Er du sykepleier og kunne tenke deg å bidra på intensiv eller intermediær ved neste pandemitopp?

I forbindelse med Covid-19 pandemien og som forberedelse til en eventuell ny topp med innleggelser, har Medisinsk klinikk og Akuttklinikken fått i oppdrag fra Direktørens stab å gjennomføre opplæring av personell fra hele sykehuset. Hensikten er å øke den totale beredskapen i OUS ved en større mengde overvåkningskrevende pasienter. Det skal rekrutteres sykepleiere fra sengepost... Fortsett lesing →

– Virkelig dugnadsånd

En europeisk studie, initiert fra OUS, viser at blodtype og genetisk variasjon i to områder i genomet, kan ha betydning for hvorfor noen får et alvorlig forløp med respirasjonssvikt ved Covid-19. Studien er resultat av et stort internasjonalt samarbeid, hvor leger og forskere i Norge, Tyskland, Italia og Spania under en periode med stort press... Fortsett lesing →

Halvårets fremragende forskningsartikler kåret

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. Fredag 29.5. ble prisene for artikler publisert i andre halvår 2019 delt ut. Denne vårens tildelingsseremoni ble preget av pandemisituasjonen med kun et begrenset antall til stede. Til gjengjeld kunne hele seremonien følges direkte via web-TV, og opptaket er... Fortsett lesing →

Møt to sykepleiere på gangen

Mens covid-19 har herjet med oss, har sykepleiere på hele sykehuset stått på hver eneste dag. Møt to stolte sykepleiere fra hver sin avdeling med hver sine utfordringer i coronatider. Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/ Foto: privat t.v. Camilla Elise Nielsen, t.h. Arma Kunic Arma Kunic er sykepleier på gynekologisk sengepost, Ullevål. – Jeg utdannet... Fortsett lesing →

Gratulerer med sykepleierdagen!

For 200 år siden ble britiske Florence Nightingale født i Firenze. Derfor markerer vi årlig sykepleiere over hele verden den 12.5. Takk for innsatsen til hver og en - hver eneste dag! Tekst: A. Stella Kyed Johnsen Nightingale skulle bli en verdensberømt sykepleier for sitt arbeid under Krimkrigen - og for å reformere sykepleien og... Fortsett lesing →

Spørsmål og svar om smittevern ved covid-19

Kan jeg bruke retningslinjer i eHåndboken om dråpesmitte når jeg jobber med COVID-19? Er det nødvendig å bruke doble hansker? Og må jeg ha dedikerte sko når jeg jobber med denne pasientgruppen? Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/Foto: Shutterstock Avdeling for smittevern har svart på spørsmål knyttet til arbeid med covid-19. Flere svar på smittevernsspørsmål finner... Fortsett lesing →

Stressmestring, selvivaretakelse og organisatoriske tiltak

Foto: Shutterstock Det er behov for ekstra psykososial støtte til ansatte i disse koronatider. Derfor har Bedriftshelsetjenesten laget to informasjonsskriv om stressmestring, selvivaretakelse og organisatoriske tiltak. Arbeidsgiver har ansvar for å redusere situasjoner som skaper stress i arbeidshverdagen. - I vår forståelse av stressmestring er de organisatoriske og psykososiale faktorene ekstremt viktige. Samtidig er det... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑