Vellykket oppstart av regional løsning for kreftbehandling

Torsdag 18. oktober ble CMS (Chemotherapy Management System) satt i produksjon på Rikshospitalet og Sykehusapoteket på Radiumhospitalet. Med det nye systemet har man etablert en lukket legemiddelsløyfe som legger til rette for økt pasientsikkerhet og tryggere behandling. – Dette er en viktig milepæl for regionalt prosjekt medikamentell kreftbehandling(MKB), sier systemeier og klinikkleder i Kreftklinikken, Sigbjørn... Fortsett lesing →

Kreftbehandling må rettes mot hele mennesket, ikke bare svulsten

En internasjonal kommisjon ledet fra Norge anbefaler har anbefalt et nytt, mer pasientorientert behandlingsløp hvor støttende og lindrende behandling integreres og administreres av tverrfaglige team. – Tiden er inne for å tenke nytt, sier professor Stein Kaasa, en av forfatterne bak rapporten og til daglig avdelingsleder ved Kreftklinikken, OUS. For å kunne ivareta pasientens behov gjennom hele... Fortsett lesing →

Kurs i CMS klart i Læringsportalen

E-læringskurset om medikamentell kreftbehandling (CMS) er nå klart i Læringsportalen.  Det nye kurset retter seg først og fremst mot leger som skal rekvirere kjemoterapi og annen systemisk medikamentell kreftbehandling i CMS (Chemotherapy Management System). Kurset gir en innføring i rekvirering og rollefordeling mellom faggrupper. Bedre pasientsikkerhet Målet med innføringen av CMS, som digitalt verktøy for... Fortsett lesing →

Etablering av protonsentre i Oslo og Bergen

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet sikrer etablering av protonbehandling i Oslo, og deretter også i Bergen. Dette er gledelige nyheter for oss. I planleggingen av det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet  er det tenkt tilrettelagt for et protonsenter. Vedtaket legger til rette for en samordning av dette fremover. Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt... Fortsett lesing →

Sammen om sykehusets kreftstrategi

Det er ikke få aktører som bidrar når Oslo universitetssykehus planlegger for morgendagens kreftbehandling og forskning. Hver måned møtes representanter fra all kreftvirksomhet i sykehuset sammen med representanter fra kreftforskningsinstituttet, kreftregisteret, brukerne og UiO.  Strategien og handlingsplanen er klar, det er også visjonen: "OUS skal være et ledende kreftsenter i Europa"     Etableringen av... Fortsett lesing →

Reviderte eHåndboksdokumenter om cytostatikahåndtering

Cytostatikautvalget har revidert de kunnskapsbaserte prosedyrene for håndtering av cytostatika. Prosedyrene skal sikre forsvarlig administrering av cytostatika til pasienten. De skal også sikre ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet og helse, og beskytte mot farer som oppstår eller kan oppstå på grunn av håndtering av cytostatika. - Det er gjort et grundig arbeid, og vi er nå... Fortsett lesing →

Rundt 5000 OUS-ansatte bak kreftakkreditering

Diagnostikk og behandling av kreft utgjør 20-25 % av all klinisk virksomhet i Oslo universitetssykehus (OUS), mens kreftpublikasjonene utgjør 36 % av OUS publikasjoner. Akkrediteringen av OUS som et Comprehensive Cancer Centre (CC) er derfor en anerkjennelse til rundt 5000 ansatte i alle de klinikkene og avdelingene i sykehuset som er involvert i diagnostikk og... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑