Overdoseprosjekt på Rusakuttmottaket

Foto: Shutterstock Norge har lenge ligget bekymringsfullt høyt på den internasjonale overdosestatistikken. Effektiv overdoseforebygging avhenger av detaljert kunnskap om risikofaktorer. Vi vet for lite om hvilke stoffer og blodkonsentrasjoner som skiller en fatal overdose fra en ikke-fatal overdose. Seksjon rusakuttmottak og avgiftning sammen med RusForsk og Avdeling for rettsmedisinske fag har derfor satt i gang... Fortsett lesing →

Kognitiv trening gir økt mestring

Foreløpige resultater fra pilotprosjektet «Goal Management Training» viser at kognitiv trening gir økt mestring. Seksjon for tidlig psykosebehandling (TPB) startet, i samarbeid med førsteamanuensis/psykologspesialist Jan Stubberud ved Psykologisk Institutt/Lovisenberg Diakonale Sykehus, rekruttering til og gjennomføring av pilotprosjektet «Goal Management Training» (GMT) i oktober 2018. Kognitivt treningsprogram GMT er et kognitivt treningsprogram der fokuset er på... Fortsett lesing →

Fire prosjekter fikk innovasjonsmidler

Fire søknader fikk tilslag da klinikkens interne innovasjonsmidler ble utdelt for første gang. Ledelsen i Klinikk psykisk helse og avhengighet besluttet i april 2019 å etablere en ordning med interne innovasjonsmidler. Hensikten er å stimulere til nye initiativer og å gi starthjelp til å prøve dem ut. Innen søknadsfristen hadde det kommet inn 12 gode... Fortsett lesing →

BASIS-konferansen 2019: Oppsummering og erfaringer fra et treårig pilotprosjekt

BASIS-konferansen 2019 markerte slutten på det treårige pilotprosjektet som har hatt som hovedmålsetning å utvikle et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd i Helse Sør-Øst. Det er allerede besluttet at 19 millioner av Regjeringens totale bevilgning på 67 millioner for å styrke arbeidet mot vold og overgrep i 2019 skal gå til... Fortsett lesing →

Aktivitetsmedisin til din pasient!

(På bildet: Merete Holen Rimstad og Toril Moe, spesialrådgivere i Forsknings- og utviklingsavdelingen) Onsdag 5. juni deltok 30 aktive og engasjerte ansatte ved OUS på kurset Aktivitetsmedisin til din pasient. Terje Halvorsen, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og Eivind Meland, allmennlege, professor emeritus ved Faggruppe for allmennmedisin, begge tilknyttet Exercise is medicine, foreleste og... Fortsett lesing →

Fokus på ungdomskulturen

Ungdomskulturen sto i fokus da BUP Oslo Syd arrangerte fagdag for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på OUS Mortensrud 14. juni. Over 150 deltakere fikk servert et variert program med engasjerte foredragsholdere. Fagdagen ble åpnet av seksjonsleder Lene Christin Holum sammen med leder av brukerrådet i BUPA,Tonje Granmo og avdelingsleder Heini Ringel. Annika Melinder, professor og... Fortsett lesing →

Lederseminar: Å stå i det

Nesten 150 personer møttes til vårens innholdsrike lederseminar i Klinikk psykisk helse og avhengighet 15. mai. Se hele programmet her I sitt innlegg om fremtidens sykehus understreket Just Ebbesen, nytilsatt prosjektdirektør, at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har et stort behov for nye bygg. Forprosjektet starter i 2020 og er spesielt viktig fordi premissene... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑