Når vi kjenner utfordringene er det lettere å løse dem

Av Nina Fosen Prosjektleder for OUS medvirkning i konseptfase Aker og Gaustad Ved å bygge nye sykehusbygg og samle fagmiljøer vil byggeprosjektene for Oslo universitetssykehus, Framtidens OUS, sikre at vi kan behandle pasientene bedre og at vi kan håndtere befolkningsveksten.  Denne høsten har toneangivende leger i sykehuset; Christian Grimsgaard, overlege  og tillitsvalgt i Helse Sør-Øst,... Fortsett lesing →

Penger til protonsenter i statsbudsjettet

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 foreslås det å bevilge penger til bygging av protonterapisenter på Radiumhospitalet. – Med dette er vi enda ett skritt nærmere å kunne tilby protonbehandling i Norge. Om få år må vi ikke lengre sende denne sårbare pasientgruppen - barn og unge pasienter - til utlandet for behandling, sier Sigbjørn... Fortsett lesing →

Antall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke reduseres

OUS vil ha 23 prosent flere senger i 2028. Til sammenligning er befolkningsveksten beregnet til 11 prosent.  HSØ presenterte 11. september nye sengetall for Helse og sosialkomiteen i Oslo i det åpne møtet komiteen arrangerte for å forberede sitt høringssvar på HSØ sin Regionale utviklingsplan 2035. Framtidig sykehusstruktur var hovedtema i møtet. Statistisk sentralbyrås tall... Fortsett lesing →

Startskudd for neste fase av utviklingen på Aker og Gaustad

Helse Sør-Øst har nå inngått kontrakter med to arkitekt- og konsulentfirmaer som skal bistå videre gjennom utviklingsprosessene på Aker sykehus og Gaustad-området. Et titalls ansatte fra Oslo universitetssykehus vil ha sentrale roller i den videre planleggingen.   Endelig rapport fra konseptfasen for Aker-/Gaustad-prosjektet forventes i desember 2018, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om prosjektdeltakere og... Fortsett lesing →

Etablering av protonsentre i Oslo og Bergen

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet sikrer etablering av protonbehandling i Oslo, og deretter også i Bergen. Dette er gledelige nyheter for oss. I planleggingen av det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet  er det tenkt tilrettelagt for et protonsenter. Vedtaket legger til rette for en samordning av dette fremover. Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt... Fortsett lesing →

Ønsker involvering fra ansatte rundt nytt sykehus

Administrerende direktør Bjørn Erikstein har forståelse og respekt for at ansatte føler på utrygghet rundt utviklingen av nytt sykehus. I det videre arbeidet er det viktig å sikre at fagmiljøer ikke ødelegges, og at pasientene ivaretas på en god måte. Derfor ønsker han bred involvering når konseptfasen for Aker og Gaustad starter tidlig neste år.I... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑