Er du sykepleier og kunne tenke deg å bidra på intensiv eller intermediær ved neste pandemitopp?

I forbindelse med Covid-19 pandemien og som forberedelse til en eventuell ny topp med innleggelser, har Medisinsk klinikk og Akuttklinikken fått i oppdrag fra Direktørens stab å gjennomføre opplæring av personell fra hele sykehuset. Hensikten er å øke den totale beredskapen i OUS ved en større mengde overvåkningskrevende pasienter. Det skal rekrutteres sykepleiere fra sengepost... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑