SyktFrisk

På «Hva er viktig for deg?»-dagen lanseres første episode i en ny podkast som vi har kalt «SyktFrisk». Den skal gi god informasjon til pasienter og pårørende på en tidsriktig måte, uten smitterisiko. Som med alt annet satte covid19s innmarsj i Norge en stopper for det gode arbeidet vi gjør med å sette pasienter og... Fortsett lesing →

Verdens nyredag – «Vi vil ha et bedre liv»

I vestlige samfunn har vi kommet langt med behandling av akutt og kronisk nyresykdom. Men pasientene våre forteller oss at det fortsatt er en vei å gå for å heve livskvaliteten deres.   Tekst og bilde: Dag Kristiansen, Oslo universitetssykehus HF Ved Nyremedisinsk avdeling har mye arbeid blitt lagt ned for å kartlegge livskvalitet hos dialysepasientene.... Fortsett lesing →

Vet du at du har et opplæringsansvar?

- Det er fremdeles mange helsearbeidere som blir overrasket når de oppdager at opplæringsansvaret også ligger til dem selv, sier Anne Hellum, spesialrådgiver, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling . Medisinsk behandling kan ikke hjelpe mot alle helseproblemer. Derfor er den lovpålagte oppgaven sykehuset har: pasient- og pårørendeopplæring, viktig for å hjelpe pasientene til å få... Fortsett lesing →

Erfaringer med å gjennomføre Helt sjef!

Avdeling for smertebehandling ved OUS har gjennomført lærings- og mestringstilbudet Helt Sjef! for unge som lever med smerter i alderen 12-18 år og deres foreldre.    Tekst: Sissel Jarmund, Avdeling for smertebehandling Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS) er en av de første avdelingene som har gjennomført lærings- og mestringstilbudet Helt sjef! i etterkant av at... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑