Legionella-bakterier oppdaget ved Radiumhospitalet

Det er påvist Legionella pneumophila i vannprøver tatt ved Radiumhospitalet 16.mai, men verken ansatte eller pasienter har fått påvist sykdom på grunn av bakteriene. Det er trygt å bruke vann til drikke og matlaging, tannpuss og dusjing m.m. fra kraner hvor det nå er installert vannfilter. Nedenfor kan du lese mer om hvilke forholdsregler du kan... Fortsett lesing →

Ortopedisk klinikk – OUS 10 år!

Den første januar 2016 kom Ortopedisk klinikk til verden. Før det var vi en avdeling i det som var Klinikk for kirurgi og nevrofag. Nå vil vi jobbe for at kvalitet skal skape bevegelse. Tekst: Rolf Riise Ortopedisk klinikk har et fullverdig ortopedisk tilbud. Det kan dreie seg om alt fra ankelforstuinger ved Skadelegevakten til håndtering av... Fortsett lesing →

Et farvel med en epoke

Kari Aursand har 42 år bak seg i norsk helse. Foran seg har hun pensjonisttilværelse, sikkert ispedd en rekke spennende prosjekter.  - ­Etter alle disse årene med endring begynner jeg endelig å bli vant til dem, akkurat tidsnok til at jeg går av med pensjon. Norsk helsevesen vil alltid være i endring. Er vi ikke... Fortsett lesing →

Melkebanken «tok av» på Facebook

Før helgen postet Melkebanken på Facebook et behov for mer donormelk. Det tok helt av. Aktiviteten på Facebook ble lagt merke til av mediene, og slik endte innlegget med over 7000 delinger.    7000 delinger er mye i Facebook-målestokk. I dette tilfellet har innlegget fra Melkebanken nådd over 800.000 personer. -Nå har vi fått så mange henvendelser... Fortsett lesing →

Endringer i direktørens stab

Stabsområdet fag, pasientsikkerhet og samhandling er endret og to direktører er tilsatt. Hilde Myhren og Sølvi Andersen. Dette betyr at stabsområdet fag, pasientsikkerhet og samhandling vil bli reorganisert og delt gjennom en prosess med involvering på vanlig måte. - Jeg ser frem til at lederskapet for disse viktige funksjonene i direktørens stab nå er avklart... Fortsett lesing →

Pakkeforløp for pasientenes skyld

«Pakkeforløp kreft er enormt bra for pasienter og pårørende. Alle vil godta noe venting bare man får en plan og skjønner planens indre logikk. Når man får oversikt og ser meningen i det som skjer, kan man gjenvinne kontroll...»  Sitatet er fra en av pasientene ved Oslo universitetssykehus som har gitt sin tilbakemelding på oppholdet... Fortsett lesing →

Ny avdeling for organdonasjon ved sykehuset

Det har blitt opprettet en egen avdeling for organdonasjon ved sykehuset. Den nye enheten vil sikre oppfølging, systematikk, opplæring og dokumentasjon i donasjonsarbeidet ved OUS. Av Hedda Holth Den nye enheten blir en egen avdeling på nivå 3 i Akuttklinikken. - Tilgang på organer for transplantasjon i forhold til behovet nasjonalt viser en nedadgående trend.... Fortsett lesing →

Medisinsk klinikk – OUS 10 år!

Medisinsk klinikk har en komplett indremedisinsk virksomhet og solid kompetanse for å diagnostisere og behandle pasienter innen alle indremedisinske fagområder. Vår målsetting er å ha høy kvalitet og kompetanse med fokus på pasientsikkerhet, gode pasientforløp og kvalitet.  Tekst: Morten Mowe, klinikkleder Medisinsk klinikk var den klinikken som ble mest påvirket av fusjonen av sykehusene til OUS i... Fortsett lesing →

Gastromedisinsk avdeling – OUS 10 år!

Dagens avdeling er resultatet av sammenslåingen av de gastromedisinske avdelinger ved Aker og Ullevål. Avdelingene hadde forskjellig spisskompetanse og avdelingen fremstår nå som en styrket avdeling med fremskutt kompetanse innenfor hepatologi, inflammatorisk tarmsykdom, endoskopi og funksjonsdiagnostikk. Dette gir seg utslag i behandling og forskning av høy kvalitet.  Tekst: Asle W. Medhus Klinisk aktivitet Avdelingen har... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑