Kinesiske ambulansearbeidere i Norge

For første gang har kinesisk ambulansepersonell vært i Norge for kompetanseutveksling. I regi av Fagforbundet og hovedtillitsvalgte i Prehospital klinikk ble det arrangert en vennskapelig konkurranse i ambulansemedisin mellom Kina og Norge, etter modell fra Nasjonalt ambulansemesterskap.   Tekst og foto: Hedda Holth Konkurransen ble avholdt i forbindelse at en kinesisk delegasjon fra en søsterorganisasjon besøkte... Fortsett lesing →

Hvordan kan vi kommunisere bedre med pasientene?

Vi trenger helsekompetanse! Derfor har helse- og omsorgsminister Bent Høie lansert en ny strategi for å øke helsekompetanse i befolkningen 2019- 2023. Helsekompetanse er blitt det offisielle norske begrepet for «health literacy». Det handler om menneskers evne til å forstå, vurdere og bruke helseinformasjon for å ta gode beslutninger om egen helse. Høie fremhevet at... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑