Legionella-bakterier oppdaget ved Radiumhospitalet

Det er påvist Legionella pneumophila i vannprøver tatt ved Radiumhospitalet 16.mai, men verken ansatte eller pasienter har fått påvist sykdom på grunn av bakteriene. Det er trygt å bruke vann til drikke og matlaging, tannpuss og dusjing m.m. fra kraner hvor det nå er installert vannfilter. Nedenfor kan du lese mer om hvilke forholdsregler du kan... Fortsett lesing →

Tilbudet om flerkulturelle doula videreføres

Prosjektet «Sårbar, gravid og ny i Norge- trygg under fødsel med flerkulturell doula» har nå vart i snart to år, og med gode tilbakemeldinger fra helsepersonell, de flerkulturelle doulaene selv og fødekvinnen/familien. Tilbudet er rettet til nyankomne kvinner i en sårbar livssituasjon som kan bli kjent meden flerkulturelle doula i svangerskapet og som blir med... Fortsett lesing →

Arbeidsmiljø er ferskvare, ha det på dagsorden!

- Et godt arbeidsmiljø forebygger både negativ stress og arbeidsbelastning, sier Mette Heiberg Endresen og Grethe Wiegels. Wiegels og Endresen er to av kulturkonsulentene ved OUS. Kulturkonsulentene er rekruttert fra hele sykehuset, det er både verneombud, HR rådgivere, seksjonsleder, enhetsleder og sykepleier i kulturkonsulentgruppen. Grethe Wiegels er HR rådgiver i Kvinneklinikken og Mette Heiberg Endresen er... Fortsett lesing →

Ortopedisk klinikk – OUS 10 år!

Den første januar 2016 kom Ortopedisk klinikk til verden. Før det var vi en avdeling i det som var Klinikk for kirurgi og nevrofag. Nå vil vi jobbe for at kvalitet skal skape bevegelse. Tekst: Rolf Riise Ortopedisk klinikk har et fullverdig ortopedisk tilbud. Det kan dreie seg om alt fra ankelforstuinger ved Skadelegevakten til håndtering av... Fortsett lesing →

Hvordan kan vi kommunisere bedre med pasientene?

Vi trenger helsekompetanse! Derfor har helse- og omsorgsminister Bent Høie lansert en ny strategi for å øke helsekompetanse i befolkningen 2019- 2023. Helsekompetanse er blitt det offisielle norske begrepet for «health literacy». Det handler om menneskers evne til å forstå, vurdere og bruke helseinformasjon for å ta gode beslutninger om egen helse. Høie fremhevet at... Fortsett lesing →

Lev livet når du har det!

Den internasjonale sykepleierdagen ble også i år behørig markert, og fire flotte OUS-sykepleiere med mastergrad presenterte sine prosjekt. Temaet for dagen var "Lev livet når du har det - sykepleieres ivaretakelse av mental og somatisk helse". Sykepleierne er den største yrkesgruppen i helsevesenet og rundt to hundre sykepleiere var samlet for å feire Florence Nightingales... Fortsett lesing →

Et farvel med en epoke

Kari Aursand har 42 år bak seg i norsk helse. Foran seg har hun pensjonisttilværelse, sikkert ispedd en rekke spennende prosjekter.  - ­Etter alle disse årene med endring begynner jeg endelig å bli vant til dem, akkurat tidsnok til at jeg går av med pensjon. Norsk helsevesen vil alltid være i endring. Er vi ikke... Fortsett lesing →

Kinderegget på Bekkestua

For befolkningen er det viktig at ambulansen kommer raskt frem når man ringer 113 og varsler om en akuttsituasjon. Oslo universitetssykehus betjener 19 ambulansestasjoner i Oslo, Akershus og deler av Hedmark. Likevel dekker ikke disse alle befolkningsområder like godt. Derfor har vi i tre år utviklet ordninger med desentraliserte beredskapspunkter, der ledige ambulanser i kortere... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑