KRN – 10 strålende år!

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ble til i januar 2016. Fram til da var vi en del av Klinikk for diagnostikk og intervensjon (KDI), sammen med laboratoriefagene. Radiologi og nukleærmedisin er en sentral del av alle sykehus. Oslo universitetssykehus (OUS) har radiologisk virksomhet på fem lokalisasjoner (Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål, Aker og Legevakten) og nukleærmedisinsk virksomhet... Fortsett lesing →

OUS 10 år: KIT– spisskompetanse, behandling og forskning innen tre hovedområder

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ble opprettet i 2016 ved en deling av tidligere Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon. Hvem er vi? Vi ivaretar lokalsykehusfunksjoner inne kirurgi for deler av Oslos befolkning, flere regionsfunksjoner for Helse-Sør-Øst, og både formelle og uformelle landsfunksjoner. Klinikken spenner over mange fag og spesialiteter som kan sammenfattes i... Fortsett lesing →

OUS 10 år: KRE – Vi gjør OUS til et ledende kreftsenter i Europa

Tekst: Sigbjørn Smeland, klinikkleder KRE. Kreftklinikken er en av de største klinikkene i Oslo universitetssykehus med omtrent 1650 ansatte og dekker alle behandlingsmodalitetene innen moderne kreftbehandling. Det omfatter medikamentell kreftbehandling, stråleterapi og kirurgi samt pasientsentret behandling som palliasjon, rehabilitering og ernæring innenfor fagområdene onkologi, hematologi, gynekologisk kreftbehandling og bryst/endokrinkirurgi. Kreftklinikken har virksomhet på alle de... Fortsett lesing →

OUS 10 år: HHA – med sans for pasienten

Klinikken består nå av seks avdelinger som skal være nasjonalt og internasjonalt ledende på sine områder både innen pasientbehandling, forskning og utdanning. Klinikken har ansvar for til sammen syv lands- eller flerregionale funksjoner. Til sammen har klinikken nærmere 1000 ansatte, og har aktivitet både ved Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker. Les mer om de ulike avdelingene under.... Fortsett lesing →

OUS 10 år: Kvinneklinikken

Kvinneklinikken tar hånd om svangerskap og fødsel (Fødeavdelingen), gynekologiske lidelser (Gynekologisk avdeling), infertilitet (Reproduksjonsmedisinsk avdeling) og sykdommer/avvik hos fosteret (Fostermedisinsk avdeling). Innen alle disse fagområdene har det skjedd en rivende utvikling gjennom de siste 10 år.  Tekst: Klinikkleder Bjørn Busund. Fødeavdelingen Fødeavdelingen tar hånd om nesten 10.000 fødsler hvert år og kan vise til de... Fortsett lesing →

Kirurgisk dagavdeling 10 år

Kirurgisk dagavdeling (KDA) ble etablert våren 2009 og feirer i år sitt 10-års jubileum. Målet med å samle kirurgisk poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi i en egen avdeling, var at flere pasienter skulle få behandling på riktig omsorgsnivå. Pasienter som ikke var i behov av døgnkontinuerlig behandling og sykepleie gikk fra å være inneliggende til å... Fortsett lesing →

Akuttklinikken – midt i sykehuset

Akuttklinikken tar et blikk bakover og fremover ti år etter sammenslåingen. Tekst: Øyvind Skraastad, Klinikkleder Akuttklinikken Bilder: OUS og Katrine Lunke/Apeland Akuttklinikken samler høyt kompetente ansatte og virksomheter midt i sykehuset, og møter pasienten når det trengs som mest. Det er pasientens egen helse det gjelder. Det er kvalitet og sikkerhet som er det viktigste.... Fortsett lesing →

OUS 10 år: Utviklingen av laboratoriefagene

De aller fleste pasienter ved Oslo universitetssykehus får utført laboratorie-undersøkelser, både før, under og etter behandlingen. I tillegg utfører OUS mange undersøkelser for pasienter ved andre sykehus, avtalespesialister og hos fastleger i hele Norge. OUS-fusjonen har gitt oss langt større og mer slagkraftige avdelinger i laboratoriemedisinen, med bedre pasientbehandling, økt forskning og bredere undervisningsmiljøer. Fra... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑