OUS 10 år: KRE – Vi gjør OUS til et ledende kreftsenter i Europa

Tekst: Sigbjørn Smeland, klinikkleder KRE. Kreftklinikken er en av de største klinikkene i Oslo universitetssykehus med omtrent 1650 ansatte og dekker alle behandlingsmodalitetene innen moderne kreftbehandling. Det omfatter medikamentell kreftbehandling, stråleterapi og kirurgi samt pasientsentret behandling som palliasjon, rehabilitering og ernæring innenfor fagområdene onkologi, hematologi, gynekologisk kreftbehandling og bryst/endokrinkirurgi. Kreftklinikken har virksomhet på alle de... Fortsett lesing →

Nordens største forskningssenter for benmargskreft er åpnet på Ullevål

Fredag 7. juni åpnet Nordens største forskningssenter for benmargskreft i nye lokaler i bygg 20 på Ullevål. Oslo myelomatosesenter har fram til nå vært spredt på flere steder i Oslo universitetssykehus(OUS), fortrinnsvis på Rikshospitalet. Nå er virksomheten samlet under samme tak. Oslo myelomatosesenter (OMS) er størst i Norden Senteret er Nordens største og inkluderte 98... Fortsett lesing →

Kreftbehandling må rettes mot hele mennesket, ikke bare svulsten

En internasjonal kommisjon ledet fra Norge anbefaler har anbefalt et nytt, mer pasientorientert behandlingsløp hvor støttende og lindrende behandling integreres og administreres av tverrfaglige team. – Tiden er inne for å tenke nytt, sier professor Stein Kaasa, en av forfatterne bak rapporten og til daglig avdelingsleder ved Kreftklinikken, OUS. For å kunne ivareta pasientens behov gjennom hele... Fortsett lesing →

Dr. Ragnar Mørks legats pris til Therese Sørlie

Therese Sørlie ved Seksjon for kreftgenetikk er tildelt årets pris fra Dr. Ragnar Mørks legat for sin forskning på molekylære endringer i brystkreftsvulster.   Sørlie får prisen for sin forskning på molekylære endringer i brystkreftsvulster, og hvordan disse endringene kan sammenstilles til å fastslå hvilken type brystkreft pasienten har. Dette har betydning for hvilken behandling pasienten... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑