Seminar om personvern i klinisk virksomhet, kvalitetsarbeid og forskning

I forbindelse med vinterens diskusjoner og medieoppslag om personvern i sykehus inviterer Oslo universitetssykehus til seminar om temaet 7. mars. Dette er et av tiltakene for å bedre den interne dialogen og informasjonen om personvern i klinisk virksomhet, kvalitetsarbeid og forskning. - Debatten har gjort det tydelig at dagens lovverk reiser mange dilemmaer og at... Fortsett lesing →

Skiller rollene som personvernombud og informasjonssikkerhetsleder

Administrerende direktør har besluttet å skille rollene som personvernombud og informasjonssikkerhetsleder i Oslo universitetssykehus.  Tor Åsmund Martinsen er utnevnt til nytt personvernombud. Heidi Thorstensen fortsetter som informasjonssikkerhetsleder. Begge rollene er underlagt og rapporterer til direktør for fag, pasientsikkerhet og samhandling. Skillet av de rollene har vært utredet gjennom de siste månedene som ett av flere... Fortsett lesing →

Personvern i sykehus

Aftenposten har de siste ukene hatt flere oppslag med misnøye rundt håndhevingen av personvernlovgivningen i både forskning, kvalitetssikring og daglig drift i sykehus. Ledelsen tar misnøyen på alvor og tar blant annet initiativ til et større møte om personvern i sykehuset 7. mars. – Oppslagene i media gjør det særlig klart for oss at det... Fortsett lesing →

Sykehuset ivaretar både pasientsikkerhet og personvern

Sykehus er offentlig virksomhet hvor norsk personvernlovgivning gjelder. Den gir blant annet regler for hvordan sykehusene skal håndtere, lagre og endre/slette pasientopplysninger. Lovverket sier også hva pasienter har krav på av informasjon, medvirkning og når vi trenger pasientens samtykke for å samle inn og/eller hente ut helseopplysninger.   Selv om sykehusets hovedoppdrag er å drive... Fortsett lesing →

Ta PIIP – beskytt andres privatliv

På sykehuset håndterer vi hver dag store mengder sensitive opplysninger. Alle ansatte skal derfor jevnlig ha opplæring i personvern og informasjonssikkerhet. E-læringskurset «PIIP» gir gode råd om hvordan du kan beskytte andres privatliv.  E-læringskurset «PIIP - personvern og informasjonssikkerhet i praksis» ble innført ved OUS i 2013. Kurset er obligatorisk for alle ansatte og skal gjennomføres... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑