OUS signerer DORA – ønsker mindre vekt på forskningstidsskrifters rangering

Et tidsskrifts rangering, gjerne i form av Impact Factor, har ofte blitt tillagt større vekt i vurdering av forskningsartikler enn hva det er grunnlag for.  DORA-erklæringen vil endre på dette og har til hensikt å bedre evalueringen av forskningsresultater ved å ta i bruk et bredere spekter i vurderinger. DORA-erklæringen, eller the San Francisco Declaration... Fortsett lesing →

Oslo Imaging Technology Research and Innovation Centre (ImTECH)

Onsdag 21. mars var det offisiell åpning av det nye forsknings- og innovasjonssenteret Oslo Imaging Technology Research and Innovation Centre, ImTECH. Dette er et senter for utvikling av medisinsk bildediagnostisk teknologi, hvor man utvikler fremtidens løsninger for avansert bildediagnostikk og bildebehandling. - Dette er en stor dag for alle oss som jobber med medisinsk bildediagnostikk,... Fortsett lesing →

Kjærkomne bevilgninger til forskningsutstyr

Oslo universitetssykehus har for 2018 bevilget om lag 12 millioner kroner til forskningsutstyr. I tillegg har Universitetet i Oslo bevilget 11,5 millioner kroner til utstyr som plasseres i UiO-miljøer ved OUS og kommer våre felles forskningsgrupper til gode.  Sykehuset har– innenfor et stramt investeringsbudsjett – funnet det nødvendig å prioritere en egen pott til forskningsutstyr... Fortsett lesing →

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere til Kyrre Eeg Emblem

Kyrre Eeg Emblem (37) har vunnet Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere innenfor medisin, helsefag og biologi. Han er forskningsgruppeleder ved Avdeling for diagnostisk fysikk i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. Emblem er utdannet biofysiker og forsker på diagnostisering av hjernekreft.   Emblem har allerede publisert artikler i en rekke internasjonale forskningstidskrifter og er den eneste forskeren... Fortsett lesing →

12.7 millioner i støtte til forskningsprosjekt

Innvandrerkvinner har større risiko for komplikasjoner i svangerskap. MIPREG - et forskningsprosjekt med mål å bedre fødsels- og svangerskapsomsorgen er nå tildelt støtte fra Forskningsrådet. Nylig innvandrede kvinner til Oslo utgjør en større del av de som føder barn enn bare for noen år siden. Tidligere internasjonale og norske studier har vist at innvandrerkvinner fra... Fortsett lesing →

Millioner til klinisk behandlingsforskning

Fire prosjekter ved OUS er tildelt mellom 15 og 20 millioner kroner hver i høstens tildeling fra Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK). De fire prosjektene ved Oslo universitetssykehus som er tildelt midler er: Prosjekttittel Søkerinstitusjon Prosjektleder Budsjett       BEta-Blocker Treatment after Acute Myocardial Infarction in revascularized patients with preserved left ventricular systolic function (BETAMI trial) HSØ –... Fortsett lesing →

Forskningstøtte tilbyr hjelp med å publisere kliniske studier

Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus ønsker å bidra til å bedre situasjonen med manglende innmelding av kliniske studier til Helsenorge.no. Det tilbys derfor hjelp til alle forskere ved OUS som er ansvarlig for en pågående kliniske intervensjonsstudie som IKKE ligger på Helsenorge.no.  Forskere kan henvende seg til oushfpbkkf@ous-hf.no. Prosjektkoordinator Anne Marie Halstensen vil fortløpende hjelpe med... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑