Bare en av fire pasienter spør oss

I forbindelse med Pasientsikkerhetsuka rulles «Bare Spør!» ut i Oslo universitetssykehus. Du vil helt sikkert bli overrasket når du hører hvorfor det er nødvendig. En viktig del av pasientbehandlingen er at pasienter og pårørende opplever trygghet og forutsigbarhet i møtet med oss i helsetjenesten. Å legge til rette for informasjon og opplæring tilpasset den enkelte... Fortsett lesing →

Kan vi akseptere utrygg kirurgi?

I uke 42 retter OUS fokus på trygg kirurgi. Kan standardisering av sikkerhetsfokus bidra til at vi blir trygge på at vi utfører trygg kirurgi? Pasienter som skal inn til kirurgiske inngrep har et vell av risiko rundt seg. De er avhengig av å bli møtt av operasjonsteam med godt trente og kompetente fagfolk. Fagfolkene... Fortsett lesing →

Behandling av hjerneslag i fokus

I uke 41 har OUS fokus på behandling av hjerneslag. Et felt i vinden der vi gjennom ny organisering skal støtte opp om gode pasientforløp og legge til rette for ennå bedre tverrfaglig samarbeid. Årlig rammes rundt 12. 000 mennesker av hjerneslag i Norge. Tall viser at av 100 000 som rammes av slag vil mellom... Fortsett lesing →

Urinveisinfeksjoner og hvordan forebygge dem

«Få ut kateteret så fort som mulig, og tenk deg om før’u setter’e inn!» I uke 39 retter OUS fokuset på forebygging av urinveisinfeksjon.  Øystein Wollebæk Simensen (bildet) er sykepleier. Til daglig har han tilholdssted ved Sengepost for nyre og gastroenterologi. Der er urinveisinfeksjoner et daglig innslag. Du må tenke urinveier hele tiden når du... Fortsett lesing →

Forverret tilstand må oppdages tidlig

Med fokus på tidlig oppdagelse av forverret tilstand ønsker OUS å rette oppmerksomheten på arbeidet med standardisering av overvåkningen av pasientene inn i skåringssystem. Det er en utfordring for helsevesenet så tidlig som mulig å kunne oppdage at en pasient er i ferd med å bli sykere og gå inn i et forløp som kan forverre... Fortsett lesing →

Verdens sepsisdag

13. september markerer vi verdens sepsisdag. Vi markerer den ved å sette fokus på tidlig oppdagelse. All tid er dyrebar dersom sepsis påvises. For pasienten På folkemunne kalles det blodforgiftning; i helsevesenet kalles det sepsis. Sepsis er en alvorlig infeksjon og pasientene blir svært syke. Årsaken er at kroppens infeksjonsforsvar overreagerer på bakterier som har... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑