Pakkeforløp for pasientenes skyld

«Pakkeforløp kreft er enormt bra for pasienter og pårørende. Alle vil godta noe venting bare man får en plan og skjønner planens indre logikk. Når man får oversikt og ser meningen i det som skjer, kan man gjenvinne kontroll...»  Sitatet er fra en av pasientene ved Oslo universitetssykehus som har gitt sin tilbakemelding på oppholdet... Fortsett lesing →

Krafttak for bedring av pakkeforløp kreft

Oslo universitetssykehus bruker for lang tid på mange av pakkeforløpene for kreft og er blant de dårligste helseforetakene i regionen. For mange kreftpasienter betyr dette unødig venting på utredning og behandling. En ressursgruppe er nå i gang med å se på utfordringer og iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med klinikkene. For pasienter der det er mistanke om... Fortsett lesing →

Vellykket oppstart av regional løsning for kreftbehandling

Torsdag 18. oktober ble CMS (Chemotherapy Management System) satt i produksjon på Rikshospitalet og Sykehusapoteket på Radiumhospitalet. Med det nye systemet har man etablert en lukket legemiddelsløyfe som legger til rette for økt pasientsikkerhet og tryggere behandling. – Dette er en viktig milepæl for regionalt prosjekt medikamentell kreftbehandling(MKB), sier systemeier og klinikkleder i Kreftklinikken, Sigbjørn... Fortsett lesing →

Kreftbehandling må rettes mot hele mennesket, ikke bare svulsten

En internasjonal kommisjon ledet fra Norge anbefaler har anbefalt et nytt, mer pasientorientert behandlingsløp hvor støttende og lindrende behandling integreres og administreres av tverrfaglige team. – Tiden er inne for å tenke nytt, sier professor Stein Kaasa, en av forfatterne bak rapporten og til daglig avdelingsleder ved Kreftklinikken, OUS. For å kunne ivareta pasientens behov gjennom hele... Fortsett lesing →

Kurs i CMS klart i Læringsportalen

E-læringskurset om medikamentell kreftbehandling (CMS) er nå klart i Læringsportalen.  Det nye kurset retter seg først og fremst mot leger som skal rekvirere kjemoterapi og annen systemisk medikamentell kreftbehandling i CMS (Chemotherapy Management System). Kurset gir en innføring i rekvirering og rollefordeling mellom faggrupper. Bedre pasientsikkerhet Målet med innføringen av CMS, som digitalt verktøy for... Fortsett lesing →

Etablering av protonsentre i Oslo og Bergen

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet sikrer etablering av protonbehandling i Oslo, og deretter også i Bergen. Dette er gledelige nyheter for oss. I planleggingen av det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet  er det tenkt tilrettelagt for et protonsenter. Vedtaket legger til rette for en samordning av dette fremover. Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt... Fortsett lesing →

Sammen om sykehusets kreftstrategi

Det er ikke få aktører som bidrar når Oslo universitetssykehus planlegger for morgendagens kreftbehandling og forskning. Hver måned møtes representanter fra all kreftvirksomhet i sykehuset sammen med representanter fra kreftforskningsinstituttet, kreftregisteret, brukerne og UiO.  Strategien og handlingsplanen er klar, det er også visjonen: "OUS skal være et ledende kreftsenter i Europa"     Etableringen av... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑