Bedre kvalmebehandling for kreftpasienter Kreftklinikken

Kvalme og oppkast er noen av de mest plagsomme bivirkningene ved kreftbehandling. En tverrfaglig arbeidsgruppe i Kreftklinikken har nå fått på plass en ny prosedyre for kvalmebehandling som skal gjøre livet litt lettere for kreftpasientene våre.Dersom kvalme etter medikamentell kreftbehandling blir for plagsom kan det medføre tilleggsproblemer og tilstander som redusert næringsinntak og dehydrering. Dette... Fortsett lesing →

Uten forløpskoordinatorer lykkes vi ikke

– Skal vi lykkes med pakkeforløpene er det helt avgjørende at vi har et kompetent korps med forløpskoordinatorer, sa klinikkleder Sigbjørn Smeland i sin innledning under Forum for forløpskoordinatorer for kreft. Tekst og foto: Kristine Hetland Clark Forumet ble arrangert for andre gang onsdag 27. november. Over 40 forløpskoordinatorer for kreft var samlet for faglig... Fortsett lesing →

Forbedringstiltak i seks pakkeforløp for kreft

Erik Rokkones, avdelingsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft. Flere tiltak settes nå inn for å forbedre pakkeforløpene for kreft ved OUS. Ved Avdeling for gynekologisk kreft skal kvinner som henvises få tilbud om poliklinisk time innen en uke, og mengden regransking av bilder og undersøkelser skal bli færre. For å få ned ventetiden til kirurgisk... Fortsett lesing →

OUS 10 år: KRE – Vi gjør OUS til et ledende kreftsenter i Europa

Tekst: Sigbjørn Smeland, klinikkleder KRE. Kreftklinikken er en av de største klinikkene i Oslo universitetssykehus med omtrent 1650 ansatte og dekker alle behandlingsmodalitetene innen moderne kreftbehandling. Det omfatter medikamentell kreftbehandling, stråleterapi og kirurgi samt pasientsentret behandling som palliasjon, rehabilitering og ernæring innenfor fagområdene onkologi, hematologi, gynekologisk kreftbehandling og bryst/endokrinkirurgi. Kreftklinikken har virksomhet på alle de... Fortsett lesing →

Nordens største forskningssenter for benmargskreft er åpnet på Ullevål

Fredag 7. juni åpnet Nordens største forskningssenter for benmargskreft i nye lokaler i bygg 20 på Ullevål. Oslo myelomatosesenter har fram til nå vært spredt på flere steder i Oslo universitetssykehus(OUS), fortrinnsvis på Rikshospitalet. Nå er virksomheten samlet under samme tak. Oslo myelomatosesenter (OMS) er størst i Norden Senteret er Nordens største og inkluderte 98... Fortsett lesing →

De er «limet» i pakkeforløpene

Forløpskoordinatorene er selve «limet» i pakkeforløpene. De er både pasientens høyre hånd underveis i forløpet og de som sørger for god logistikk og riktig registrering i journalsystemet slik at sykehuset kan rapportere på normerte forløpstider. Det er innført 28 pakkeforløp for kreft ved OUS som blir koordinert av over 50 forløpskoordinatorer. Jobben deres er blant... Fortsett lesing →

Pakkeforløp for pasientenes skyld

«Pakkeforløp kreft er enormt bra for pasienter og pårørende. Alle vil godta noe venting bare man får en plan og skjønner planens indre logikk. Når man får oversikt og ser meningen i det som skjer, kan man gjenvinne kontroll...»  Sitatet er fra en av pasientene ved Oslo universitetssykehus som har gitt sin tilbakemelding på oppholdet... Fortsett lesing →

Krafttak for bedring av pakkeforløp kreft

Oslo universitetssykehus bruker for lang tid på mange av pakkeforløpene for kreft og er blant de dårligste helseforetakene i regionen. For mange kreftpasienter betyr dette unødig venting på utredning og behandling. En ressursgruppe er nå i gang med å se på utfordringer og iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med klinikkene. For pasienter der det er mistanke om... Fortsett lesing →

Vellykket oppstart av regional løsning for kreftbehandling

Torsdag 18. oktober ble CMS (Chemotherapy Management System) satt i produksjon på Rikshospitalet og Sykehusapoteket på Radiumhospitalet. Med det nye systemet har man etablert en lukket legemiddelsløyfe som legger til rette for økt pasientsikkerhet og tryggere behandling. – Dette er en viktig milepæl for regionalt prosjekt medikamentell kreftbehandling(MKB), sier systemeier og klinikkleder i Kreftklinikken, Sigbjørn... Fortsett lesing →

Kreftbehandling må rettes mot hele mennesket, ikke bare svulsten

En internasjonal kommisjon ledet fra Norge anbefaler har anbefalt et nytt, mer pasientorientert behandlingsløp hvor støttende og lindrende behandling integreres og administreres av tverrfaglige team. – Tiden er inne for å tenke nytt, sier professor Stein Kaasa, en av forfatterne bak rapporten og til daglig avdelingsleder ved Kreftklinikken, OUS. For å kunne ivareta pasientens behov gjennom hele... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑