Vet du hvilke medisiner pasienten tok før innleggelse?

I uke 45 retter OUS fokus på samstilling av legemiddellister. Om viktigheten av å vite hva pasienten har tatt og skal ha så de får riktig og ikke for mye.   Målet med legemiddelsamstemmingen ved innkomst til sykehuset er å avdekke den mest mulig korrekte legemiddellisten til pasienten og finne ut hvilke legemidler pasienten faktisk har... Fortsett lesing →

Sykepleieren tar influensavaksinen med et smil

Wenche Olin tar influensavaksine hver sesong for å beskytte pasientene, seg selv og de der hjemme. Frem mot nyttår skal flest mulig av alle ansatte ved sykehuset vaksineres mot influensa. Fordi helsepersonell kan smitte pasienter med influensa selv om de ikke er syke selv, er det veldig viktig at helsepersonell med pasientkontakt tar influensavaksine. Sykepleier... Fortsett lesing →

Kan vi akseptere utrygg kirurgi?

I uke 42 retter OUS fokus på trygg kirurgi. Kan standardisering av sikkerhetsfokus bidra til at vi blir trygge på at vi utfører trygg kirurgi? Pasienter som skal inn til kirurgiske inngrep har et vell av risiko rundt seg. De er avhengig av å bli møtt av operasjonsteam med godt trente og kompetente fagfolk. Fagfolkene... Fortsett lesing →

Behandling av hjerneslag i fokus

I uke 41 har OUS fokus på behandling av hjerneslag. Et felt i vinden der vi gjennom ny organisering skal støtte opp om gode pasientforløp og legge til rette for ennå bedre tverrfaglig samarbeid. Årlig rammes rundt 12. 000 mennesker av hjerneslag i Norge. Tall viser at av 100 000 som rammes av slag vil mellom... Fortsett lesing →

Urinveisinfeksjoner og hvordan forebygge dem

«Få ut kateteret så fort som mulig, og tenk deg om før’u setter’e inn!» I uke 39 retter OUS fokuset på forebygging av urinveisinfeksjon.  Øystein Wollebæk Simensen (bildet) er sykepleier. Til daglig har han tilholdssted ved Sengepost for nyre og gastroenterologi. Der er urinveisinfeksjoner et daglig innslag. Du må tenke urinveier hele tiden når du... Fortsett lesing →

Forverret tilstand må oppdages tidlig

Med fokus på tidlig oppdagelse av forverret tilstand ønsker OUS å rette oppmerksomheten på arbeidet med standardisering av overvåkningen av pasientene inn i skåringssystem. Det er en utfordring for helsevesenet så tidlig som mulig å kunne oppdage at en pasient er i ferd med å bli sykere og gå inn i et forløp som kan forverre... Fortsett lesing →

Verdens sepsisdag

13. september markerer vi verdens sepsisdag. Vi markerer den ved å sette fokus på tidlig oppdagelse. All tid er dyrebar dersom sepsis påvises. For pasienten På folkemunne kalles det blodforgiftning; i helsevesenet kalles det sepsis. Sepsis er en alvorlig infeksjon og pasientene blir svært syke. Årsaken er at kroppens infeksjonsforsvar overreagerer på bakterier som har... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑