Nominér en fremragende forsker ved OUS

Det er tid for den årlige nominasjonsrunden i OUS til kategoriene Excellent Researcher Award og Early Career Awards. Nominasjonsfrist: 20. mars 2019. OUS deler årlig ut én Excellent Researcher Award på 300.000 kroner og to likestilte Early Career Awards à 150.000 kroner. Prismidlene skal brukes til videre forskning i OUS. Nytt av året er at... Fortsett lesing →

Oppdaget fire nye MS-gener

- Vi kartlegger de genetiske risikofaktorene og studerer hvordan dette påvirker det kliniske utrykket av sykdommen Multippel sklerose (MS). Vårt langsiktige mål er å bedre forståelsen av sykdommen og legge grunnlag for å utvikle bedre behandlingsmuligheter, sier Hanne Harbo som har identifisert fire nye gener. Betydelig bidrag fra OUS Et forskerteam fra OUS har ledet... Fortsett lesing →

Oslo Imaging Technology Research and Innovation Centre (ImTECH)

Onsdag 21. mars var det offisiell åpning av det nye forsknings- og innovasjonssenteret Oslo Imaging Technology Research and Innovation Centre, ImTECH. Dette er et senter for utvikling av medisinsk bildediagnostisk teknologi, hvor man utvikler fremtidens løsninger for avansert bildediagnostikk og bildebehandling. - Dette er en stor dag for alle oss som jobber med medisinsk bildediagnostikk,... Fortsett lesing →

Kjærkomne bevilgninger til forskningsutstyr

Oslo universitetssykehus har for 2018 bevilget om lag 12 millioner kroner til forskningsutstyr. I tillegg har Universitetet i Oslo bevilget 11,5 millioner kroner til utstyr som plasseres i UiO-miljøer ved OUS og kommer våre felles forskningsgrupper til gode.  Sykehuset har– innenfor et stramt investeringsbudsjett – funnet det nødvendig å prioritere en egen pott til forskningsutstyr... Fortsett lesing →

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere til Kyrre Eeg Emblem

Kyrre Eeg Emblem (37) har vunnet Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere innenfor medisin, helsefag og biologi. Han er forskningsgruppeleder ved Avdeling for diagnostisk fysikk i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. Emblem er utdannet biofysiker og forsker på diagnostisering av hjernekreft.   Emblem har allerede publisert artikler i en rekke internasjonale forskningstidskrifter og er den eneste forskeren... Fortsett lesing →

12.7 millioner i støtte til forskningsprosjekt

Innvandrerkvinner har større risiko for komplikasjoner i svangerskap. MIPREG - et forskningsprosjekt med mål å bedre fødsels- og svangerskapsomsorgen er nå tildelt støtte fra Forskningsrådet. Nylig innvandrede kvinner til Oslo utgjør en større del av de som føder barn enn bare for noen år siden. Tidligere internasjonale og norske studier har vist at innvandrerkvinner fra... Fortsett lesing →

Millioner til klinisk behandlingsforskning

Fire prosjekter ved OUS er tildelt mellom 15 og 20 millioner kroner hver i høstens tildeling fra Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK). De fire prosjektene ved Oslo universitetssykehus som er tildelt midler er: Prosjekttittel Søkerinstitusjon Prosjektleder Budsjett       BEta-Blocker Treatment after Acute Myocardial Infarction in revascularized patients with preserved left ventricular systolic function (BETAMI trial) HSØ –... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑