Har samiske pasienter i Oslo spesielle behov?

- Noen samer kan oppleve et sykehusopphold ved OUS på samme måte som å havne på sykehus i utlandet. Det er den samme følelsen av fremmedhet og at ingen helt forstår deg, sier Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist i SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus ). Dette har jeg hørt fra pasienter født og... Fortsett lesing →

Forskere fra Oslo universitetssykehus har etablert utdannings- og forskningssamarbeid i Chile

  Tekst og bilder: Cecilie Varsi og Elin Børøsund Forskere ved Avdeling for Digital Helseforskning i Medisinsk klinikk ved OUS har for andre året på rad undervist på doktorgradsutdanningen i sykepleie og elektronikk på Universitetet i Concepción i Chile.. Tema for undervisningen er i tillegg til generell forskningsutdanning design, utvikling, testing og implementering av eHelseintervensjoner.... Fortsett lesing →

Minimetodevurdering fjernet unødvendig inngrep

Minimetodevurdering er et nyttig hjelpemiddel for å vurdere faglighet og forsvarlighet når en ny kirurgisk metode ønskes innført. Det kommer pasienter med livmorkreft til gode.   – Før var det sånn at vi fjerna en stor del av lymfeknutene i bekkenet og langs hovedpulsåren for alle med mellom- og høyrisiko livmorkreft. Nå fjerner vi bare... Fortsett lesing →

Kompetanseheving på utagering i psykiatrien

Med utdanningsmidler kunne Akuttpsykiatrisk gjøre dypdykk i avvikene for å finne svakheter å jobbe videre med. Resultatet ble medisinsk simulering for bedre samhandling.   Da Lars, Jon Emil og Nils fra Akuttpsykiatrisk avdeling gikk gjennom avvikene for de siste fem årene for å finne situasjoner der bedret kommunikasjon og samhandling mellom leger i spesialisering (LiS-er)... Fortsett lesing →

Influensavaksinemålet ved OUS er nådd!

- We did it! 80 prosent av alle ansatte ved OUS har tatt influensavaksinen! Det betyr forhåpentlig en friskere jul for både pasienter og ansatte, så tusen takk, sier Ragnhild Raastad, smittevernoverlege ved OUS. Drømmen er selvsagt at alle ansatte og studenter som kan ta vaksinen vaksinerer seg, men vi er veldig fornøyd med at... Fortsett lesing →

Utslippsfrie kjøretøy i OUS

Norges første elektriske akuttbil er i bruk i Prehospital og i OSS har transportavdelingen nylig anskaffet flere EL-varebiler med støtte fra Enovas nullutslippsfond. Satsingen er et godt bidrag mot å nå målet om at minst 15 % av kjøretøyparken skal være utslippsfri innen 2020. Søkte og fikk innvilget 45.000 kr i støtte fra Enova Transport... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑