Utslippsfrie kjøretøy i OUS

Norges første elektriske akuttbil er i bruk i Prehospital og i OSS har transportavdelingen nylig anskaffet flere EL-varebiler med støtte fra Enovas nullutslippsfond. Satsingen er et godt bidrag mot å nå målet om at minst 15 % av kjøretøyparken skal være utslippsfri innen 2020. Søkte og fikk innvilget 45.000 kr i støtte fra Enova Transport... Fortsett lesing →

150 nye sykkelplasser ved Laboratoriebygget på Ullevål

- De ansatte ved Labbygget (bygg 25) er veldig fornøyde. Flere sykkel-parkeringsplasser er etterlengtet, og nå kan kan mange flere sykle til jobben og plassere sykkelen sin rett utenfor arbeidsplassen, sier Annette Alestrøm, kvalitetsrådgiver og miljøkoordinator i KLM. På Ullevål sykehus sitt område er det over 1200 sykkelparkeringsplasser. Ved de fleste bygg er det sykkelstativer, samt at... Fortsett lesing →

Miljøvennlig tiltak ved Radiologisk avdeling

Klinikk for Radiologi og nukleærmedisin (KRN) har iverksatt returordning for jodholdige kontrastmidler. Tidligere ble det behandlet som farlig avfall og destruert. Nå blir det til et nytt produkt. Retur av kontrastmiddel-rester Radiologisk avdeling, Ullevål /Aker, er storforbruker av kontrastmidler. Disse midlene brukes til pasientundersøkelser, spesielt ved CT-undersøkelser, men også ved en del røntgen- og gjennomlysningsundersøkelser.... Fortsett lesing →

Ambulansen som er utrykningsklar og miljøvennlig

Ambulansenes beredskap kan bety alt når sekundene teller. Nå har Prehospital klinikk funnet ut hvordan de kan være utrykningsklare på en miljøvennlig måte. 1. september ble et annerledes beredskapspunkt etablert på Ryen i Oslo. Prehospital klinikk har opprettet et nytt vaktlokale for å erstatte beredskapspunktet som var på Abildsø. Det nye vaktlokalet er innredet med... Fortsett lesing →

Nå er vi endelig miljøsertifisert!

Vi har klart målet vårt om å bli miljøsertifisert i løpet av 2018. Etter nyttår begynner den store jobben med å gjøre sykehuset vårt mer miljøvennlig. Fredag 14. desember kunne direktør ved Oslo sykehusservice, Geir Teigstad, overrekke sertifikatet til administrerende direktør Bjørn Erikstein. Dette skjedde i forbindelse med styremøtet i sykehuset på Radiumhospitalet. — Det... Fortsett lesing →

Kan deres forslag gjøre sykehuset mer miljøvennlig?

Solcellepanel på taket, mer miljøfokus i kantinene og kompostering av matavfall er plukket ut som de beste forslagene fra ansatte for å gjøre sykehuset mer miljøvennlig. Det er viktig for OUS at sykehusdriften blir mer miljøvennlig. Målet er at sykehuset oppfyller kravene for miljøsertifisering i henhold til standarden ISO14001:2015 i løpet av 2018. Som en... Fortsett lesing →

Nå har vi snart miljøsertifiseringen i boks!

Revisjonen av vår miljøinnsats er ferdig. Vi har fortsatt ting vi må jobbe med, men listen er kortere enn vi forventet. Torsdag i forrige uke var en gledelig dag for Oslo universitetssykehus. Den gode miljøinnsatsen vår har gitt resultater; revisorene ved DNV-GL ga beskjed om at miljøsertifisering av sykehuset er innenfor rekkevidde. Det får prosjektleder... Fortsett lesing →

Slik markerte vi verdens miljødag

Tirsdag 5.juni var det FNs internasjonale miljødag. Oslo universitetssykehus markerte dagen med stand og utdeling av nye brosjyrer om vårt arbeid for miljøsertifisering av sykehuset Verdens miljødag har blitt markert hvert år siden 1972 for å gjøre folk mer klare over viktige miljøspørsmål. I år rettes oppmerksomheten mot at vi stadig bruker mer plast og... Fortsett lesing →

Diana Solms hjelper OUS med å bli grønnere 

Oslo universitetssykehus skal gjøre sykehusdriften mer miljøvennlig. Sykehusets 13 miljøkoordinatorer gjør en viktig jobb ved å spre informasjon og være bindeledd mellom ansatte og ledelsen i dette arbeidet. Bli kjent med Diana, miljøkoordinator i Akuttklinikken. Norske myndigheter vil at alle helseforetakene i landet drives mer miljøvennlig fordi moderne sykehusdrift dessverre gir en del utslipp. OUS... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑