Mobil og IKT-sikkerhet i ferien

Sommeren er høysesong for datasvindel og annen ondsinnet dataaktivitet. Mange legger også ferien til utlandet, der risikonivået kan være annerledes enn hjemme. Vær oppmerksom og tenk godt igjennom hvilke lenker du klikker på, vedlegg du åpner og hvordan du bruker mobil og PC på en sikker måte. Her finner du tips for sikker bruk i... Fortsett lesing →

Økt sikkerhet på servere og datamaskiner i OUS

Sykehuspartner sluttfører i vår et prosjekt for å bedre informasjonssikkerheten på servere og datamaskiner i Helse Sør-Øst. Tiltakene skal fange opp ondsinnet trafikk i nettverk og på servere og datamaskiner. Dette skal gi en tryggere arbeidshverdag og bidra til sikrere og mer stabil drift. Etter dataangrepet mot Helse Sør-Øst i januar 2018 ble det besluttet... Fortsett lesing →

Nå får snart hele OUS trådløst nett

Etter flere år med stillstand på å få trådløs nett i sykehuset, er arbeidet med bredding av nytt system i gang. Barneavdelingen på SSE var først oppe på ny løsning allerede før påske. Arbeidet pågår på Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Samtidig med det nå kommer trådløst nett i hele bygg, blir eldre systemer byttet ut... Fortsett lesing →

Mindre papir ut fra OUS

Fra 1. mars slutter Oslo universitetssykehus å sende papirversjon av det som allerede er sendt elektronisk fra DIPS. Det betyr ca. 50.000 færre brev i måneden!   Dette dreier seg om elektroniske dokumenter (edi-dokumenter) som epikriser, journalnotater, polikliniske notater og flere andre dokumenttyper som sykehuset sender til fastleger og andre henvisere. Hvorfor har vi ikke gjort... Fortsett lesing →

Angrep mot datasystemene i Helse Sør-Øst: Hva er en avansert, vedvarende trussel?

Som kjent er det avdekket et ondsinnet dataangrep mot Helse Sør-Øst. Aktøren som angriper beskrives som en avansert, vedvarende trussel (APT). Men hva er en slik APT?   Tekst: Sikkerhetsnytt fra Sykehuspartner HF På ettermiddagen mandag 8. januar mottok Sykehuspartner HF varsel fra HelseCERT om at det pågikk et ondsinnet dataangrep mot Helse Sør-Øst. Egenanalyse med... Fortsett lesing →

Ser alvorlig på kritikken fra Datatilsynet

Datatilsynet har sendt varsel om overtredelsesgebyr til ni helseforetak i HSØ. Administrerende direktør Bjørn Erikstein ser svært alvorlig på saken og på kritikken som kom fra tilsynet. I en rapport fra tilsynet får helseforetakene kritikk for mangelfulle risiko- og sårbarhetsvurderinger rundt vedtaket om strategisk partnerskap, herunder drift og vedlikehold av IKT-infrastrukturen. Prosjektet ble stilt i... Fortsett lesing →

Nytt regionalt system for medikamentell kreftbehandling i OUS

En pilot for innføring av et nytt system for medikamentell kreftbehandling er godt i gang på OUS. – Målet er å ha ett felles regionalt system i Helse Sør-Øst for bestilling, produksjon og administrering av kjemoterapi. Dette vil sikre høy kvalitet og likeverdig medikamentell kreftbehandling, uavhengig av behandlingssted, sier klinikkleder på Kreftklinikken Sigbjørn Smeland. Piloten... Fortsett lesing →

Godt samarbeid for gjenbruk av systemer

Behandlingsreisers spesiallagede IKT-system Orkide var utdatert. Etter en foranalyse om mulige erstatninger er Behandlingsreiser nå i gang med å ta i bruk systemer som allerede er i bruk i OUS.  Tekst og foto: Randi Torgersen, Stab IKT Dette har blitt mulig gjennom et godt samarbeid mellom Avdeling for kliniske systemer (AKS), Stab IKT, Sykehuspartner, Helsedirektoratet... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑