Ernæringsscreening er god pasientsikkerhet

Pasienter skal ved innkomst ernæringsscreenes og tiltak skal iverksettes for pasienter med høy score. Likevel gjøres det for usystematisk og sjeldent.  Med mye snakk for tiden om at spesialisthelsetjenesten er finansiert og fokusert rundt skadeoppretting og sykdom mer enn forebygging og ettervern kommer oppfordringen fra kliniske ernæringsfysiologer (kef) i medisinsk klinikk klart og tydelig: «Ta... Fortsett lesing →

Bedre influensavaksine og enklere distribusjon

I år som i fjor kommer sesonginfluensaen, og årets influensavaksine ventes om noen uker til Oslo universitetssykehus. Tidligere hentet klinikkene vaksinen hos Avdeling for smittevern på Rikshospitalet, men nå har Sykehusapotekene overtatt distribusjon. - Vi er her for dere, sier en smilende Samira Benaissa på Sykehusapoteket. Både Benaissa og smittevernoverlege Ragnhild Raastad tror omleggingen fører til enklere... Fortsett lesing →

Artikkel om selvmord og alvorlige selvmordsforsøk i forbindelse med akuttinnleggelser i psykisk helsevern

Foto: Shutterstock I akutt psykisk helsevern er suicidalitet en sentral problemstilling som vi må forholde oss til daglig. I Avdeling for akuttpsykiatri i Klinikk psykisk helse og avhengighet har vi forsøkt å lære av våre egne erfaringer ved å gjennomgå journalene til alle pasienter som har hatt et alvorlig selvmordsforsøk eller selvmord ved avdelingen gjennom... Fortsett lesing →

Aker-bygg viker plass for den nye storbylegevakten

Fra 15. september er bygg 40 og 41 på Aker sykehus historie. De gule murbyggene langs Trondheimsveien ligger der den nye storbylegevakten skal bygges, og må vike plass før byggearbeidene kan starte. Oslo kommunes Omsorgsbygg, som er byggherre for den nye storbylegevakten, startet arbeidet med infrastruktur i slutten av juli. Selve rivingen av bygg 40... Fortsett lesing →

Har du lyst til å utdanne deg til spesialsykepleier?

Sykehuset har stort behov for spesialsykepleiere og tilbyr derfor utdanningsstillinger slik at det blir mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg. Ta en videreutdanning med lønn! En utdanningsstilling innebærer at du kan ta en spennende videreutdanning samtidig som du mottar lønn fra sykehuset. Du vil derfor opparbeide deg både lønnsansiennitet og pensjon i denne perioden.... Fortsett lesing →

OUS 10 år: Barne- ungdomsklinikken – for barnas beste

Barne- og ungdomsklinikken (BAR) er en stor klinikk i Oslo universitetssykehus med over 1000 ansatte likt fordelt mellom Ullevål og Rikshospitalet. Vi dekker hele bredden av medisinsk behandling av alvorlig syke barn (0-18 år) fra lokalsykehusfunksjoner til mange nasjonale behandlings- og kompetansetjenester inkl. nyfødtintensiv, kreft hos barn, medfødte hjertefeil, barnenevrologi og habilitering, lunge og allergi,... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑