Viktig med god kontroll på legemiddelkostnader

Utgifter til medikamenter er en stor, men nødvendig del av moderne sykehusdrift. Likevel finnes det måter å holde kostnadene bedre under kontroll på, slik forbedringsprosjektet «begrense medikamentkostendene viser i sin seneste rapport. Ledergruppen i OUS har nå gitt sin tilslutning til forslagene prosjektet kommer med, og vil gjennomføre disse i tiden fremover. Programmet for Forbedring... Fortsett lesing →

Slik skal vi forbedre driften av operasjonene våre

Når planlagte operasjoner strykes, blir operasjonsstuer og personell gjerne stående uten noen ny pasient å operere. Dette er dårlig utnyttelse av kapasitet og ressurser, som kunne vært unngått med bedre planlegging. Nå kommer en ny nivå 1-prosedyre om god drift i operasjonsvirksomheten og flere tiltak for bedre planlegging.    Øyvind Skraastad, klinikkleder i Akuttklinikken, har ledet... Fortsett lesing →

Kunsten å planlegge bemanningen

Oslo universitetssykehus, et foretak med 22000 ansatte og 20 milliarder i omsetning, skal forbedre driften de neste tre årene. Et viktig virkemiddel for å nå målet er prosjektet «Bemanningskostnader og ressursbruk».   Dette er riktig nok bare et av mange delprosjekter som har trådt i kraft i forbindelse med forbedring av drift-programmet i sykehuset. Assisterende HR-direktør Susanne Flølo... Fortsett lesing →

Regionens eldste medisinsk-tekniske utstyr

Klinikksjefen i Kreftklinikken og Oslo sykehusservice ser tydelig behov for oppgradering av medisinsk-teknisk utstyr. Men først skal sykehuset forbedre driften.   Oslo universitetssykehus besitter 17 fungerende strålemaskiner for kreftbehandling, noe som gjør «strålemaskin-parken» størst i landet og til en betydelig aktør også internasjonalt. Problemet er bare at flere av strålemaskinene er opptil 10-12 år gamle. Den gamle... Fortsett lesing →

Forbedring av driften i OUS – spørsmål & svar

Driftsforbedringsprosjektet er omfattende og vil ta tid. Assisterende økonomidirektør Øyvind Wøllo svarer på spørsmål.     Hva er initiativet Forbedring av driften i OUS 2017-20 og hvordan skal det organiseres? Initiativet forbedring av driften i OUS er et nødvendig redskap for å sikre at ledelsen klarer å nå målet om å øke investeringsevnen i OUS. Vi... Fortsett lesing →

OUS forbedrer driften mot 2020

Sykehuset rigges for fremtiden – hva innebærer dette?   Oslo universitetssykehus har i årene frem mot 2020 behov for omfattende investeringer i bygninger, medisinskteknisk utstyr og IKT. Investeringer som er nødvendige for å få sykehuset til å fungere som en godt organisert enhet og for at foretaket skal kunne gi god og fremtidsrettet pasientbehandling, ha en... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑