Selvfølgelig kan vi lære av hverandre

Felles kompetansemoduler i LIS-utdanningen danner et vindu mellom stab, ledelse, overlege og LIS og er en gyllen mulighet for å investere i fremtiden og i at vi bedre forstår hverandre.   Ny reform for utdanning av leger i spesialisering (LIS) har ført til forandringer i hvordan morgendagens spesialister utdannes og en rekke nye begreper er... Fortsett lesing →

En forbedringskultur kommer ikke av seg selv

– Når vi i arbeidet med kvalitet i pasientbehandlingen tar i bruk leanprinsipper som et hjelpemiddel for kontinuerlig forbedring, er det for å etablere gode arenaer for å diskutere hvordan vi gjør arbeidet og hele tiden lete etter måter å sikre kvalitet og pasientsikkerhet. - Det skal være åpenhet rundt dette, og det er viktig... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑