Økt sikkerhet på servere og datamaskiner i OUS

Sykehuspartner sluttfører i vår et prosjekt for å bedre informasjonssikkerheten på servere og datamaskiner i Helse Sør-Øst. Tiltakene skal fange opp ondsinnet trafikk i nettverk og på servere og datamaskiner. Dette skal gi en tryggere arbeidshverdag og bidra til sikrere og mer stabil drift. Etter dataangrepet mot Helse Sør-Øst i januar 2018 ble det besluttet... Fortsett lesing →

Nå får snart hele OUS trådløst nett

Etter flere år med stillstand på å få trådløs nett i sykehuset, er arbeidet med bredding av nytt system i gang. Barneavdelingen på SSE var først oppe på ny løsning allerede før påske. Arbeidet pågår på Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Samtidig med det nå kommer trådløst nett i hele bygg, blir eldre systemer byttet ut... Fortsett lesing →

Mindre papir ut fra OUS

Fra 1. mars slutter Oslo universitetssykehus å sende papirversjon av det som allerede er sendt elektronisk fra DIPS. Det betyr ca. 50.000 færre brev i måneden!   Dette dreier seg om elektroniske dokumenter (edi-dokumenter) som epikriser, journalnotater, polikliniske notater og flere andre dokumenttyper som sykehuset sender til fastleger og andre henvisere. Hvorfor har vi ikke gjort... Fortsett lesing →

Angrep mot datasystemene i Helse Sør-Øst: Hva er en avansert, vedvarende trussel?

Som kjent er det avdekket et ondsinnet dataangrep mot Helse Sør-Øst. Aktøren som angriper beskrives som en avansert, vedvarende trussel (APT). Men hva er en slik APT?   Tekst: Sikkerhetsnytt fra Sykehuspartner HF På ettermiddagen mandag 8. januar mottok Sykehuspartner HF varsel fra HelseCERT om at det pågikk et ondsinnet dataangrep mot Helse Sør-Øst. Egenanalyse med... Fortsett lesing →

Ser alvorlig på kritikken fra Datatilsynet

Datatilsynet har sendt varsel om overtredelsesgebyr til ni helseforetak i HSØ. Administrerende direktør Bjørn Erikstein ser svært alvorlig på saken og på kritikken som kom fra tilsynet. I en rapport fra tilsynet får helseforetakene kritikk for mangelfulle risiko- og sårbarhetsvurderinger rundt vedtaket om strategisk partnerskap, herunder drift og vedlikehold av IKT-infrastrukturen. Prosjektet ble stilt i... Fortsett lesing →

Nytt regionalt system for medikamentell kreftbehandling i OUS

En pilot for innføring av et nytt system for medikamentell kreftbehandling er godt i gang på OUS. – Målet er å ha ett felles regionalt system i Helse Sør-Øst for bestilling, produksjon og administrering av kjemoterapi. Dette vil sikre høy kvalitet og likeverdig medikamentell kreftbehandling, uavhengig av behandlingssted, sier klinikkleder på Kreftklinikken Sigbjørn Smeland. Piloten... Fortsett lesing →

Godt samarbeid for gjenbruk av systemer

Behandlingsreisers spesiallagede IKT-system Orkide var utdatert. Etter en foranalyse om mulige erstatninger er Behandlingsreiser nå i gang med å ta i bruk systemer som allerede er i bruk i OUS.  Tekst og foto: Randi Torgersen, Stab IKT Dette har blitt mulig gjennom et godt samarbeid mellom Avdeling for kliniske systemer (AKS), Stab IKT, Sykehuspartner, Helsedirektoratet... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑