Artikkel om selvmord og alvorlige selvmordsforsøk i forbindelse med akuttinnleggelser i psykisk helsevern

Foto: Shutterstock I akutt psykisk helsevern er suicidalitet en sentral problemstilling som vi må forholde oss til daglig. I Avdeling for akuttpsykiatri i Klinikk psykisk helse og avhengighet har vi forsøkt å lære av våre egne erfaringer ved å gjennomgå journalene til alle pasienter som har hatt et alvorlig selvmordsforsøk eller selvmord ved avdelingen gjennom... Fortsett lesing →

Aker-bygg viker plass for den nye storbylegevakten

Fra 15. september er bygg 40 og 41 på Aker sykehus historie. De gule murbyggene langs Trondheimsveien ligger der den nye storbylegevakten skal bygges, og må vike plass før byggearbeidene kan starte. Oslo kommunes Omsorgsbygg, som er byggherre for den nye storbylegevakten, startet arbeidet med infrastruktur i slutten av juli. Selve rivingen av bygg 40... Fortsett lesing →

Har du lyst til å utdanne deg til spesialsykepleier?

Sykehuset har stort behov for spesialsykepleiere og tilbyr derfor utdanningsstillinger slik at det blir mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg. Ta en videreutdanning med lønn! En utdanningsstilling innebærer at du kan ta en spennende videreutdanning samtidig som du mottar lønn fra sykehuset. Du vil derfor opparbeide deg både lønnsansiennitet og pensjon i denne perioden.... Fortsett lesing →

OUS 10 år: Barne- ungdomsklinikken – for barnas beste

Barne- og ungdomsklinikken (BAR) er en stor klinikk i Oslo universitetssykehus med over 1000 ansatte likt fordelt mellom Ullevål og Rikshospitalet. Vi dekker hele bredden av medisinsk behandling av alvorlig syke barn (0-18 år) fra lokalsykehusfunksjoner til mange nasjonale behandlings- og kompetansetjenester inkl. nyfødtintensiv, kreft hos barn, medfødte hjertefeil, barnenevrologi og habilitering, lunge og allergi,... Fortsett lesing →

Ny leder for psykososialt kriseteam

Ingvild Strand Hovland er tilsatt som ny leder av psykososialt kriseteam ved Oslo universitetssykehus. Hun trer inn i funksjonen etter psykiater og professor emeritus Øivind Ekeberg. Ingvild kom siste gang til OUS som tilsynspsykiater ved akuttmedisinsk avdeling for to år siden. Hun har også en tidligere periode arbeidet ved OUS, bl.a. ved rusakutten på Aker.... Fortsett lesing →

Tre nye strategiske forskningsområder utpekt ved Oslo universitetssykehus

I konkurranse blant 30 svært gode søknader, har sykehusets eksterne Scientific Advisory Board valgt ut tre nye strategiske forskningsområder i OUS.   Persontilpasset behandling står sentralt i alle de tre områdene; tarmflorarettet behandling som ledd i persontilpasset medisin, ex vivo legemiddeltesting som grunnlag for persontilpasset behandling av tarmkreft samt celle-basert immunterapi mot kreft. Satsingene ledes av... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑