Har fusjonen påvirket pasientsikkerheten?

Stadig færre pasienter dør på sykehus, men nå gjennomgår Nord-Europas største hvert enkelt dødsfall.   Tidligere kirurg og avdelingsleder, nå overlege, spesialrådgiver og forsker, Trine Sand Kaastad, har siden 2014 forsket på dødsfall i Oslo universitetssykehus. Forskningen springer ut fra pasientsikkerhetsarbeidet i OUS og det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet. I OUS dør det 1000 til 1300 pasienter årlig... Fortsett lesing →

Hvordan sikrer vi at pasienter anvender og forstår pasientinformasjon?

  ”Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal få tilstrekkelig kompetanse til å medvirke i egen behandling, til å ta egne valg og til å mestre sykdom og helse.” Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016, Oslo universitetssykehus. Tekst: Kari Skredsvig, seksjonsleder Samhandling Informasjon skal gjøres lett tilgjengelig og helst gis skriftlig. Uavhengig av alder, kjønn,... Fortsett lesing →

– Kan få fatale følger

Hvor viktig er det egentlig at pasienter bruker navnebånd? Det var i august 2013 at en hjertepasient fikk hjertestans og falt om bevisstløs mens han var på vei til en røntgenundersøkelse. Personalet kom raskt til og gjennomførte livreddende behandling, som førte til at pasienten kom gjennom hendelsen uten skade. Imidlertid manglet pasienten armbåndet som viser... Fortsett lesing →

Vet du hvilke medisiner pasienten faktisk tok før innleggelse?

Pasienter og helsepersonell mangler ofte en fullstendig oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk.  Tekst: Anne Schwinghammer Manglende eller feilaktig legemiddelinformasjon gjør det vanskelig for legen å vurdere pasientens kliniske tilstand og risikabelt å gjøre endringer i legemiddelbehandlingen. Det foreligger omfattende dokumentasjon for at feil bruk av legemidler medfører et betydelig antall pasientskader og kan være en... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑