk årets midler.

Sophies Minde Ortopedi AS har Norges største komplette fagmiljø innen ortopediteknikk og er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler. Sophies Minde Ortopedi AS er heleid av OUS og tar imot pasienter henvist fra hele landet.

Overskudd fra driften til forskning og utvikling innen ortopedisk virksomhet

Sophies Minde AS finansiering av forskning og andre prosjekter skjer etter kunngjøring i de fagmiljøene som selskapet er tilknyttet. I 2019 var det i alt 35 søknader til forskningsmidlene – alle av god kvalitet, ifølge fagkomiteen som har vurdert søknadene. Det er 10 prosjekter som nå får tildelt til sammen 5 millioner kroner, hvorav sju ved Oslo universitetssykehus:

Navn Prosjekt Institusjon
Hasan Banitalebi Forbedring av diagnostisk nøyaktighet, reproduserbarhet og klinisk nytte av MR og røntgen for utredning av pasienter med spinal stenose. AHUS
Stefan Huhnstock
(se nedenfor)
Langtidsresultater etter Calvé- Legg- Perthes sykdom – En oppfølgingsstudie av pasienter i den norske landsundersøkelsen OUS
Patrick Aleksander Bjørge
(se nedenfor)
Evaluering av funksjon, livskvalitet og artroseutvikling i hofte- og kneledd minimum 15 år etter lårforlengelse OUS
Sondre Hassellund DROC-STUDIEN. Ustabile distale radiusfrakturer hos pasienter over 65 år. Konservativ behandling versus operasjon med volar låseplate OUS
Gunhild Aasen Ortosebruk ved Duchennes muskeldystrofi Sophies Minde ortopedi AS
Andreas Knaus Konservativ, ortpediteknisk behandling av barn med vedvarende idiopatisk tågange OUS
Marit Fure Fysisk form og livskvalitet ved korsettbruk hos pasienter med idiopatisk skoliose OUS
Kaare Midtgaard CROFT. En randomisert kontrollert multisenterstudie OUS
Helle Sundnes Reiten Norsk oversettelse og validering av Brachial Plexus Outcome Measure OUS
Aron Adelved Funksjon etter lavenergi bekkenfraktur AHUS

 

Stefan Huhnstock mottok støtte til prosjektet Langtidsresultater etter Calvé- Legg- Perthes sykdom – En oppfølgingsstudie av pasienter i den norske landsundersøkelsen.

stefan-huhnstock-800
Stefan Huhnstock

Dette er en nasjonal oppfølgingsstudie av Calvé-Legg-Perthes (CLP) -landsundersøkelsen som ble gjennomført i tidsrommet 1996-2000. CLP er en sykdom som rammer barn i 5-7 års alder. Det fører til en gradvis deformasjon av hofteledd og nedsatt funksjon i ung voksen alder. Det ble gjennomført en landsdekkende prospektiv studie av CLP mellom 1996 og 2000. Alle barn med ny-diagnostisert CPL ble registret, i alt 425 pasienter. Hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan det har gått med barna som nå er unge voksne mellom 25 – 35 år. De vil bli bedt om å møte til en ny undersøkelse som består av en klinisk del med funksjonsundersøkelse av hofteleddene, 2 røntgenundersøkelser og spørreskjema om livskvalitet, opplevd funksjon og aktivitet. Data vil kobles til journaldata vedrørende behandling av CLP.

Normal hofte ved syksomsdebut ca 1 år etter debut blir hoften fragmentert
Kilde: Walderstrom H. Zeitschr. Ortopaed. Chirurg 1909; 24:487-512

Prosjektet er den så langt største prospektive studien innen CLP forskning og vil være den første som undersøker hoftens funksjonalitet og pasientens livskvalitet etter gjennomgått CLP.  Dermed kan denne studien bidra til en bedre forståelse av hvordan den primære behandlingen virker og hva som er viktige prognostiske faktorer. En landsdekkende undersøkelse av dette omfanget krever nøyaktig forberedelse, god koordinering og sømløs gjennomføring. Sophies Mindes bidrag har gitt oss mulighet til å ansette en forskningskoordinator som står helt sentralt i fremdrift av prosjektet. I tillegg kan vi dekke ekstrakostnader som reisekostnader og kostnader for å ta røntgenbilder også på ettermiddag, noe som vesentlig bidrar til å øke deltagelsen.  For mer informasjon angående prosjektet: www.perthes.net

Patrick Aleksander Bjørge mottok støtte til prosjektet Evaluering av funksjon, livskvalitet og artroseutvikling i hofte- og kneledd minimum 15 år etter lårforlengelse

PatrickBjørge
Patrick Aleksander Bjørge

Forskningen vil gi kunnskap om konsekvenser og funksjon etter lårforlengelse. Vi ønsker å finne ut om lårforlengelse øker risikoen for artrose i hofte- og kneledd, og hva slags funksjonsnivå man kan forvente på lang sikt etter lårforlengelse. Kunnskapen vil være nyttig i valg av behandlingsstrategi hos pasienter hvor lårforlengelse vurderes. Deltakerne i studien kalles inn til røntgenundersøkelser og funksjonstesting. Artroseutvikling (slitasjegikt) i hofter og knær samt benlengde og akseforhold i underekstremitetene evalueres røntgenologisk, hvor forlenget og uforlenget side sammenlignes. Fysisk funksjon evalueres ved mål av bevegelighet i hofte- og kneledd, 30-sekunder-sette-og-reise-seg-test, trappetest og hinketester. Deltakerne fylles ut skjema for helserelatert livskvalitet, aktivitetsnivå og helsestatus.

Prosjektet utgjør basis for mastergrad i fysioterapi ved OsloMet, hvor prosjektet og kompetansehevingen går parallelt. Prosjektet er viktig da vi undersøker forskningsspørsmål som foreløpig ikke tidligere er undersøkt, og kompetansehevingen er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet på en forsvarlig og profesjonell måte. Uten tildelingen fra Sophies Minde ville gjennomføringen av prosjektet ikke vært mulig.

Om søknader og tildelinger

Fagmiljøene blir i utlysningen spesielt oppfordret til å søke oppstartsmidler til mindre prosjekter som kan danne grunnlag for større og mer omfattende prosjekter med sikte på masterstudier eller doktorgradsprosjekter.  Det kan søkes om støtte til:

  • Klinisk rettet ortopedisk forskning og utvikling
  • Forskning og utvikling innen ortopediteknikk
  • Medisinsk behandling innenfor områder som benytter ortopediske hjelpemidler i tillegg til behandlingen.
  • Videreføring av pågående prosjekt finansiert av Sophies Minde Ortopedi AS.
    Mer informasjon finner du her:http://www.sophiesminde.no/hovedmeny/om-oss/forskning/
Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: