Kompetanseheving på delirium er en god investering

Nær sagt alle klinikker og fagfelt ved sykehuset kommer i kontakt med pasienter i delirium. Med så høy forekomst er det viktig med mer kompetanse. Nå kan du enkelt skaffe deg det. Det vil kreve mye fra mange å få på plass en generell screening for delirium ved innkomst. Men det er mulig å få... Fortsett lesing →

Ny avdeling for organdonasjon ved sykehuset

Det har blitt opprettet en egen avdeling for organdonasjon ved sykehuset. Den nye enheten vil sikre oppfølging, systematikk, opplæring og dokumentasjon i donasjonsarbeidet ved OUS. Av Hedda Holth Den nye enheten blir en egen avdeling på nivå 3 i Akuttklinikken. - Tilgang på organer for transplantasjon i forhold til behovet nasjonalt viser en nedadgående trend.... Fortsett lesing →

Se og lytt til pasienten

Tekst og foto Nina E. Gausdal Try I en postoperativ avdeling er det lett å bli mer opptatt av teknikken rundt pasienten enn av pasienten selv. Men som sykepleier må du se pasienten, forstå tegnene, og gjøre noe med det. En undersøkelse viser at sykepleiere kun oppfatter 21 prosent av pasientenes hint og bekymringer og av... Fortsett lesing →

Blir bedre på behandling av sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er en alvorlig og livstruende infeksjon der kroppens organer svikter. Rask behandling er avgjørende. Akuttmottaket på Ullevål mottar daglig pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis. Etter å ha lagt om rutinene får langt flere raskere antibiotikabehandling.   Akuttmottaket ved Ullevål sykehus tar årlig i mot cirka 30.000 pasienter, hvorav omtrent 250 med etablert... Fortsett lesing →

– Ingen spøk å kjøre truck i en kulvert

Sterillagrene på sykehuset frakter mange nødvendige varer rundt om i trange kulverter med skarpe hjørner. For å sørge for at dette skal gå tryggere for seg har Sterilavdelingen blitt ASAS sertifisert for sikkerhetsopplæring for sertifiserte truckførere.     Oddbjørn Kristiansen og Runar Mork Stordal ved sterillageret på henholdsvis Rikshospitalet og Ullevål har gått på kurs... Fortsett lesing →

– En stolt tradisjon

Det sa forskningsdirektør ved sykehuset, Erlend Smeland, da han åpnet årets OUS-symposium. Årets tema var «Akuttmedisin – når minuttene teller», og interessen for symposiet var stor.   - Akuttmedisinen har utviklet seg enormt de sist tiårene. Jeg er imponert over den utviklingen og den kompetansen som miljøet nå har. Miljøet har fokus på å bli stadig... Fortsett lesing →

Alltid beredt på alvorlige hendelser

Fredag 1. september ringes det inn en ulykke til akuttmottaket på Ullevål; en dykker er funnet livløs i sjøen ved Drøbak, han har kommet for raskt opp til overflaten og har hjertestans. Ytterligere fire andre er skadet. Trykktanklege kontaktes. Den hardest skadde må rett i tanken, men de fire andre bør også det. Det må utøves... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑