Aker-bygg viker plass for den nye storbylegevakten

Fra 15. september er bygg 40 og 41 på Aker sykehus historie. De gule murbyggene langs Trondheimsveien ligger der den nye storbylegevakten skal bygges, og må vike plass før byggearbeidene kan starte. Oslo kommunes Omsorgsbygg, som er byggherre for den nye storbylegevakten, startet arbeidet med infrastruktur i slutten av juli. Selve rivingen av bygg 40... Fortsett lesing →

25. mars reduseres ansattparkering på Radiumhospitalet

Som en følge av de forestående byggearbeidene på Radiumhospitalet, vil antallet parkeringsplasser for ansatte reduseres fra 25. mars. Det er etablert supplerende parkeringsløsning i parkeringskjelleren på OCCI-bygget, men det totale antallet parkeringsplasser for ansatte går ned. (English summary below) Uteparkeringen stenges 25. mars Mandag 25. mars ruller de første gravemaskinene inn på Radiumhospitalet. I første... Fortsett lesing →

Ullevål-alternativet skal belyses. Her ser du hva det betyr

Gjeldende målbilde og virksomhetsinnhold som er planlagt i Gaustadprosjektet skal legges til grunn. OUS er bedt om å redegjøre for hva som er utredet tidligere når det gjelder Ullevåltomten. Dette inkluderer å beskrive: • Driftskonsept/fordeling av fag og funksjoner i de utredede alternativene • Fordeling av bydeler • Økonomiske aspekter, både investeringer og driftsøkonomi inkludert... Fortsett lesing →

Når vi kjenner utfordringene er det lettere å løse dem

Av Nina Fosen Prosjektleder for OUS medvirkning i konseptfase Aker og Gaustad Ved å bygge nye sykehusbygg og samle fagmiljøer vil byggeprosjektene for Oslo universitetssykehus, Framtidens OUS, sikre at vi kan behandle pasientene bedre og at vi kan håndtere befolkningsveksten.  Denne høsten har toneangivende leger i sykehuset; Christian Grimsgaard, overlege  og tillitsvalgt i Helse Sør-Øst,... Fortsett lesing →

Penger til protonsenter i statsbudsjettet

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 foreslås det å bevilge penger til bygging av protonterapisenter på Radiumhospitalet. – Med dette er vi enda ett skritt nærmere å kunne tilby protonbehandling i Norge. Om få år må vi ikke lengre sende denne sårbare pasientgruppen - barn og unge pasienter - til utlandet for behandling, sier Sigbjørn... Fortsett lesing →

Antall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke reduseres

OUS vil ha 23 prosent flere senger i 2028. Til sammenligning er befolkningsveksten beregnet til 11 prosent.  HSØ presenterte 11. september nye sengetall for Helse og sosialkomiteen i Oslo i det åpne møtet komiteen arrangerte for å forberede sitt høringssvar på HSØ sin Regionale utviklingsplan 2035. Framtidig sykehusstruktur var hovedtema i møtet. Statistisk sentralbyrås tall... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑