OUS strategien skal revideres- internt høringsutkast

Alle er invitert til å gi sitt innspill til første utkastet.  Arbeidet med ny strategi for Oslo universitetssykehus har kommet til høringsfasen. Basert på intervjuene med utvalgte ledere fra alle ledernivå på tvers av klinikkene, tillitsvalgte og innspill fra ekspertworkshopene har arbeidsgruppen utviklet et førsteutkast. Utkastet ble forelagt stabsdirektørene og gjøres med dette tilgjengelig for... Fortsett lesing →

20 millioner til forskning på benmargskreft

Overlege Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter, er tildelt 20 millioner til REMNANT-studien der man skal finne ut hvordan man så tidlig som mulig skal komme inn med behandling når pasienten har tilbakefall, og om dette kan bedre overlevelsen. Myelomatose, eller benmargskreft, er en sykdom med mange behandlingslinjer, der man tradisjonelt har behandlet tilbakefall når... Fortsett lesing →

Alle uønskede hendelser skal meldes i Achilles

I lys av Aftenpostens artikkelserie om implantater, presiseres hva som er gjeldende prosedyre for registrering av uønskede hendelser og håndtering av meldeplikter i Oslo universitetssykehus. Uansett hvilke eksterne meldeplikter som kan gjelde, skal uønskede hendelser registreres internt i forbedringssystemet Achilles. Så lenge alle ansatte kjenner til Meldeplakaten og Achilles, vil alle de vanligste meldepliktene være... Fortsett lesing →

Blodbanken fyller 70 år

Takket være blodgivere kan tusenvis av nordmenn hvert år overleve sykdommer som kreft, kompliserte fødsler, store ulykker og brannskader. I desember er det 70 år siden den første blodbanken i Norge ble etablert. -Det er viktig å gi blod. Plutselig trenger du det selv, eller kjenner noen som trenger det, sier Kristian Kluge. Kluge har... Fortsett lesing →

Ny sykdom og behandling er oppdaget

Et forskerteam fra OUS, UiO og Erasmus Medical Center i Rotterdam har oppdaget en ny sykdom og behandling. Foreløpig kjenner de kun til én pasient med denne sykdommen, men oppdagelsen kan føre til at flere kan få hjelp. - Pasienten mangler evnen til å transportere et hormon i hjernen, og vi har forsøkt å behandle... Fortsett lesing →

Blodbanken fyller 70 år

Takket være blodgivere kan tusenvis av nordmenn hvert år overleve sykdommer som kreft, kompliserte fødsler, store ulykker og brannskader. I desember er det 70 år siden den første blodbanken i Norge ble etablert. -Det er viktig å gi blod. Plutselig trenger du det selv, eller kjenner noen som trenger det, sier Kristian Kluge. Kluge har vært... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑