Minimetodevurdering fjernet unødvendig inngrep

Minimetodevurdering er et nyttig hjelpemiddel for å vurdere faglighet og forsvarlighet når en ny kirurgisk metode ønskes innført. Det kommer pasienter med livmorkreft til gode.   – Før var det sånn at vi fjerna en stor del av lymfeknutene i bekkenet og langs hovedpulsåren for alle med mellom- og høyrisiko livmorkreft. Nå fjerner vi bare... Fortsett lesing →

Sju spørsmål før henvisning til bildediagnostikk

De europeiske strålevernsmyndighetene (HERCA) har lansert en kampanje for å fremme hensiktsmessig bruk av bildediagnostiske undersøkelser, der totalt 19 land deltar. Det er utviklet en verktøykasse som leger kan bruke i sin dialog med pasienten under konsultasjonen. Verktøykassen inneholder informasjon om strålerisiko og sju nøkkelspørsmål som henvisende lege bør tenke igjennom før de henviser til... Fortsett lesing →

Ny sykehushijab ved OUS

Nå har OUS endelig fått en ny sykehushijab med fleksibel passform og tynnere stoff. Den er tilgjengelig for alle som bruker hijab på jobb. - Vi fikk tilbakemeldinger fra ansatte som bruker hijab at nåværende modell ikke har vært helt optimal. Derfor har vi i samarbeid med Tekstilseksjonen og ansatte komme fram til valg av... Fortsett lesing →

Ernæringsscreening er god pasientsikkerhet

Pasienter skal ved innkomst ernæringsscreenes og tiltak skal iverksettes for pasienter med høy score. Likevel gjøres det for usystematisk og sjeldent.  Med mye snakk for tiden om at spesialisthelsetjenesten er finansiert og fokusert rundt skadeoppretting og sykdom mer enn forebygging og ettervern kommer oppfordringen fra kliniske ernæringsfysiologer (kef) i medisinsk klinikk klart og tydelig: «Ta... Fortsett lesing →

Bedre influensavaksine og enklere distribusjon

I år som i fjor kommer sesonginfluensaen, og årets influensavaksine ventes om noen uker til Oslo universitetssykehus. Tidligere hentet klinikkene vaksinen hos Avdeling for smittevern på Rikshospitalet, men nå har Sykehusapotekene overtatt distribusjon. - Vi er her for dere, sier en smilende Samira Benaissa på Sykehusapoteket. Både Benaissa og smittevernoverlege Ragnhild Raastad tror omleggingen fører til enklere... Fortsett lesing →

Artikkel om selvmord og alvorlige selvmordsforsøk i forbindelse med akuttinnleggelser i psykisk helsevern

Foto: Shutterstock I akutt psykisk helsevern er suicidalitet en sentral problemstilling som vi må forholde oss til daglig. I Avdeling for akuttpsykiatri i Klinikk psykisk helse og avhengighet har vi forsøkt å lære av våre egne erfaringer ved å gjennomgå journalene til alle pasienter som har hatt et alvorlig selvmordsforsøk eller selvmord ved avdelingen gjennom... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑