Nytt opplæringsprogram – Møte med aggresjon og voldsproblematikk i psykisk helsevern (MAP)

Siden 2014 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. Prosjektet har fått navnet MAP (Møte med aggresjon og voldsproblematikk i psykisk helsevern). Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av ansatte relatert til denne problematikken. Et... Fortsett lesing →

Har du en god idé?

Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker å stimulere til utvikling av ny eller forbedring av eksisterende klinisk virksomhet. Klinikken har vedtatt å sette av midler til å utvikle nye pasienttilbud, nye behandlingsmåter eller nye behandlingsmetoder. I vedtaket fra klinikkens ledermøte 10. april 2019 er det fastsatt at midlene skal være en starthjelp og skal utgjøre... Fortsett lesing →

Benjamin Hummelen er konstituert som avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

Benjamin Hummelen er utnevnt til konstituert avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) i Klinikk psykisk helse og avhengighet fra 15. januar 2019. Hummelen er psykiater og fullførte sin doktorgrad ved UiO i 2008 med en avhandling om validiteten av personlighetsforstyrrelsesdiagnoser. Han har vært ansatt i Forsknings- og utviklingsavdelingen siden september 2010. Fra januar 2018 til... Fortsett lesing →

Tre nye pakkeforløp fra 15. februar

Fra og med 15. februar, kan pasienter henvises til de første tilstandsspesifikke pakkeforløpene. De tre pakkeforløpene er: • Spiseforstyrrelser hos barn og unge • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne • Utredning og behandling av tvangslidelser hos barn, unge og voksne Pakkeforløpene skal bidra til forutsigbarhet for pasienter og pårørende og... Fortsett lesing →

Akuttpsykiatrisk avdeling halverte bruken av mekaniske tvangsmidler på ett år

Tekst: Lars Løvhaug, Fag- og kvalitetsrådgiver ved Akuttpsykiatrisk avdeling På ett år har Akuttpsykiatrisk avdeling halvert bruken av mekaniske tvangsmidler. Dette som et resultat av en målrettet innsats av alle yrkesgrupper gjennom flere år. I 2017 ble det gjort 163 vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler ved Akuttpsykiatrisk avdeling. I 2018 var tallet redusert til... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑