Pandemi i praksis, eller omvendt

Når vi bestemmer oss for å fortsette praksisperioden for alle våre spesialsykepleierstudenter, også på intensiv midt i en krise, så er det fordi vi tar fremtidige kompetansebehov seriøst. Oslo universitetssykehus har et stort behov for spesialsykepleiere både nå og i fremtiden, både med og uten spredningen av virus over hele kloden. Noe av det første... Fortsett lesing →

Hjemmekontor på godt og på vondt

Flere OUS-ansatte jobber nå hjemmefra, noe som stiller helt nye krav til samhandling, kommunikasjon og samarbeid. Nå er det telefonmøter og skype-møter i tillegg til at mange sitter på hjemmekontorplasser som ikke er godt nok fysisk tilpasset. Her får du gode tips og råd fra Bedriftshelsetjenesten. - Det er viktig å ta vare på seg... Fortsett lesing →

Nye foretakshovedverneombud ved Oslo universitetssykehus (OUS)

Line Blystad er utpekt som foretakshovedverneombud og Espen Vollan som hennes stedfortreder. Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen har i fellesskap utpekt de nye foretakshovedverneombudene i OUS. Line Blystad er utdannet stråleterapeut og har jobbet i Seksjon for stråleterapi på Radiumhospitalet. Hun har vært klinikkhovedverneombud i Kreftklinikken i mange år. Line har også fartstid som enhetsleder... Fortsett lesing →

Kollegastøtte i koronaens tid

Alle kan ha behov for å snakke med noen i disse utfordrende tidene sykehuset og samfunnet for øvrig står i. Vi finner god støtte i våre kollegaer, men det kan være nyttig å systematisere dette noe mer. Bedriftshelsetjenesten laget en veileder for hvordan denne støtten kan foregå. - Vernetjenesten har også utenom koronatider, ønsket seg... Fortsett lesing →

Nyeste nytt om NEWS

NEWS som scoringsverktøy er spesielt godt egnet for covid19. Derfor er det viktig at du setter deg inn i hva det er, hvordan du bør bruke det og hvilke hjelpemidler du har til rådighet.   Det er alltid viktig å følge godt med på forverring av pasientenes tilstand av flere ulike årsaker, ikke minst sepsis... Fortsett lesing →

Spørsmål og svar om smittevern ved covid-19

Kan jeg bruke retningslinjer i eHåndboken om dråpesmitte når jeg jobber med COVID-19? Er det nødvendig å bruke doble hansker? Og må jeg ha dedikerte sko når jeg jobber med denne pasientgruppen? Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/Foto: Shutterstock Avdeling for smittevern har svart på spørsmål knyttet til arbeid med covid-19. Flere svar på smittevernsspørsmål finner... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑