Tilbudet om flerkulturelle doula videreføres

Prosjektet «Sårbar, gravid og ny i Norge- trygg under fødsel med flerkulturell doula» har nå vart i snart to år, og med gode tilbakemeldinger fra helsepersonell, de flerkulturelle doulaene selv og fødekvinnen/familien. Tilbudet er rettet til nyankomne kvinner i en sårbar livssituasjon som kan bli kjent meden flerkulturelle doula i svangerskapet og som blir med... Fortsett lesing →

Bruker du hijab?

Vi ønsker din mening om den nye hijaben for helsepersonell! Det ligger nå ute en høring om en ny standardbeskrivelse til hijab for helsepersonell. Vi ønsker å vite hva sykehusets ansatte som bruker hijab mener om det! Når denne standarden er godkjent, vil den være obligatorisk for alle offentlige anskaffelser av hijab. Det vil si... Fortsett lesing →

Ønsker du mer kunnskap om flerkulturelt helsearbeid?

Da har du muligheten til å ta videreutdannelse i «Flerkulturelt helsearbeid» ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skoleåret 2018/19. Studiet omfatter 30 stp deltid over ett år, og gir deg verdifull kompetanse til å jobbe med flerkulturelle utfordringer i sykehuset. Etter endt utdanning kan du bli med i sykehusets nettverk av kulturveiledere, med mulighet... Fortsett lesing →

Ny strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold

En ny Strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold 2017-2021. - Vi er glade og stolte over å ha fått på plass en ny strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold sier Maja Garnaas Kielland, rådgiver i seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Målet for strategien Målet for strategien er at Oslo universitetssykehus skal tilby gode, tilpassede og likeverdige... Fortsett lesing →

Har du nok Rosa kompetanse?

De aller fleste er i løpet av livet innom et sykehus. Her skal alle møtes på en trygg og respektfull måte uavhengig av kulturbakgrunn og etnisitet, språk, seksuell orientering eller kjønnsidentitet. OUS samarbeider med FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold - for å gi sine ansatte kompetanse om hvordan pasienter som bryter med normene... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑