Lederseminar: Å stå i det

Nesten 150 personer møttes til vårens innholdsrike lederseminar i Klinikk psykisk helse og avhengighet 15. mai. Se hele programmet her I sitt innlegg om fremtidens sykehus understreket Just Ebbesen, nytilsatt prosjektdirektør, at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har et stort behov for nye bygg. Forprosjektet starter i 2020 og er spesielt viktig fordi premissene... Fortsett lesing →

Hyttetur for psykosepasienter er empowerment i praksis!

Seksjon for tidlig psykosebehandling ved spesialsykepleier Tim Henne og ergoterapeut Fredrik Lysaker arrangerer to ganger i året hytteturer med overnatting hvor pasienter øver på praktisk samarbeid og bygger sosiale bånd i en hyggelig kontekst. Brukerstyring er god egenkraftmobilisering Empowerment har blitt foreslått oversatt til «egenkraftmobilisering»; uttrykket får et praktisk innhold når tolv pasienter med psykoselidelse... Fortsett lesing →

Petter Andreas Ringen er ny avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

Petter Andreas Ringen (49) er ansatt som avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, med samtidig ansettelse som professor II i medisin/psykiatri ved Universitetet i Oslo (UiO). Han tiltrådte i den nye stillingen 5. juni. Petter Andreas er spesialist i psykiatri og fullførte en doktorgrad på psykoselidelser og rusmiddelbruk ved UiO i... Fortsett lesing →

Nytt opplæringsprogram – Møte med aggresjonsproblematikk (MAP)

Siden 2014 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. Prosjektet har fått navnet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av ansatte relatert til denne problematikken. Et samarbeidsprosjekt MAP har vært et... Fortsett lesing →

Har du en god idé?

Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker å stimulere til utvikling av ny eller forbedring av eksisterende klinisk virksomhet. Klinikken har vedtatt å sette av midler til å utvikle nye pasienttilbud, nye behandlingsmåter eller nye behandlingsmetoder. I vedtaket fra klinikkens ledermøte 10. april 2019 er det fastsatt at midlene skal være en starthjelp og skal utgjøre... Fortsett lesing →

Benjamin Hummelen er konstituert som avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

Benjamin Hummelen er utnevnt til konstituert avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) i Klinikk psykisk helse og avhengighet fra 15. januar 2019. Hummelen er psykiater og fullførte sin doktorgrad ved UiO i 2008 med en avhandling om validiteten av personlighetsforstyrrelsesdiagnoser. Han har vært ansatt i Forsknings- og utviklingsavdelingen siden september 2010. Fra januar 2018 til... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑