Nytt brukerutvalg på OUS

13 representanter fra ulike pasient- og pårørendeorganisasjoner er klare til å forbedre sykehusets tjenester.

Oslo universitetssykehus har oppnevnt et nytt brukerutvalg for den neste toårsperioden. Det var en engasjert gjeng som hadde sitt første møte denne uken.

Portrett-5-original
Shahram Ariafar

Shahram Ariafar er nyoppnevnt medlem av Brukerutvalget og representerer Norsk forbund for utviklingshemmede (SAFO).

– Jeg vil gjerne gjøre en forskjell slik at pasienter med sammensatte problemer får et bedre koordinert tilbud. Jeg vil gjerne hjelpe til med å øke kompetansen om FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Helse Sør-Øst, sier Ariafar, og jeg brenner for å få et bedre helsetilbud for en stor gruppe pasienter som ikke har stemme, dvs. barn, unge og voksne med kognitive funksjonsnedsettelser.

Ariafar har erfaring, bakgrunn og kompetanse som pårørende og er representant for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg har han flere års erfaring med bruk av teknologi i ulike fagfelt.

Han tror tre viktigste utfordringer OUS står foran er:

  1. Å få bedre kunnskap og holdning i kontakt med pasienter med kognitive utfordringer.
  2. Å få bedre og mer tilrettelagt informasjonsformidling til pasienter/pårørende.
  3. Å tilrettelegge for en bedre opplevelse for barn.

– Jeg håper å bidra til å få gjort disse endringene med god dialog, gjensidig forståelse og ved å være en bidragsyter som kan hjelpe til med å finne god løsninger, ikke bare komme med problemer og utfordringer, sier Ariafar.

Brukermedvirkning krever tett oppfølging, koordinering, tid og budsjett. Ledelsen må aktivt legge til rette for brukermedvirkning som premiss for utviklingen av tjenestene, og Oslo universitetssykehus bør være våkne for andre måter å innhente og nyttiggjøre seg av pasienterfaringer. Når brukermedvirkning fungerer, er det et svært nyttig virkemiddel for forbedring og utvikling, og denne muligheten må sykehuset ta på alvor.

Brukerutvalget 4 stor
 Bakre rad fra venstre: Anne Giertsen, Lars Bestum, Kjell Silkoset, Pål Kjeldsen, Erna Hogrenning, Per iljeteig. Foran fra venstre: Rune Berglien, Laila Melioui, Tonje Granmo, Stine Dybvig, Shahram Ariafar, Solveig Rostøl Bakken og Øivind Skotland

Brukerutvalg, brukerråd og ungdomsråd

I snart 20 år har sykehuset sørget for brukermedvirkning gjennom sentralt brukerutvalg og brukerråd i klinikkene. Siden 2012 har også OUS også hatt et ungdomsråd. Medlemmene er med i det aller meste som foregår av råd, utvalg og prosjekter ved sykehuset og de involveres i strategiarbeid, i forbedringsarbeid og i utvikling av nye tjenester. Brukere involveres i forskningsprosjekter og i lærings- og mestringsaktiviteter.

Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende. Det er styret i helseforetaket som oppnevner brukerutvalgets medlemmer på grunnlag av innsendte forslag fra pasientorganisasjonene. Et brukerutvalg skal representere bredden i pasientpopulasjonen i helseforetaket. Brukerutvalgets funksjonstid er to år. Medlemmer til utvalget kan re-oppnevnes og kan til sammen sitte i seks år. På den måten sikres både bevegelse og kontinuitet i arbeidet.

Oslo universitetssykehus har også brukerråd i klinikker som har pasientrettet virksomhet. I et så stort sykehus som OUS er dette helt nødvendig. Klinikkenes ledelse og medarbeidere kan i hovedsak henvende seg til klinikkens brukerråd når de er trenger brukernes innspill. Det sentrale brukerutvalget tar seg av saker som er av overordnet karakter og som gjelder for hele eller større deler av sykehuset.

Brukerutvalget og brukerrådene behandler ikke enkelpersonsaker, men de kan derimot gi gode råd og innspill for eksempel når det skal utvikles nye tjenester, i forbedringsarbeid, i utvikling av pasientinformasjon eller i langsiktig strategisk planlegging. Det brukerrepresentantene kan bidra med er pasientens og pårørendes blikk på sykehusets tjenester. De tilfører nye perspektiver og kunnskap som sammen med den faglige kunnskapen kan føre til bedre løsninger og beslutninger.

I tillegg til brukermedvirkning gjennom råd og utvalg, innhenter OUS systematisk pasienterfaringer gjennom brukerundersøkelsen. Brukerundersøkelse er et viktig og tilgjengelig verktøy for ledere. I denne undersøkelsen får sykehuset tilgang på pasientens erfaringer og disse kan brukes i planlegging, gjennomføring og evaluering av virksomheten. Det er derfor viktig at disse innspillene blir brukt aktivt. Det er også mange avdelinger som med ulike metoder innhenter og benytter seg av pasientenes erfaringer til å forbedre tjenestene. Forbedringstavler som er tilgjengelige der hvor pasientene er og hvor pasienter og pårørende kan henge opp gule lapper med forbedringsforslag, er et godt eksempel på dette.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: