Reisebrev fra en slagenhet i en pandemi

Tekst: Hege Ihle-Hansen Pandemien har kastet oss inn i en helt annen virkelighet. Plutselig skal vi gi hyperakutt slagbehandling i smitteutstyr, forberede oss på å ivareta syke med covid-sykdom samtidig som vi skal ivareta vårt eget personell, som mennesker i et land i krise. Vi opplever at vi ikke får gitt behandling til pasientene våre... Fortsett lesing →

Stressmestring, selvivaretakelse og organisatoriske tiltak

Foto: Shutterstock Det er behov for ekstra psykososial støtte til ansatte i disse koronatider. Derfor har Bedriftshelsetjenesten laget to informasjonsskriv om stressmestring, selvivaretakelse og organisatoriske tiltak. Arbeidsgiver har ansvar for å redusere situasjoner som skaper stress i arbeidshverdagen. - I vår forståelse av stressmestring er de organisatoriske og psykososiale faktorene ekstremt viktige. Samtidig er det... Fortsett lesing →

Hvordan følge opp pasienter fra avstand?

Det finnes ulike alternativer til hvordan pasienter kan følges opp av helsetjenesten uten fysisk oppmøte. Dette kan redusere smitterisiko, og gjelder særlig polikliniske pasienter. Det vil alltid være en klinisk avgjørelse om det er faglig forsvarlig å følge opp pasienter på andre måter enn ved fysisk oppmøte. Telefonkonsultasjon Telefonkonsultasjon kan være en fullgod måte å... Fortsett lesing →

Prosjektene for Nye Radiumhospitalet får et eget styre

11. februar hadde programstyret for Nye Radiumhospitalet sitt første møte. De skal passe på at de mange prosjektene for videreutviklingen av sykehuset følger planene som er satt. Tekst: Elin B. Øvrebø Fram til nybyggene på Radiumhospitalet tas i bruk, blir det flere år med prosjekter, aktiviteter og organisasjonsutvikling (OU) som skal forberede oss på den... Fortsett lesing →

Nytt brukerutvalg på OUS

13 representanter fra ulike pasient- og pårørendeorganisasjoner er klare til å forbedre sykehusets tjenester. Oslo universitetssykehus har oppnevnt et nytt brukerutvalg for den neste toårsperioden. Det var en engasjert gjeng som hadde sitt første møte denne uken. Shahram Ariafar er nyoppnevnt medlem av Brukerutvalget og representerer Norsk forbund for utviklingshemmede (SAFO). - Jeg vil gjerne... Fortsett lesing →

Selvfølgelig kan vi lære av hverandre

Felles kompetansemoduler i LIS-utdanningen danner et vindu mellom stab, ledelse, overlege og LIS og er en gyllen mulighet for å investere i fremtiden og i at vi bedre forstår hverandre.   Ny reform for utdanning av leger i spesialisering (LIS) har ført til forandringer i hvordan morgendagens spesialister utdannes og en rekke nye begreper er... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑