MetaVision oppgraderes på OUS torsdag 7/3 – fredag 8/3

Dette er en ny versjon og vil kreve nedetid fra klokka 1800 til 0600. I denne perioden må man følge manuelle rutiner. Les hva du skal gjøre og se funksjonaliteten. Ta utskrift av aktive forordninger og kurve i god tid FØR kl. 1800, og deretter føre kurve på papir fram til kl.0600. (det er viktig... Fortsett lesing →

Mindre papir ut fra OUS

Fra 1. mars slutter Oslo universitetssykehus å sende papirversjon av det som allerede er sendt elektronisk fra DIPS. Det betyr ca. 50.000 færre brev i måneden!   Dette dreier seg om elektroniske dokumenter (edi-dokumenter) som epikriser, journalnotater, polikliniske notater og flere andre dokumenttyper som sykehuset sender til fastleger og andre henvisere. Hvorfor har vi ikke gjort... Fortsett lesing →

Nytt regionalt system for medikamentell kreftbehandling i OUS

En pilot for innføring av et nytt system for medikamentell kreftbehandling er godt i gang på OUS. – Målet er å ha ett felles regionalt system i Helse Sør-Øst for bestilling, produksjon og administrering av kjemoterapi. Dette vil sikre høy kvalitet og likeverdig medikamentell kreftbehandling, uavhengig av behandlingssted, sier klinikkleder på Kreftklinikken Sigbjørn Smeland. Piloten... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑