Bedre pasienttilfredshet ved å endre arbeidsrutiner

Tekst og foto: Nina E. Gausdal Try Dette er tjenesteinnovasjon i praksis som kommer pasientene til gode! For første gang i Norge klarerer sykepleiere ved Øyeavdelingen på OUS pasienter til operasjon. Øyeavdelingen har endret og effektivisert måten de jobber på. Dette er tjenesteinnovasjon i praksis som kommer pasientene til gode! Tidligere måtte pasientene ved Øyeavdelingen sendes... Fortsett lesing →

Første øyeavdeling i Norge som er EBO-sertifisert

Tekst: Nina E. Gausdal Try European Board of Ophthalmology (EBO) har akkreditert Øyeavdelingen ved OUS som opplæringssenter. - Vi er veldig stolte over å være akkreditert, sier professor Goran Petrovski. Petrovski tok initiativet til sertifiseringen. OUS er det eneste sykehus i Norge med en Øyeavdeling som har blitt akkreditert. Professor Petrovski kom til Øyeavdelingen på... Fortsett lesing →

3D-skjerm på operasjonsstuen

Øyeavdelingen ved OUS har som det første sykehus i Norden startet å bruke 3D-skjermer ved øyeoperasjoner.  I stedet for at kirurgen sitter med et mikroskop for å se i feltet, er det kameraet som ser i mikroskopet og viser hele operasjonsfeltet på en stor skjerm slik at både operatør og operasjonsteam kan se hva som... Fortsett lesing →

Diabetikere må kontrollere øynene sine jevnlig og tidsnok

De fleste diabetikere har ingen symptomer på øyeskader og må derfor gå jevnlig til øyelege for å ta foto av øyebunnen fordi diabetes kan gi øyeskader. I anledning Verdens diabetesdag 14. november ble det onsdag 1. november arrangert en stor helsedag for kvinner. Målgruppen var kvinner med innvandrerbakgrunn. Arrangementet var et samarbeid mellom Diabetesforbundet, Norske Kvinners... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑