Hiv og depresjon

Da sykepleierne ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk fikk egne konsultasjonstimer med pasientene ville de se nærmere på forekomst av depresjon hos pasienter med diagnosen hiv. De fant flere funn. Vi hadde på følelsen at folk ikke hadde det så greit. Men vi hadde ingen tall som bekreftet antagelsen. Vi synes det var på høy tid at vi... Fortsett lesing →

Hva skal vi med betablokkere?

I september går startskuddet for en stor studie som på mange måter er annerledes enn andre. Prof. Dan Atar skal lede forskning på betablokkere for hjerteinfarktpasienter i stor skala. - Betablokkere er gamle medikamenter. De har eksistert i et halvt århundre. De siste studiene som tok for seg bevis på virkning ble gjort på 80-... Fortsett lesing →

Lena Gjevert går av som klinikkleder

Lena Gjevert har valgt å be om avløsning som klinikkleder i Medisinsk klinikk. Hun har vært klinikkleder i OUS i snart 10 år og før dette i Aker universitetssykehus i like lang periode.  Oslo universitetssykehus trenger solid kompetanse i omstillingsarbeidet og i arbeidet med nye driftsmodeller når nye bygg skal realiseres. Lena Gjevert har takket... Fortsett lesing →

Forebygging av fall

I uke 33 har OUS fokus på forebygging av fall. Akuttgeriatrisk avdeling deler nyttig kunnskap fra et felt de naturlige nok er gode på. Skal du lære noe om forebygging av fall og hvordan du jobber målrettet og effektivt med det, da bør du ta turen innom Marc Ahmed og hans medarbeidere på akuttgeriatrisk sengepost (i Geriatrisk avdeling).... Fortsett lesing →

Et kompetanseløft for dysfagi gir gevinster

Tekst og foto: Dag Kristiansen Seksjon for logopedi har lært opp helsepersonell ved Akuttgeriatrisk sengepost i screeningmetoder for å avdekke dysfagi (spise- og svelgevansker). Det har resultert i økt kompetanse, mestringsfølelse og bedre praksis som igjen fører til bedre pasientsikkerhet, mer presise henvisninger og effektiv samhandling.  Dysfagi, eller spise- og svelgevansker, har stor påvirkning på... Fortsett lesing →

22. mars markeres Verdens vanndag

22. mars markeres Verdens vanndag. En av våre forskere, Eyrun Kjetland, leder et team som kartlegger og behandler afrikanske jenter og kvinner som har badet i ferskvann og blitt smittet med parasitten Schistosoma.  Eyrun Kjetland leder forskningsprosjektet "The Female Genital Schistosomiasis Europe South-Africa Network" og forsker nettopp på vann. Hun forsker på ferskvann i flere... Fortsett lesing →

Tar tak for å forebygge underernæring

Så mange som en av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for å bli det. Et tverrfaglig team fra gastrokirurgisk sengepost har deltatt i et nasjonalt læringsnettverk og arbeider for å fange opp og redusere problemet.  Forebygging og behandling av underernæring er et innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet Trygg 24/7. Et nasjonalt læringsnettverk, bestående av... Fortsett lesing →

Blir bedre på behandling av sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er en alvorlig og livstruende infeksjon der kroppens organer svikter. Rask behandling er avgjørende. Akuttmottaket på Ullevål mottar daglig pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis. Etter å ha lagt om rutinene får langt flere raskere antibiotikabehandling.   Akuttmottaket ved Ullevål sykehus tar årlig i mot cirka 30.000 pasienter, hvorav omtrent 250 med etablert... Fortsett lesing →

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk hjemme igjen

Mandag 6. november kunne Infeksjonsmedisinsk poliklinikk igjen ta i mot pasienter i underetasjen i bygg 3 på Ullevål. Denne gangen i lyse nyoppussede og mer tidsriktige lokaler.    Infeksjonsmedisinsk poliklinikk har siden forsommeren holdt til i bygg 30 mens lokalene i bygg 3 har fått ei sårt tiltrengt oppgradering. Personalet flyttet hjem igjen mot slutten av... Fortsett lesing →

Kurses i rehabilitering etter hjerneslag

Praktisk trening er viktig når helsepersonell fra OUS og Oslo kommune møtes til felles kurs i rehabilitering etter hjerneslag. Kurset skal bidra til at alle deler av behandlingskjeden har samme grunnleggende kunnskap.    Hjerneslag er en sammensatt sykdom der det er behov for mange fagspesialiteter i rehabiliteringen. Tidligere i mai arrangerte Avdeling for klinisk service i... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑