Om viktigheten av veiledende behandlingsplaner

Ved Medisinsk klinikk setter de klinisk dokumentasjon sykepleie høyt på agendaen. Hele Oslo universitetssykehus har fokus på dette for tiden. Og det viser seg å gi resultater. – Strukturert dokumentasjon har kommet for å bli, sier Ida Steen, og legger til – Derfor er det viktig at vi får gode, kunnskapsbaserte veiledende behandlingsplaner. Veiledende behandlingsplaner... Fortsett lesing →

Lev livet når du har det!

Den internasjonale sykepleierdagen ble også i år behørig markert, og fire flotte OUS-sykepleiere med mastergrad presenterte sine prosjekt. Temaet for dagen var "Lev livet når du har det - sykepleieres ivaretakelse av mental og somatisk helse". Sykepleierne er den største yrkesgruppen i helsevesenet og rundt to hundre sykepleiere var samlet for å feire Florence Nightingales... Fortsett lesing →

Har du lyst til å utdanne deg til spesialsykepleier?

Sykehuset har stort behov for spesialsykepleiere. Derfor tilbyr vi utdanningsstillinger slik at det blir mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg. Overgang fra mestring til læring Monika Pedersen går 2. semester på en videreutdanning innen operasjonssykepleie. Hun brenner for operasjonsfaget, og hvordan det er å ha en utdanningsstilling. – Jeg ønsket å ta en videreutdanning.... Fortsett lesing →

Stor suksess med karrieredag

Vel blåst! I går gikk Karrieredagen 2019 av stabelen ved Rikshospitalet. Det ble en fantastisk dag med spennende foredrag, kreative stands og enormt oppmøte. Det var liv og røre i hele glassgaten som var full av engasjerte ansatte, spennende utstyr og nysgjerrige deltagere. Vi håper og tror at dagen bidro til både inspirasjon og kunnskap... Fortsett lesing →

Den internasjonale sykepleierdagen ble bredt markert!

Tekst og foto: Nina E. Gausdal Try  Flere helsetoppene var til stede for å gratulere da Den internasjonale sykepleiedagen ble markert i Oslo. - For første gang arrangerer OUS og Norsk sykepleierforbund Den Internasjonale Sykepleierdagen sammen med Diakonhjemmet, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo kommune, sa fagdirektør Matthias Baaske da han åpnet fagdagen 14. mai. «Livet... Fortsett lesing →

Høyere kvalitet og økt trivsel for sykepleiestudenter og veiledere på KABene

Et ønske om likeverdig veiledningstilbud til sykepleierstudentene på Kirurgisk avdeling for barn (KAB) bedret samarbeidsformen og praksis mellom studiested og praksissted. - Helsetjenesten kan bidra til å heve kvaliteten på praksisstudiene ved god planlegging, struktur og økt kompetanse hos veilederne, men vi kommer ikke helt i mål uten ett tett og forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene,... Fortsett lesing →

Løfter sykepleiekompetansen i hele sykehuset

Oslo universitetssykehus trenger fagfolk med høy kompetanse. Avdelingene blir mer og mer spesialiserte, og dermed øker kravet til økt kompetanse på alle nivå.  Flere av spesialavdelingene ved sykehuset mangler sykepleiere med spesialutdanning, derfor er den årlige undervisningsuken for sykepleiere uten spesialutdanning av stor betydning. Kurset er først og fremst beregnet for sykepleiere uten spesialutdanning, og... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑