Mer enn halvparten av alle ansatte har tatt influensavaksine

OUS har nå passert 50 prosent vaksinasjonsdekning blant ansatte. At ansatte i sykehus vaksinerer seg mot influensa, skaper en vinn-vinn-vinn situasjon. Du reduserer risikoen for å bli syk selv og for å smitte sine nærmeste, og du bidrar til å beskytte pasientene. Det er et eksempel på god pasientsikkerhetskultur som det passer godt å markere i pasientsikkerhetsuken.... Fortsett lesing →

Pasientsikkerhetsuka er i full gang!

Mandag 13. november gikk startskuddet for årets Pasientsikkerhetsuke! Benytt sjansen hvis du kan til å besøke stands og lære mer om pasientsikkerhet Uken startet med stands på Radiumhospitalet og fortsatte tirsdag på Rikshospitalet. Onsdag står de på Ullevål og torsdag på Aker. På standsene kan du få både nyttig informasjon, du kan lære om brannslokking og... Fortsett lesing →

Den internasjonale Stopp trykksårdagen er torsdag 16.november

Trykksår er et av innsatsområdene i asientsikkerhetsprogrammet og inngår også i OUS sin handlingsplan for pasientsikkerhet. Det vil ikke være noe eget arrangement på OUS i forbindelse med dagen, men Norsk interessefaggruppe for sårheling har på sin nettside lagt ut undervisning- og informasjonsmateriell som kan benyttes lokalt på enhetene (http://www.nifs-saar.no/). Materialet ligger også vedlagt her.... Fortsett lesing →

Er du sikker? – God pasientsikkerhet å forebygge vekttap

Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, er Oslo universitetssykehus direkte pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet å følge opp 16 utvalgte innsatsområder for å bedre pasientsikkerheten. I 2016 kom Forebygging av underernæring inn som et nytt innsatsområde.   Tekst: A. Stella Kyed Johnsen De 16 innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet er rettet mot forbedringsområder der tiltak som kan redusere... Fortsett lesing →

Er du sikker? Det er ikke deg – det er systemet

OUS har et utmerket system for å registrere uønskede hendelser, nemlig Achilles. Ved å bruke Achilles kan vi oppdage systemsvikt, gjøre forbedringer og dermed forebygge fremtidige hendelser. Når du bruker Achilles forbedrer du pasientsikkerheten.  Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/Foto: Shutterstock – Vi er ute etter å oppdage bakenforliggende årsaksforhold. Vi skal ikke jakte på feil... Fortsett lesing →

Sentralt kvalitetsutvalg møter klinikkenes kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg

Sentralt kvalitetsutvalg er sykehusets overordnede rådgivende utvalg innen pasientsikkerhet, kvalitets‐ og forbedringsarbeid. I november skal utvalget for første gang ha felles møte med lederne for klinikkenes kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. Spesialisthelsetjenestelovens § 3-4 beskriver virksomhetens plikt til å opprette kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. Ved OUS ledes dette utvalget av administrerende direktør og består av alle klinikk- og... Fortsett lesing →

Er du sikker? Synergier mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet

Arbeidsmiljø- og organisasjonskultur påvirker pasientsikkerhet og kvalitet. Motsatt kan svikt i pasientsikkerhet og kvalitet påvirke trivsel, arbeidsglede og psykisk helse. En fersk rapport tar dette på alvor i OUS. Tekst: Anna Stella Kyed Johnsen Det er et uttalt politisk og medisinskfaglig mål at pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeid skal være en integrert del av helse-, miljø- og... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑