OUS strategien skal revideres- internt høringsutkast

Alle er invitert til å gi sitt innspill til første utkastet.  Arbeidet med ny strategi for Oslo universitetssykehus har kommet til høringsfasen. Basert på intervjuene med utvalgte ledere fra alle ledernivå på tvers av klinikkene, tillitsvalgte og innspill fra ekspertworkshopene har arbeidsgruppen utviklet et førsteutkast. Utkastet ble forelagt stabsdirektørene og gjøres med dette tilgjengelig for... Fortsett lesing →

Dagens OUS strategi skal revideres

I disse dager forberedes en workshop der 100 medarbeidere skal bidra til å revidere dagens strategi. Forslag til ny strategi skal presenteres for styret i februar 2019. Direktør Bjørn Erikstein har gitt oppdraget med å revidere dagens strategi til Sølvi Andersen, direktør for Fag, pasientsikkerhet og samhandling. Revisjon versus helt ny strategi En revisjon betyr... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑