Personvern i sykehus

Aftenposten har de siste ukene hatt flere oppslag med misnøye rundt håndhevingen av personvernlovgivningen i både forskning, kvalitetssikring og daglig drift i sykehus. Ledelsen tar misnøyen på alvor og tar blant annet initiativ til et større møte om personvern i sykehuset 7. mars. – Oppslagene i media gjør det særlig klart for oss at det... Fortsett lesing →

Sykehuset ivaretar både pasientsikkerhet og personvern

Sykehus er offentlig virksomhet hvor norsk personvernlovgivning gjelder. Den gir blant annet regler for hvordan sykehusene skal håndtere, lagre og endre/slette pasientopplysninger. Lovverket sier også hva pasienter har krav på av informasjon, medvirkning og når vi trenger pasientens samtykke for å samle inn og/eller hente ut helseopplysninger.   Selv om sykehusets hovedoppdrag er å drive... Fortsett lesing →

Ta PIIP – beskytt andres privatliv

På sykehuset håndterer vi hver dag store mengder sensitive opplysninger. Alle ansatte skal derfor jevnlig ha opplæring i personvern og informasjonssikkerhet. E-læringskurset «PIIP» gir gode råd om hvordan du kan beskytte andres privatliv.  E-læringskurset «PIIP - personvern og informasjonssikkerhet i praksis» ble innført ved OUS i 2013. Kurset er obligatorisk for alle ansatte og skal gjennomføres... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑