Er du sykepleier og kunne tenke deg å bidra på intensiv eller intermediær ved neste pandemitopp?

I forbindelse med Covid-19 pandemien og som forberedelse til en eventuell ny topp med innleggelser, har Medisinsk klinikk og Akuttklinikken fått i oppdrag fra Direktørens stab å gjennomføre opplæring av personell fra hele sykehuset. Hensikten er å øke den totale beredskapen i OUS ved en større mengde overvåkningskrevende pasienter. Det skal rekrutteres sykepleiere fra sengepost... Fortsett lesing →

– Virkelig dugnadsånd

En europeisk studie, initiert fra OUS, viser at blodtype og genetisk variasjon i to områder i genomet, kan ha betydning for hvorfor noen får et alvorlig forløp med respirasjonssvikt ved Covid-19. Studien er resultat av et stort internasjonalt samarbeid, hvor leger og forskere i Norge, Tyskland, Italia og Spania under en periode med stort press... Fortsett lesing →

Halvårets fremragende forskningsartikler kåret

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. Fredag 29.5. ble prisene for artikler publisert i andre halvår 2019 delt ut. Denne vårens tildelingsseremoni ble preget av pandemisituasjonen med kun et begrenset antall til stede. Til gjengjeld kunne hele seremonien følges direkte via web-TV, og opptaket er... Fortsett lesing →

Møt to sykepleiere på gangen

Mens covid-19 har herjet med oss, har sykepleiere på hele sykehuset stått på hver eneste dag. Møt to stolte sykepleiere fra hver sin avdeling med hver sine utfordringer i coronatider. Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/ Foto: privat t.v. Camilla Elise Nielsen, t.h. Arma Kunic Arma Kunic er sykepleier på gynekologisk sengepost, Ullevål. – Jeg utdannet... Fortsett lesing →

Gratulerer med sykepleierdagen!

For 200 år siden ble britiske Florence Nightingale født i Firenze. Derfor markerer vi årlig sykepleiere over hele verden den 12.5. Takk for innsatsen til hver og en - hver eneste dag! Tekst: A. Stella Kyed Johnsen Nightingale skulle bli en verdensberømt sykepleier for sitt arbeid under Krimkrigen - og for å reformere sykepleien og... Fortsett lesing →

Spørsmål og svar om smittevern ved covid-19

Kan jeg bruke retningslinjer i eHåndboken om dråpesmitte når jeg jobber med COVID-19? Er det nødvendig å bruke doble hansker? Og må jeg ha dedikerte sko når jeg jobber med denne pasientgruppen? Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/Foto: Shutterstock Avdeling for smittevern har svart på spørsmål knyttet til arbeid med covid-19. Flere svar på smittevernsspørsmål finner... Fortsett lesing →

Stressmestring, selvivaretakelse og organisatoriske tiltak

Foto: Shutterstock Det er behov for ekstra psykososial støtte til ansatte i disse koronatider. Derfor har Bedriftshelsetjenesten laget to informasjonsskriv om stressmestring, selvivaretakelse og organisatoriske tiltak. Arbeidsgiver har ansvar for å redusere situasjoner som skaper stress i arbeidshverdagen. - I vår forståelse av stressmestring er de organisatoriske og psykososiale faktorene ekstremt viktige. Samtidig er det... Fortsett lesing →

Hvordan følge opp pasienter fra avstand?

Det finnes ulike alternativer til hvordan pasienter kan følges opp av helsetjenesten uten fysisk oppmøte. Dette kan redusere smitterisiko, og gjelder særlig polikliniske pasienter. Det vil alltid være en klinisk avgjørelse om det er faglig forsvarlig å følge opp pasienter på andre måter enn ved fysisk oppmøte. Telefonkonsultasjon Telefonkonsultasjon kan være en fullgod måte å... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑