Forbedringstiltak i seks pakkeforløp for kreft

Erik Rokkones, avdelingsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft. Flere tiltak settes nå inn for å forbedre pakkeforløpene for kreft ved OUS. Ved Avdeling for gynekologisk kreft skal kvinner som henvises få tilbud om poliklinisk time innen en uke, og mengden regransking av bilder og undersøkelser skal bli færre. For å få ned ventetiden til kirurgisk... Fortsett lesing →

Pakkeforløp for pasientenes skyld

«Pakkeforløp kreft er enormt bra for pasienter og pårørende. Alle vil godta noe venting bare man får en plan og skjønner planens indre logikk. Når man får oversikt og ser meningen i det som skjer, kan man gjenvinne kontroll...»  Sitatet er fra en av pasientene ved Oslo universitetssykehus som har gitt sin tilbakemelding på oppholdet... Fortsett lesing →

Forbedringsarbeid i 9 pakkeforløp for kreft

Tiltak for bedring av pakkeforløp kreft ved Oslo universitetssykehus vil framover konsentrere seg om 9 av i alt 28 pakkeforløp. Ved hjelp av Lean-metodikk, kompetanseutvikling og tydeligere ansvarsfordeling, er målet rask forbedring av forløp som ligger dårligst an. De 9 forløpene det nå skal dykkes dypere inn i for å bedre forløpstidene, er skjoldbruskkjertelkreft, bukspyttkjertelkreft,... Fortsett lesing →

Krafttak for bedring av pakkeforløp kreft

Oslo universitetssykehus bruker for lang tid på mange av pakkeforløpene for kreft og er blant de dårligste helseforetakene i regionen. For mange kreftpasienter betyr dette unødig venting på utredning og behandling. En ressursgruppe er nå i gang med å se på utfordringer og iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med klinikkene. For pasienter der det er mistanke om... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑